4.3.2010

Tiedote eduskuntavaaleihin 2011 liittyen

Hyvät ystävät, kannattajat, tukijat ja maahanmuuttokysymyksiin järkiperäisesti suhtautuvat suomalaiset! Ilmoitan asettuvani Perussuomalaisten ehdokkaaksi vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiirissä. Tämä ilmoitus merkitsee samalla vaalikampanjan avausta.

Asia julkistetaan varhaisessa vaiheessa, jottei omien joukkojen tarvitsisi elää epätietoisuudessa eikä ehdokkuuttani hysteerisesti pelkäävien toimittajien kysyä asiaa Timo Soinilta aivan joka päivä.

Mistä seuraavissa eduskuntavaaleissa on kysymys?

Nykyisen hallituksen ansioluettelo maahanmuuttokysymyksissä on karu:

Turvapaikanhakijoiden määrä on nelinkertaistunut vuodesta 2007, jolloin hallitus aloitti toimintansa. Se asetti tavoitteekseen lisätä Suomen houkuttelevuutta kehitysmaalaisten silmissä ja on onnistunut tässä pyrkimyksessä kiitettävällä tavalla. Maahanmuuttopolitiikkaa ryhdyttiin toteuttamaan "asiakkaan" eli tulijoiden ehdoilla.

Varsinkin Somaliasta lähetettyjen ankkurilasten määrä on räjähtänyt. Yhden alaikäisen turvapaikanhakijan majoittaminen ja hoivaaminen maksaa n. 57 000 euroa vuodessa. Niistä niin sanotuista alaikäisistä turvapaikanhakijoista, joille tehtiin lääketieteellinen iänmääritys, 60 prosenttia oli todellisuudessa täysi-ikäisiä. Tämän paljastuksen jälkeen ja apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin ratkaisun pohjalta ikätestaukset lopetettiin, vaikka maahanmuuttoministeri Astrid Thors valehtelee niiden jatkuvan.

Uuden, vuonna 2009 hyväksytyn ulkomaalaislain nojalla käytännössä joka ainoa Somaliasta, Irakista ja Afganistanista tuleva turvapaikanhakija on niin sanotun humanitaarisen suojelun puitteissa oikeutettu oleskelulupaan Suomessa. Yksilöllisiä perusteluja ei vaadita. Riittää, että lähtömaan olot ovat epävakaat. Jopa Ruotsi palauttaa perusteettomia turvapaikanhakijoita Irakiin, Suomi ei. Nämä ihmiset eivät ole kansainvälisten sopimusten tarkoittamia pakolaisia.

Suomi on turvapaikanhakijoiden suhteen Euroopan avokätisin toimeentulotuenmaksaja. Tämän paljastuttua toimeentulotukeen tehtiin kosmeettisia leikkauksia, mutta Suomi pitää edelleen kärkisijaa. Monet EU-maat eivät jaa turvapaikanhakijoille ilmaista rahaa lainkaan.

Suomi on Euroopan hövelein perheenyhdistäjä. Jokainen oleskeluluvan Suomesta saanut somali käynnistää perheenyhdistämisprosessin, jonka seurauksena maahan saapuu muutaman vuoden viiveellä viidestä kahteenkymmeneen perheen- tai pikemminkin klaanin jäsentä. Niin sanottujen "kasvattilasten" osalta suhdetta hakijaan ei tarkisteta, ja yhdistettäviksi perheenjäseniksi hyväksytään aikuisia sisaruksia omine perheineen. Suomi on ainoa maa Euroopassa, joka maksaa jopa yhdistettävien perheenjäsenten matkakulut Suomeen.

Realistinen lähitulevaisuuden näkymä on se, että Suomeen tulee jatkossa pelkästään perheenyhdistämisen puitteissa, siis vuotuisten turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten lisäksi, vuosittain 10 000 kielitaidotonta, ammattitaidotonta ja useimmissa tapauksissa luku- ja kirjoitustaidotonta ihmistä. Näillä ihmisillä ei ole minkäänlaisia edellytyksiä työllistyä Suomessa koskaan. He tulevat elämään koko elämänsä verorahoitteisten tulonsiirtojen varassa.

Suomella, toisin kuin vaikkapa Norjalla, ei ole käytössä pikakäännytystä. Tämän vuoksi sadat Bulgarian, siis toisen EU-maan, romanit hakevat vuosittain Suomesta turvapaikkaa ja pääsevät useaksi kuukaudeksi vastaanottokeskuksiin nostamaan toimeentulotukea. Lisäksi he voivat tehdä tämän niin monta kertaa kuin haluavat.

Suomeen nousee uusia vastaanottokeskuksia kuin sieniä sateella. Nämä keskukset ovat liiketoimintaa kotoutuspalveluja myyville yrityksille sekä Suomen Punaiselle Ristille, joka vastaa keskusten toiminnasta. Kunnallispäättäjät vakuuttelevat kuntalaisille, että lysti ei maksa mitään, koska valtio korvaa. Mikä valtio? Valtion rahat on verotettu juuri niiden samojen kuntalaisten kukkaroista.

Tämän hulluuden on loputtava. Humanitaarisen maahanmuuton suorat ja epäsuorat kustannukset ovat jo nyt miljardiluokkaa. Jo nyt humanitaarinen maahanmuutto kuormittaa suhteettomalla tavalla julkista koululaitosta, terveydenhuoltoa ja asuntotuotantoa. Tämä on kuitenkin pelkkää esimakua siitä taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta laskusta, joka lankeaa tulevien sukupolvien maksettavaksi. Hulluuden on loputtava, ja se voidaan lopettaa vain äänestyskopissa. Se on lopetettava seuraavissa vaaleissa, koska Suomen julkinen talous, hyvinvointijärjestelmä ja yhteiskuntarauha eivät selviydy toisesta tämänkaltaisesta hallituskaudesta.

SEURAAVA >>>


Takaisin