2.6.2009

Huippuosaajan kosto

Poliisi kuulusteli minua helmikuussa Mohamed Ali Qassimin tekemän tutkintapyynnön johdosta. Alin mukaan olen loukannut hänen kunniaansa. Tarkemmin sanoen Alia ovat loukanneet kaikki häntä koskevat maininnat kirjoituksissani sekä yksi, joka ei varsinaisesti liity häneen.

Sain poliisilta toukokuussa ilmoituksen siitä, että esitutkinta on valmis ja materiaali toimitettu syyttäjälle syyteharkintaa varten.

Kuriositeettina mainittakoon, että kuulustelun suorittaneen rikosylikonstaapeli Hirvosen mukaan vallitsevassa käytännössä kunnianloukkausasiat menevät aina syyteharkintaan. Poikkeuksen muodostavat allekirjoittaneen tekemät tutkintapyynnöt, joiden osalta joko poliisi ei aloita esitutkintaa tai syyttäjä keskeyttää esitutkinnan. Esimerkki ensinmainitusta on marraskuussa tekemäni tutkintapyyntö kansanedustaja Jyrki Kasvista. Jyrki kertoi televisiossa minun pitävän sivuillani listaa kansanedustajista, joiden toivon tulevan raiskatuiksi. Esimerkki jälkimmäisestä lienee vielä tuoreessa muistissa.

Alia loukkaavat kuulustelupöytäkirjan mukaan seuraavat katkelmat:

"Suomessa 15 vuotta asuneen Ali Quassimin... Somaliasta tulee Suomeen tietotaitoa, jota ilman ei pitkälle pötkittäisi." Lähde.
"...somaliyhteisön lippulaivasta, moniosaaja Ali Qassimista... ...kymmenen prosenttia Suomessa asuvista somaleista, joka käy töissä, työllistyy pääasiassa aloille, joita ei olisi edes olemassa ilman somalivähemmistön olemassaoloa... ...Ali Qassimin huippuosaamisprojektista... Teksti vaikuttaa erehdyttävästi tietokoneohjelman generoimalta pupulta... ...epäselvyyksiä mm. avustusten käytössä ja kirjanpidossa [Huom: lainaus Helsingin kaupungin raportista!]"... ...hankkeeseen, jonka sisältö on silkkaa puutaheinää... ...Alin kämmäykset... ...aliqassimit ovat tietyssä mielessä nykyaikainen versio Sarumanista ja Auervaarasta... ...rahat, joita Maahanmuuttajien Tuki ry huijaa..." Lähde.
"...Ali "Synergian Silta" Qassim aukoi taas ärsyttävällä tavalla päätään... Ali Qassim, joka on koko Suomessa oleskelunsa ajan roikkunut erilaisissa julkisrahoitteisissa höpöhöpöviroissa..." Lähde.
"...puuhamiehenä kuin Ali Qassim Somaliasta... Kassi-Ali, tai ehkä pikemmin Massi-Ali, tuo tekijämies, joka on kohta 20 vuoden ajan onnistunut työllistämään itsensä pelkällä somaliudellaan..." Lähde.
"Kysykää vaikka Alilta. Syyttäjän näkemyksen mukaan koko firma on humpuukia..." Lähde.
"...Ali Qassimille... ...miksi aleilla ja rachideilla on tendenssi päätyä erilaisiin julkisrahoitteisiin mannekiinimaahanmuuttaja- ja kotouttajavirkoihin." Lähde.
"Alia ja hänen kaveriaan syytetään TE-keskukselta, ulkoministeriöltä ja Ray:ltä erilaisiin hyviin tarkoituksiin pumpattujen satojen tuhansien eurojen käyttämisestä vähemmän hyviin tarkoituksiin kuten Alin palkkoihin ja verovelkoihin." Lähde.
"...nyttemmin leivättömän pöydän ääreen päätynyt Ali "Synergian silta" Qassim..." Lähde.

Pöytäkirjassa Alilta kysytään, onko tämä "vaatinut asiassa oikaisua", mihin Ali vastaa, ettei "pidä tällaista mitenkään realistisena lähestymistapana asiaan".

Kuten kuulustelussa totesin, minun on vaikea kommentoida Ali Qassimin syytöksiä, kun en ymmärrä, mikä siteeratuissa teksteissä voisi olla rikosoikeudellisessa mielessä loukkaavaa. Rikosoikeudellinen loukkaavuus ei kaiketi, toisin kuin Ali näyttää kokevan, synny vielä siitä, että Alia koskevat kirjoitukseni löytyvät googlettamalla tai että niistä voi olla haittaa Alille. Muutoinhan minä voisin tehdä tutkintapyynnön jokaisesta verkossa julkaistusta, itseäni koskevasta ja ei-suopeasta kirjoituksesta (niitäkin on muutamia).

Rikollista ei, toisin kuin Ali näyttää kokevan, voine olla sekään, että kutsun hänen toimenkuviaan "julkisrahoitteisiksi höpöhöpöviroiksi". Muutoinhan minunkin pitää tehdä tutkintapyyntö jokaisesta verkossa esitetystä lausunnosta, jossa julkituodaan halventavia näkemyksiä esim. verovaroilla rahoitetusta muinaiskirkkoslaavin tutkimuksesta.

Rikolliseksi ei voitane tulkita sitäkään, että olen käsitellyt Ali Qassimin toimintaan kohdistuvia rikosepäilyjä ja syytteitä. Muutoinhan voisin itse tehdä tutkintapyynnön kaikista Suomen tiedotusvälineistä ja muutamasta tuhannesta bloginpitäjästä.

Ali kiistää kuulustelussa olevansa "julkisuuden henkilö". En tiedä, onko tämä oleellinen seikka, mutta mielestäni julkisuuden henkilö on sellainen, joka omasta suostumuksestaan esiintyy toistuvasti julkisuudessa. Itse asiassa kaikki Alia koskevat mainintani liittyvät hänen esiintymisiinsä mediassa. Niihin ei liity omaa tutkimustyötäni.

Odotamme mielenkiinnolla syyteharkinnan valmistumista. Mielenkiintoista ei ole niinkään se, nostetaanko syyte, koska vallitsevassa tilanteessa ei liene mahdollista tehdä minua koskevia syyttämättäjättämispäätöksiä, ainakaan somalin ollessa asianomistajana. Sen sijaan kiinnostavaa on, miten saadaan kikkailtua sellainen kunnianloukkausta koskevan lakipykälän tulkinta, johon minun Alia koskevat mainintani istuvat mutta joka ei ole sovellettavissa mihinkään muuhun, äkkiä katsoen vastaavaan tapaukseen.

Sillä eihän voida ääneen sanoa, että laki ei olekaan aivan sama aivan kaikille.

Muistutettakoon lopuksi, mistä on kyse puheenaolevaan henkilöön liittyvissä epäilyissä. Entisen Maahanmuuttajien tuki ry:n entistä toiminnanjohtajaa ja hallituksen puheenjohtajaa syytetään ulkoministeriöltä puliveivattujen, Somalian katulapsille ja orvoille tarkoitettujen n. 150 000 euron sujauttamisesta omiin taskuihin. Jutun käsittelyn piti alkaa Helsingin käräjäoikeudessa muutama viikko sitten, mutta istuntoa siirrettiin syytettyjen pyytämiä lisäselvityksiä varten.

Epäselvyyksiä liittyy myös Alin vetämään ja Uudenmaan Te-keskuksen aikanaan rahoittamaan Synergian silta -projektiin, jota olen käsitellyt täällä.

On julkista tietoa, että Maahanmuuttajien tuki ry:n hallituksen puheenjohtaja oli Ali Qassim. Wikipedian mukaan Ali - osuvasti - "listaa maahanmuuttajajärjestöjen haasteiksi rahoituksen haalimisen".

Ali on ehkä oivaltanut, että rautaa kannattaa takoa, kun se on kuumaa. Toivottavasti tri Peter Pryce Marylandistä ei lue Suomen uutisia.


Takaisin