17.8.2004

Tatu Vanhasesta, osa 3: Siilipuolustus

Vanhas-keskustelussa on korostettu, että älykkyyttä on vaikea luotettavasti mitata, koska sitä, mitä mitataan, on vaikea määritellä. On kuulemma erilaisia älykkyyksiäkin. Helsingin Sanomien tiedetoimittaja kirjoitti, että koska älykkyyttä ei voida yleisesti hyväksyttävällä tavalla (ja yhteismitallisesti) mitata, Vanhasen väitteet älykkyyseroista rotujen välillä ovat merkityksettömiä. Tästä seuraten toimittaja piti Vanhasen kohutun kirjan suurimpana antina sitä, että nyt entistä suurempi osa suomalaisista tietää kaikkien rotujen olevan keskimäärin yhtä älykkäitä.

Herää kysymys: Jos älykkyyttä ei voi mitata, miten voidaan tietää, että erirotuiset ihmiset ovat yhtä älykkäitä? Jälkimmäinen väitehän sisältää sen, että eri rotujen älykkyys tunnetaan.

"Suvaitsevaisten" rintama on paniikissaan langennut siilipuolustukseen. Päinvastaisista juhlapuheistaan huolimatta "suvaitsevaiset" katsovat ihmisarvon riippuvan älykkyydestä. Mustien älykkyyden kyseenalaistaminen on siten mustien ihmisarvon kyseenalaistamista. Taistelussaan tätä pahaa vastaan "suvaitsevaiset" ottavat käyttöönsä kaikki kuviteltavissa olevat argumentit riippumatta siitä, ovatko ne ristiriidassa keskenään. Itse asiassa heidän ei tarvitse välittää ristiriidoista, koska kukaan ei uskalla huomauttaa niistä. Huomauttaminen olisi rintamakarkuruutta, pimeyden voimien kannattamista ja mustien ihmisarvon kyseenalaistamista.


Takaisin