19.5.2011

Vielä bussikuskeista

Edellisessä kirjoituksessa sivusin uutisia Helsingissä pahoinpidellystä linja-autonkuljettajasta sekä tapauksen kirvoittamia reaktioita mediassa. Virallinen totuushan on tämän kevään aikana ollut, että rasistiset rikokset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti; että rasistit pieksevät maahanmuuttajataustaisia kuskeja; ja että perussuomalaisten vaalivoitto on ikään kuin antanut luvan tällaiselle toiminnalle.

Lupasin tutkia asiaa. Keskustelin pitkällisesti Poliisihallituksen tarkastajan kanssa, ja keskustelussa ilmeni mm. seuraavia tosiseikkoja:

Rasistisesti motivoiduiksi kirjattujen rikosten kokonaismäärä on Suomessa noussut tasaisesti viime vuosikymmenellä vuoden 2000 n. 300 kappaleesta vuoden 2010 n. 500 kappaleeseen. Helsingissä vastaavat luvut ovat 60 ja 118. Poliisin mukaan tärkein selittävä tekijä on tiukentunut kirjaamiskäytäntö. Toisaalta Suomeen on muuttanut vuosien 2000-2010 aikana n. 250 000 ihmistä, ja maahanmuuttajien määrän kasvun voi olettaa itsessään lisäävän tapauksia jonkin verran. Koska maahanmuuttajat keskittyvät pääkaupunkiseudulle, myös rasististen rikosten lisääntyminen on siellä huomattavinta.

Suurimman ulkomaalaistaustaisen uhriryhmän muodostavat somalialaiset ja virolaiset, yhteensä n. 30%. Puolet rasistisista rikoksista on eriasteisia pahoinpitelyjä. Lopuista tärkeimmät rikosnimikkeet ovat kunnianloukkaus, laiton uhkaus ja kotirauhan rikkominen. Reilussa 80 prosentissa rasistisista rikoksista tekijä on kantaväestön edustaja. Maahanmuuttajat ovat näin ollen huomattavasti yliedustettuina myös rasististen rikosten tekijöinä.

Mutta sitten varsinaiseen asiaan eli bussikuskeihin.

Vuonna 2009 kirjattiin pääkaupunkiseudulla 78 tapausta, jossa linja-autonkuljettaja joutui pahoinpitelyn tai lievän pahoinpitelyn uhriksi. Näistä n. 10 oli ulkomaalaistaustaisia. Yhdessä (1) tapauksessa voitiin todeta rasistinen motiivi. Vuonna 2010 hyökkäyksiä oli n. 50, uhreista jälleen n. 10 ulkomaalaistaustaisia, ja rasistisia tekoja yksi kappale.

Tämän vuoden toukokuuhun mennessä on tehty rikosilmoitus 18:sta bussikuskiin kohdistuneesta väkivaltarikoksesta. Yhdessäkään ei ole ilmennyt rasistista motiivia.

Tyypillisin tekijä bussikuskeihin kohdistuneissa pahoinpitelyissä on humalainen suomalainen mies. Kaikki ihmisryhmät ja -tyypit ovat kuitenkin edustettuina, eikä mitään tiettyä tekijä-uhri-asetelmaa voida ainakaan etnisyysakselilla pitää muita edustavampana.

Huomionarvoista on, että siinä missä vuosina 2009 ja 2010 kirjattiin kumpaisenakin n. 10 kappaletta ulkomaalaistaustaisiin bussikuskeihin kohdistuneita pahoinpitelyrikoksia ja yksi kappale rasistisesti motivoituja tekoja, vuosittain tehdään 5-6 rikosilmoitusta tapauksista, joissa ulkomaalaistaustainen bussikuski on käynyt käsiksi matkustajaan.

Muutamia yhteenvetoja:

1) Suomalaiset eivät hyökkäile ulkomaalaistaustaisten bussikuskien kimppuun keskellä kirkasta päivää silmät vihasta kiiluen ja perussuomalaisten vaalivoitosta intoa saaden. Rasistisia päällekarkauksia oli vuosina 2009 ja 2010 yksi kappale per vuosi, eikä kuluvana vuonna ole kirjattu ensimmäistäkään.

2) Ulkomaalaisten bussikuskien kimppuun käydään minkäänlaisin motiivein harvemmin kuin heidän osuutensa pääkaupunkiseudun bussikuskeista edellyttäisi. Kantaväestöön kuuluvat kuljettajat ovat suuremmassa vaaravyöhykkeessä.

3) Ulkomaalaiset ovat yliedustettuina bussikuskeihin kohdistuvien väkivaltarikosten tekijöiden joukossa.

4) Bussikuskeihin kohdistuu melko paljon väkivaltarikoksia, mutta muutaman viime vuoden trendi on pikemminkin laskeva kuin nouseva. Tämä tuli itsellenikin yllätyksenä.


Takaisin