15.2.2007

Ympärileikkauksista

Vieraskirjassa käytiin muutama päivä sitten värikäs ja mielenkiintoinen ympärileikkauskeskustelu. Aihe on muutenkin ajankohtainen, sillä Turun hovioikeus on ottanut käsittelyyn tapauksen, jossa Suomessa asuva, poikalapsensa ympärileikkauttanut maahanmuuttajaäiti on syytteessä törkeästä pahoinpitelystä. Käräjäoikeus oli todennut rikoksen tapahtuneen mutta jättänyt naisen tuomitsematta vedoten tämän "tietämättömyyteen" siitä, että Suomen laki kieltää ympärileikkaukset.

Poliittisessa elämässä on jo useiden vuosien ajan käyty keskustelua ympärileikkauksen juridisesta statuksesta. Siitä, pitäisikö poikalapsien silpomiset sallia ylipäänsä, sekä siitä, missä ja kenen rahoilla niitä pitäisi tehdä.

Keskustelu koskee tietysti käytännössä uusia muslimimaahanmuuttajia. Suomen pienenpieni juutalaisyhteisö (ja ilmeisesti tataariyhteisö) on kaikessa hiljaisuudessa tehnyt omat ympärileikkauksensa omien lääkäreidensä voimin. Keskustelulla ympärileikkauksesta on tapana muuttua keskusteluksi suvaitsevaisuudesta ja suvaitsemattomuudesta. En usko, että suvaitsevaisto on erityisesti edes miettinyt ympärileikkaukseen liittyviä moninaisia juridisia, filosofisia ja lääketieteellisiä aspekteja. Heidän myönteinen suhtautumisensa ympärileikkaukseen on luultavasti puhdas refleksi: Muslimien vaatimuksiin myöntyminen on suvaitsevaista ja niiden vastustaminen suvaitsematonta. Vaatimuksiin myöntyminen ja niiden toteuttaminen suomalaisten rahoilla on kaksoisplussuvaitsevaista.

Olisi syytä pohtia sitä, mistä ympärileikkauksessa oikeasti on kysymys, kun siitä riisutaan suvaitsevaisuus- ja suvaitsemattomuusnäkökulma. Ympärileikkaus on...

...terveen kudoksen kirurgista poistamista.
...lääketieteellisesti perusteeton operaatio, joka tehdään ilman kohteen suostumusta.
...pysyvän ruumiinvamman tuottaminen.
...rituaalista silpomista.

On huomattava, että Suomessa ei ole erityistä, ympärileikkauksen kieltävää lakia, eikä kukaan ole sellaista ajamassakaan. Ympärileikkaus on nykyään laiton, koska laki kieltää ylipäänsä sen tyyppiset teot, joihin ympärileikkaus asiallisesti kuuluu, ts. lapseen kohdistuvat tarpeettomat lääketieteelliset operaatiot, rituaalisilpomisen ja pysyvän ruumiinvamman tuottamisen. Jotta ympärileikkauksesta tulisi laillinen, tarvittaisiin erillislaki, joka sallii lapsiin kohdistuvat tarpeettomat lääketieteelliset operaatiot ja pysyvän ruumiinvamman tuottamisen vanhempien uskonnollisen vakaumuksen perusteella. Tällainen erillislaki on se, mitä suvaitsevaisto on tähän lapsen oikeuksien luvattuun maahan puuhaamassa. Tämä olisi syytä ymmärtää.

Miksi ympärileikkauksia tehdään, ja mitä oikeuksia niillä loukataan?

Ympärileikkauksesta ei ole mitään hyötyä, paitsi tietysti niissä tapauksissa, joissa siitä esim. esinahan ahtaudesta johtuen on hyötyä. Nyt emme kuitenkaan puhu lääketieteellisin perustein tehtävistä ympärileikkauksista. Genitaalikulttuurit eivät leikkaa poikien esinahkoja siksi, että tästä olisi jotain lääketieteellistä etua. Esinahkoja leikataan masturboinnin vaikeuttamiseksi. Tämä on se argumentti, jolla ympärileikkaus aikanaan markkinoitiin Yhdysvaltain kristityille. Poikien sukuelimiä silvotaan tismalleen samoista syistä kuin tyttöjenkin, siveellisyyden edistämiseksi. Silti poikien, toisin kuin tyttöjen, sukuelimillä on länsimaissa huomattavan vähän puolestapuhujia.

Paitsi että ympärileikkaus loukkaa poikalapsen ruumiillista koskemattomuutta ja aiheuttaa hänelle pysyvän ruumiinvamman, se uskonnollisena silpomisena myös loukkaa hänen uskonnonvapauttaan. Suomessa asuvilla muslimi- ja juutalaisperheisiin syntyvillä lapsilla on Suomen lain suoma oikeus valita oma uskontonsa. He kuitenkin kantavat heidät tiettyyn uskontokuntaan liittäviä rituaalisilpomisen jälkiä mukanaan koko elämänsä. Ympärileikkaus on lopullinen ja peruuttamaton toimenpide. Ympärileikkauksen sallimista ajavien vihervasemmistolaisten suvaitsevaisten joukossa on niitä, jotka vastustavat kristittyjen lapsikastetta juuri uskonnonvapauteen vedoten. Periaatteessa olen heidän kanssaan samaa mieltä, mutta tosiasia on, että kaste ei jätä ihmiseen pysyviä jälkiä. Se on symbolistinen, ruumiillista koskemattomuutta loukkaamaton toimenpide.

Huomattavaa kaksinaismoraalia voidaan nähdä siinäkin, että samat ihmiset, jotka ovat kriminalisoineet lapsen tukistamisen kasvatuksellisista syistä, haluavat sallia lapsen silpomisen uskonnollisista syistä.

Osa suvaitsevaistosta yhtyy yllä esitettyihin näkemyksiin ympärileikkauksen luonteesta. He kannattavat ympärileikkausten sallimista siksi, että niitä tehdään kuitenkin, ja siksi, että sallimisella saadaan lopetettua puoskareiden tekemät silpomiset. Kumpikaan argumentti ei kestä ns. lähempää tarkastelua.

Jos lähdetään sille linjalle, että sallitaan objektiivisesti tarkastellen rikolliset teot, koska niitä tehdään kuitenkin, missä tulee vastaan raja? Myös muslimityttöjen sukuelimiä silvotaan joka tapauksessa. Niitä silvotaan eurooppalaisissa kellareissa, ja niitä silvotaan "pakolaisten" turistimatkoilla entisissä kotimaissa. On selvää, että silpomisista seuraavat komplikaatiot vähenisivät, jos häpyhuulia alettaisiin poistaa terveyskeskuksissa. Miksi tyttöjen koskemattomuus on tärkeämpi kuin poikien?

Naisia hakataan suomalaisissa kodeissa joka tapauksessa. Pahoinpitelyihin kuolee vuosittain tietty määrä naisia. Kuolemantapaukset varmasti vähenisivät, jos vaimonhakkaaminen sallittaisiin ja jokaiseen kuntaan perustettaisiin virallinen vaimonhakkauskeskus, jossa eukkoaan saisi piestä hallitussa ympäristössä ja lääkärin valvonnassa.

Ympärileikkaukset eivät ole mikään väistämättömyys, joiden edessä on antauduttava. Ympärileikkauksia tehdään niiden laittomuudesta huolimatta, koska niistä ei rangaista niiden laittomuudesta huolimatta. Ympärileikkaukset saadaan Suomessa loppumaan, jos ne halutaan lopettaa. Kun kouluterveydenhoitaja tai neuvolantäti havaitsee silvotun elimen, hän ottaa yhteyttä poliisiin ja lastensuojeluviranomaisiin. Lapsi otetaan huostaan, ja vanhemmat tuomitaan lapsensa törkeästä pahoinpitelystä ja pysyvän ruumiinvamman tuottamisesta. Maahanmuuttajille tehdään selväksi, että jos heidän lastensa sukuelimet havaitaan silvotuiksi, seurauksena on lapsen huostaanotto ja vanhempien ehdoton ja välitön karkotus. Tarvittaisiin vain jo voimassaolevien lakien noudattamista. Uskooko joku vakavissaan, että maahanmuuttajat olisivat valmiita ottamaan riskin vankilasta, karkotuksesta ja lapsen huostaanotosta? Jos Suomessa asuvat somalit ovat rangaistuksen pelossa valmiita luopumaan kulttuuriinsa aivan yhtä kiinteästi kuuluvasta tyttöjen silpomisesta, miksi he eivät jättäisi - pelotteen ollessa todellinen eikä teoreettinen - myös poikalastensa värkkejä rauhaan?

Itse kunkin tulisi ymmärtää suvaitsevaiston ajamien silvontalakien eettiset seuraukset: Muslimi- ja juutalaislapsilla ei ole samanlaista ruumiillisen koskemattomuuden suojaa ja uskonnonvapautta kuin muilla lapsilla. Poikalapsilla ei ole samanlaista oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen kuin tytöillä. Suvaitsevaisto ajaa uskonnollisten yhteisöjen oikeuksia niihin kuuluvien yksilöiden oikeuksien kustannuksella. Niihin kuuluvien puolustuskyvyttömien yksilöiden, lasten, oikeuksien kustannuksella.

Vapaa-ajattelijoiden liiton vaalikone kartoittaa kansanedustajaehdokkaiden kantoja ympärileikkaukseen. Eduskuntapuolueista vain Vasemmistoliitossa ja Perussuomalaisissa enemmistö vastaajista vastustaa poikalasten sukuelinten uskonnollisen silpomisen mahdollistavaa lainmuutosta. Silpomislakia kannattavat innokkaimmin kokoomuslaiset ja kristillisdemokraatit. Eniten vaikenijoita on Vihreissä ja RKP:ssä. (En ryhdy tässä tulkitsemaan vaikenemista, mutta miten sinä suhtautuisit ehdokkaaseen, joka kieltäytyy vastaamasta vaikkapa lasten fyysistä kurittamista koskevaan kysymykseen?)

Ympärileikkauskeskusteluun liittyy kaksi kysymystä. Kysymys siitä, tulisiko sukuelinten silpominen sallia erillislailla, käsiteltiin edellä. Jos silpominen sallitaan, on otettava kantaa siihen, kuuluvatko leikkaukset julkisen terveydenhuollon piiriin, vai onko ne tehtävä yksityisklinikoilla omalla kustannuksella. Vihreät ovat ainoa puolue, joka laajemmassa mitassa kannattaa julkisen sektorin ratkaisua. Haluaisin pohtia hetken tällaisen ratkaisun seurauksia.

Kirurgiaa on kahdenlaista, lääketieteellistä ja kosmeettista. Koska julkinen terveydenhoito taistelee jonojen ja määrärahojensa kanssa, lääketieteellinen kirurgia priorisoidaan kosmeettista kirurgiaa korkeammalle. Kosmeettisia operaatioita tehdään sikäli kuin resursseja riittää. Edelleen kosmeettinen kirurgia voidaan jakaa kahteen kategoriaan, "tarpeelliseen" ja "turhaan". "Tarpeellista" kosmeettista kirurgiaa on vaikkapa se, että nenänsä menettäneelle auto-onnettomuuden uhrille tai toisen rintansa menettäneelle syöpäpotilaalle rekonstruoidaan uudet elimet. Ihminen ei elääkseen tarvitse nenää tai tissiä, mutta yhteisössä niiden puuttuminen aiheuttaa kohtuutonta haittaa. "Turhaa" kosmeettista kirurgiaa ovat esimerkiksi rintojen tai kikkelin suurentaminen tai kosmeettiset amputaatiot. Tällaista kirurgiaa ei suoriteta julkisin varoin lainkaan. Aikuiset ihmiset saavat niin halutessaan leikellä, kaventaa tai laajentaa itseään omilla varoillaan.

Mihin ympärileikkaukset sijoittuisivat tässä kuviossa? En lähde tässä toistamaan sitä näkökulmaa, että kyseessä on eettisesti rikollinen toiminta, vaan tyydyn toteamaan, että ainakaan kyse ei ole lääketieteellisestä kirurgiasta. Ympärileikkaus on kosmeettinen toimenpide. Kyse ei ole onnettomuuden tai taudin aiheuttaman ruumiillisen vian korjaamisesta vaan terveen ja ehjän kehon kirurgisesta muokkaamisesta. Tällöin ympärileikkaus sijoittuu samaan kategoriaan peniksen suurentamisten ja vastaavien kanssa, tietysti sillä erotuksella, että ympärileikkauksessa kohteen suostumusta ei kysellä.

Mihin ympärileikkaus siis sijoittuisi julkisen terveydenhoidon tarvehierarkiassa? Olisiko se subjektiivinen oikeus? Jos kunnan terveysbudjetti pakottaisi tekemään valintoja, millaiset toimenpiteet saisivat väistyä ympärileikkausten tieltä? Sappikivileikkaukset? Kaihileikkaukset? Huulihalkiot? Kitarisan poistot?

Kuka ympärileikkauksia tekisi? Tulisiko resurssiensa kanssa helisevät terveyskeskukset velvoittaa palkkaamaan ympärileikkauslääkäreitä? Pitäisikö niissä nyt työskentelevät kirurgit velvoittaa rikkomaan lääkärinvalansa ja operoimaan terveitä potilaita vastoin näiden suostumusta?

Ajattele. Kyse ei ole suvaitsevaisuudesta ja suvaitsemattomuudesta. Kyse on sellaisten tekojen sallimisesta suvaitsevaisuuden nimissä, jotka ilman muslimi-, maahanmuuttaja- ja suvaitsevaisuusmuuttujaa jokainen terve ihminen myöntäisi eettisesti ja juridisesti vääriksi. Tekeekö suvaitsevaisuus sinusta sokean, kuuron ja tyhmän?


Takaisin