29.9.2008

Yhteenvetomainen loppukaneetti asekeskusteluun

Jätän periaatteellisen pohdinnan väliin ja listaan alle virheellisiä väittämiä ja ehdotuksia, joita on esitetty Kauhajoen tragedian tiimoilta. Totean myös, että minulla ei ole keinoja, joilla taataan, ettei vastaavaa koskaan tapahdu. Samassa yhteydessä on muistutettava, että oikeiden ratkaisujen puuttuminen ei ole perustelu väärien ratkaisujen käytölle.

1. Vaikka aseet kiellettäisiin, joukkomurhia voidaan tehdä laittomilla aseilla, pommeilla ja teräaseilla. Aseharrastajat käyttävät tätä paljon, mutta argumentti on virheellinen. Tavallinen ihminen saa tuliaseella paljon enemmän tuhoa aikaan kuin teräaseella. Pommilla tai laittomilla aseilla saa aikaan yhtä paljon tai enemmän tuhoa, mutta harva ihminen osaa rakentaa pommia. Harva ihminen tietää, mistä laittoman aseen voisi ostaa. Minä en tiedä kumpaakaan. Sen sijaan osaan kävellä poliisilaitokselle ja hakea lupaa. Jos lupa myönnetään, osaan mennä asekauppaan ja ostaa aseen.

[Loput argumentit ovat lähtöisin käsiaseiden kieltoa haluavilta.]

2. Käsiaseet ovat vaarallisempia kuin metsästysaseet, koska ne on helppo kätkeä. Siksi käsiaseet pitää kieltää. Tämä ei pidä paikkaansa sen enempää teorian kuin käytännönkään tasolla. Suurin osa aseilla tehtävistä joukko- ja tavallisista murhista niin Suomessa kuin maailmalla tehdään pitkillä aseilla. Suosituin väline on haulikko. Pitkää asetta ei käytännössä ole vaikeampaa kätkeä ja kuljettaa huomaamatta kuin lyhyttäkään, koska on olemassa putkikasseja, kitaralaukkuja ja pitkiä päällystakkeja.

Auvinen ja Saari käyttivät pistoolia, koska se on makeamman näköinen kuin haulikko, ja koska - vastoin yleistä luuloa - pienikaliiperiseen käsiaseeseen saa tätä nykyä helpommin (ts. vähemmällä vaivalla) luvan kuin metsästysaseeseen. Metsästäjäntutkinnon suorittaneelle hankkimislupa tulee käytännössä kuin Manulle illallinen, mutta se tutkinto on suoritettava ensin. Sen suorittaminen vaatii pänttäämistä tai kurssille osallistumista eikä sovellu laiskalle ihmiselle. Sen sijaan, kuten olemme nähneet, käsiaseluvan (pienoispistoolille) saa, kun ilmoittaa, että harrastaa tai aikoo harrastaa ampumista.

3. Tavallinen ihminen ei tarvitse käsiasetta. Kyllä tarvitsee, jos harrastaa ampumista käsiaseella. Samalla argumentilla voidaan kieltää kaikki hupiin tai harrastukseen tarkoitetut välineet. Varsinkin moottoripyörät ja pikaveneet. Ne tappavat enemmän kuin käsiaseet.

4. Edellinen vastaus kumoutuu sillä, että käsiaseen, toisin kuin moottoripyörän tai pikaveneen, ensisijainen käyttötarkoitus on tappaminen. Ei ole. Tarkkuusammuntaan valmistetun, luvitetun, myydyn, hankitun ja käytetyn käsiaseen yksinomainen käyttötarkoitus on tarkkuusammunta. Käsiaseella, pikaveneellä tai moottoripyörällä tapettu ihminen ei ole yhtään enempää eikä vähempää kuollut, oli tappovälineen historiallinen käyttötarkoitus mikä hyvänsä.

5. Miksi käsiaseiden pitäisi olla sallittuja yksityishenkilöille? Kysymys on väärä, koska nyt ei olla keskustelemassa käsiaseiden yksityisomistuksen sallimisesta. Se on jo sallittua. Käsiaseiden pitää olla sallittuja, koska ihmiset omistavat niitä jo, ja niiden kieltäminen implikoisi laillisesti hankitun omaisuuden takavarikoimista. Nyt ollaan keskustelemassa käsiaseiden yksityisomistuksen kieltämisestä, ja kieltäminen on se, mikä pitää perustella.

Kysymys olisi oikeutettu, jos käsiaseet olisivat kiellettyjä ja joku vaatisi niiden sallimista.

6. Käsiaseita pitäisi säilyttää ampumaradoilla tai poliisilaitoksella. Ehdotus on mahdoton toteuttaa, koska Suomessa ei ole kuin kourallinen valvottuja ampumaratoja. Jonkun pitäisi kustantaa aseiden säilytys ja vartiointi, mikä merkitsisi valtavaa tulonsiirtoa (joko harrastajilta tai valtiolta) ampumaratayrittäjille. Toinen vaihtoehto olisi rakentaa valtavasti julkisia ampumaratoja, mutta valitettavasti ne, jotka vastustavat käsiaseiden yksityisomistusta, vastustavat myös julkisten varojen käyttöä ampumaharrastuksen tukemiseen. Ja siitä huolimatta ehdotus olisi Suomen kaltaisessa maassa mahdoton, koska Suomi on suuri ja harvaan asuttu maa. Ampumaharrastus tehtäisiin käytännössä mahdottomaksi muille kuin kaupunkilaisille.

Vaikka ehdotus olisi mahdollinen toteuttaa, siitä ei olisi mitään hyötyä. Jokelan ja Kauhajoen joukkomurhat eivät olleet impulsiivisia päähänpistoja, jotka syntyivät siitä, että käsissä sattui olemaan ase. Ne olivat suunniteltuja tekoja. Vaikka aseita säilytettäisiin ampumaradoilla, omistaja saisi ne sieltä pois väittämällä menevänsä kilpailuun tai asesepälle. Tai myymään asetta. Tai mitä tahansa. Käsiaseiden käyttäminen koulusurmiin voitaisiin estää vain kieltämällä aseen kuljetus pois radalta, mikä tekisi vakavamielisen ampumaurheilun mahdottomaksi, tai järjestämällä aseille kuljetus poliisivartioinnissa, mikä ilmeisistä syistä olisi mahdotonta.

Jos asetta ei saisi millään verukkeella pois ampumaradalta, joukkomurha olisi mahdollista tehdä matkalla asekaupasta ampumaradalle. Korostan, että Auvisen ja Saaren teot olivat harkittuja ja suunniteltuja tekoja. Harkitut ja suunnitellut teot tehdään vallitsevan lainsäädännön asettamat puitteet huomioiden ja niitä hyväksikäyttäen.

Jos asekauppias toimittaisi aseen suoraan valvotulle ampumaradalle, joukkomurha olisi mahdollista tehdä ampumaradalla. Sanna Sillanpää tappoi kolme ihmistä ja vammautti yhden vuokra-aseella vartioidulla ampumaradalla. Tämän jälkeen hän poistui radalta aseen kanssa ja olisi - niin halutessaan - voinut jatkaa murhaamista jossakin muualla.

Joukkomurhien tekeminen laillisilla käsiaseilla voidaan estää vain kertakaikkisesti kieltämällä käsiaseet ja niihin käsiksi pääsy. Tästä ei kuitenkaan olisi mitään hyötyä, koska silloin siirryttäisiin käyttämään toiseksi helpointa ja makeinta vaihtoehtoa eli kivääriä ja haulikkoa. Jos ihminen suunnittelee joukkomurhaa kuuden vuoden ajan (kuten Saari kertoi tehneensä), kyllä hän sen metsästäjäntutkinnonkin saa suoritettua. Metsästysaseiden kieltäminen taas ei ilmeisistä syistä ole mahdollista.

7. Puoliautomaattiset pistoolit pitäisi kieltää. Ehdotus heijastelee tietämättömyyttä aseista. Käytännössä kaikki pistoolit, mukaanlukien kilpailuaseet, ovat puoliautomaattisia.

8. Miksi lippaaseen pitää mahtua 10 tai 15 patruunaa? On yhdentekevää, montako patruunaa lippaaseen mahtuu. Lippaan vaihtaminen on nopea toimenpide, minkä lisäksi - kuten Jokelassa näimme - ihmiset lamaantuvat ammuntatilanteissa, ja murhaaja saa lipastella ja latailla aseitaan kaikessa rauhassa kenenkään nousematta vastarintaan. Auvinen ampui vähintään 70 laukausta, mikä merkitsee, että kahdella täydellä lippaalla aloittaneena hän joutui täyttämään lippaan vähintään viisi kertaa.

9. Miksi laki ei säätele sitä, montako asetta ihminen saa omistaa? Ei ole mitään merkitystä sillä, montako asetta ihminen omistaa. Sekä Auvinen että Saari omistivat tasan yhden aseen. Historia tuskin tuntee henkirikosta, joka olisi jäänyt tekemättä, jos useita aseita omistava henkilö olisi omistanut vähemmän aseita. Aseet eivät hypnotisoi omistajiaan, eikä aseilla ole joukkovoimaa.

10. Aselupien pitäisi olla määräaikaisia. Saarella oli määräaikainen lupa, eikä tämä estänyt häntä tekemästä joukkomurhaa. Lupien määräaikaisuudella ei saavuteta yhtään mitään. Murhaa suunnittelevalle riittää, että hän saa aseen käsiinsä päiväksi. Pysyväkin lupa voidaan peruuttaa ja peruutetaan, jos käy ilmi, että henkilö ei ole sovelias pitämään hallussaan asetta. Lupien määräaikaisuudella voidaan ainoastaan tehdä kiusaa aseenomistajille.

11. Järeät käsiaseet pitäisi kieltää. Miksi ihmiset saavat omistaa .44 tai .357 Magnum -kaliiperisia aseita? Eivät ne sovellu tarkkuusammuntaan. Kts. kohdat 3. ja 5. Kysymys on virheellinen. Järeiden aseiden sallimista ei tarvitse perustella, koska ne ovat jo sallittuja ja ihmiset omistavat niitä. Niiden kieltäminen ja takavarikoiminen pitää perustella. Aseen kaliiperilla ei henkirikosten kannalta ole käytännössä mitään merkitystä. Sekä Auvinen että Saari tekivät tekonsa pienoispistoolilla.

12. On kiellettävä aseet, joita hankitaan vain niiden ulkonäön takia, ja joita ei voida käyttää vakavaan tarkkuusammuntaan. Vaatimus heijastelee ymmärtämättömyyttä sekä aseista että lainsäädännöstä. Aseen ulkonäkö ei vaikuta sen vaarallisuuteen. Lakien puolestaan on oltava täsmällisiä ja yksiselitteisiä. On mahdotonta muotoilla lakia, joka kieltäisi pelottavan näköiset ja/tai laadultaan heikot aseet.

13. Miksi aselakia ei heti Jokelan jälkeen kiristetty EU-direktiivin vaatimaan kuosiin? Ministeri Holmlundin on erottava. EU-direktiivi edellytti, että aseen hankkimisen alaikärajaa nostetaan 15:stä 18:aan vuoteen. Metsästysaseiden kieltäminen 15-17-vuotiailta ei estä 18 vuotta täyttänyttä hankkimasta käsiasetta. Sekä Auvinen että Saari olivat 18 vuotta täyttäneitä.

14. Okei, kaikki aselakiin ehdotetut tiukennukset ovat joko mahdottomia tai niistä ei ole mitään hyötyä. Käsiaseet on silti kiellettävä. On tehtävä näyttäviä toimenpiteitä! On lähetettävä signaali! Ihmiset pelkäävät! On parempi tehdä hyödyllisiä kuin näyttäviä toimenpiteitä. Näyttäviä toimenpiteitä ei pidä tehdä, jos a) niistä ei ole mitään hyötyä ja b) niillä aiheutetaan joko valtavia kustannuksia yhteiskunnalle, valtavaa haittaa puolelle miljoonalle syyttömälle ihmiselle tai molempia. On ikävää, että ihmiset pelkäävät, mutta se, että ihmisiä tapetaan, on pahempi kuin se, että ihmiset pelkäävät. Siksi on keskityttävä hyödyllisiin eikä näyttäviin toimiin. Näyttävät mutta hyödyttömät toimet tuudittavat ihmisiä valheelliseen turvallisuudentunteeseen, joka on paljon vaarallisempaa kuin aiheellinen pelkääminen. On keskityttävä hyödyllisiin toimiin, koska hyödylliset toimet tekevät pelkäämisen aiheettomaksi.

Jatkan listaa tarvittaessa, ja otan vastaan ehdotuksia. Useimmat yllä listatuista vaatimuksista ja perusteluista tulevat esiin Ylen 25.9.2008 lähettämässä A-Talk-ohjelmassa, keskustelijoina ministeri Anne Holmlund, Ase-lehden päätoimittaja Jussi Peltola, rehtori Risto Väyrynen ja komisario Jyrki Haapala.

Päivän uutinen kertoo, että poliisiylijohto on toimittanut laitoksille uudet ohjeet aselupien myöntämisestä. Varsinainen ongelma, siltä osin kuin ongelma ylipäänsä on aselupakäytännössä eikä sosiaali-, terveys- ja muussa yhteiskuntapolitiikassa, ymmärretään sisäministeriössä ja poliisitoimessa:

"Tulevassa ohjeistuksessa painotetaan sitä, että jo olemassa olevat ohjeetkin on otettava kirjaimellisesti."

On myönnettävä, että tämä ei ole räväkkää eikä näyttävää, mutta tämä on sen kaltaista toimintaa, joka puuttuu Jokelan ja Kauhajoen tragedioihin välittömästi johtaneeseen epäkohtaan ja on siten omiaan lisäämään kaikkien turvallisuutta.


Takaisin