8.2.2008

Suomalaiset ja Julkisen Sanan Neuvosto

Julkisen Sanan Neuvosto, kuten tiedämme, on tiedotusvälineiden etiikkaa tarkkaileva elin. JSN on ohjeistanut mediaa noudattamaan suurta harkintaa rikoksentekijän etnisen taustan tai kansallisuuden ilmoittamisessa, koska tällainen tieto saattaa lietsoa stereotypioita ja ennakkoluuloja.

Kaksi kuukautta sitten kantelin Julkisen Sanan Neuvostolle Ilta-Sanomien uutisesta, jossa käsiteltiin raiskausepäilyä Kauhajoella. Lyhyessä artikkelissa mainittiin peräti kolmeen kertaan, että epäilty on amerikkalainen, vaikka tieto ei tuntunut mitenkään erityisen oleelliselta.

Julkisen Sanan Neuvosto päätti, että "amerikkalainen" ei ole "etninen ryhmä eli kansallisuus" vaan pelkkä kansalaisuus, minkä vuoksi amerikkalaisuuden saa vapaasti mainita. Amerikkalaiset tosin itse pitävät itseään kansakuntana, mutta onneksi Suomen JSN tietää paremmin.

Tammikuussa lähetin JSN:lle allaolevan kantelun Helsingin Sanomista:

3. Kantelun kohde
Tiedotusväline: Helsingin Sanomien verkkoliite
Ilmestymispäivä: 28.1.2008
Kirjoitus, ohjelma tai www-julkaisun osoite: http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Teinityt%C3%B6n+ep%C3%A4illeen+tilanneen+%C3%A4itins%C3%A4+surman/1135233622854

4. Kantelun perusteet: Helsingin Sanomien verkkoversio uutisoi 28.1.2008, että viittä nuorta henkilöä epäillään osallisuudesta tai avunannosta murhan yritykseen Helsingissä. HS tuo uutisessaan esiin epäiltyjen etnisen taustan ilmoittamalla, että "kaikki ovat syntyperäisiä suomalaisia".

Julkisen sanan neuvosto on aiemmin ilmoittanut kannakseen, että rikos- ja muussa kielteisessä uutisoinnissa asianosaisen etnisen taustan ilmoittamisen suhteen on noudatettava harkintaa. Katson, että tässä tapauksessa HS joko ei ole noudattanut tarvittavaa harkintaa tai on vaihtoehtoisesti tahallaan harrastanut epäeettistä, leimaamaan pyrkivää uutisointia. Perustelen väitteeni seuraavasti:

1) Koska epäillyt ovat poliisin huostassa ja heidän henkilöllisyytensä on tiedossa, heidän etninen taustansa ei ole tarpeellinen tieto esimerkiksi yleisövihjeiden saamisen kannalta.

2) Epäiltyjen etnistä taustaa ei ole mainittu sen enempää poliisin tiedotteessa kuin muiden tiedotusvälineiden vastaavissa uutisissakaan. Tiedon julkaisemista ei siis voida pitää "passiivisena" tekona, jossa jo olemassaolevaa materiaalia kierrätetään sellaisenaan. Linkki poliisin tiedotteeseen:

http://www.poliisi.fi/poliisi/helsinki/home.nsf/PFBD/8588A1DD2776E536C22573DE004ED396?opendocument

3) Epäiltyjen etnisen taustan ilmoittaminen on jyrkässä ristiriidassa Helsingin Sanomien oman, vakiintuneen linjan kanssa. Helsingin Sanomat on säännöllisesti poistanut esimerkiksi STT:ltä ostamistaan uutisista maininnat rikoksesta epäiltyjen etnisyydestä silloin, kun kyseessä ovat olleet muut kuin syntyperäiset suomalaiset.

Esitetyistä perusteluista seuraa, että epäiltyjen etnisen taustan ilmoittaminen ei ole ollut vahinko. Mahdollisia selityksiä ovat nähdäkseni seuraavat:

1) Helsingin Sanomat on halunnut eksplisiittisesti leimata etnisen ryhmän nimeltä "syntyperäiset suomalaiset" ja lisätä ennakkoluuloja ja vihamielisyyttä sanottua ryhmää kohtaan; tai

2) Helsingin Sanomien mielestä on itsessään uutinen, jos jalkajousella suoritettu murhayritys on syntyperäisten suomalaisten eikä johonkin muuhun ryhmään kuuluvien tekemä. Tällöin uutinen sisältää implisiittisen vihjauksen siitä, että muiden etnisten ryhmien edustajat ovat oletusarvoisesti todennäköisempiä jalkajousimurhaajia kuin suomalaiset.

Koska suomalaiset ovat kiistatta etninen ryhmä, odotin mielenkiinnolla, miten JSN kiemurtelee dilemmasta. Arvelin, etteivät he kehtaisi aivan suoraan vedota etnopositiiviseen kriteeriin, jonka eräs korollaari kuuluu, että valkoisen miehen syyllisyys on itsessään etnopositiivista ja siten mainitsemisen arvoista. Olin kuitenkin lähes väärässä. JSN ei ottanut kanteluani edes politbyroon käsittelyyn. Pekka Hyvärinen, puheenjohtaja, perustelee asian näin:

KANTELU 3855/SL/08
Halla-aho – Helsingin Sanomat

Asiakohdassa mainittu kantelunne 29.1.2008 koskee Helsingin Sanomien 28.1.2008 julkaistua juttua. Mielestänne lehti tuo epäiltyjen etnisen taustan esiin halventavasti ja asiaankuulumattomasti.

Kantelunne oli esillä Julkisen sanan neuvostossa 7.2.2008. Neuvoston puheenjohtajan tehtävänä on päättää kanteluiden ja muiden asioiden käsittelyyn ottamisesta (Perussopimus 12§).

Päätös: Puheenjohtaja päätti olla käsittelemättä kanteluanne.

Päätöksen perustelut: Suomalaiset ovat Suomessa valtaväestö, joten uutinen sulkee epäilyjen ulkopuolelle muut kansallisuudet. Menettely on perusteltu huhujen ja väärien, etniseen taustaan kohdistuvien epäilyjen välttämiseksi. Lehti ei menettelyllään vaaranna suomalaisten ihmisarvoista kohtelua.

Merk. Pekka Hyvärinen,
puheenjohtaja

Perustelusta käy ilmi, että JSN:n yleisestä linjasta saa poiketa, jos etninen ryhmä muodostaa relevantilla alueella enemmistön. Mielestäni tämä olisi syytä lisätä Journalistin Ohjeisiin.

Menettely on perusteltu huhujen ja väärien, etniseen taustaan kohdistuvien epäilyjen välttämiseksi.

Oletan, että perustelu on saatu Helsingin Sanomilta, eikä Hyvärinen ole oma-aloitteisesti ryhtynyt lukemaan toimittajan ajatuksia. Omasta mielestäni uutisessa ei ollut mitään, mikä olisi johdattanut nuivimmankaan lukijan ajatuksia etnisiin vähemmistöihin, joten on perusteltua kysyä, mihin oletus tällaisten epäilyjen heräämisestä perustui. Kuten omassa kantelussani esitin, se, että Hesari erikseen kuuluttaa tekijöiden ei-ulkomaalaisuutta, viittaa lähinnä siihen, että toimittajan mielestä teossa on jotain, mikä panee epäilemään vähemmistöjä. Omasta mielestäni siinä ei ole.

Jos taas jalkajousimurhayrityksessä ei ole mitään erityisesti ulkomaalaiseen tekijään viittaavaa, JSN:n perustelu voi tarkoittaa vain sitä, että tekijän suomalaisuus on paikallaan sanoa kaikissa tapauksissa. Koska aiheettomien, ulkomaalaisiin kohdistuvien epäilyjen hälventäminen on luonnollisesti aina hyvä asia, Hyvärisen tulkinta voidaan lukea suoranaisena ohjeistuksena ilmoittaa tekijän etnisyys aina, kun hän on suomalainen. Jos sitä ei ilmoiteta, saattaa - ainakin Hesarin ja Hyvärisen mielestä - syntyä aiheettomia huhuja ja epäilyjä.

JSN siis tunnustaa etnopositiivisen kriteerin. Koska epäilys ulkomaalaisen syyllisyydestä rikokseen on etnonegatiivista, ja koska epäilys ulkomaalaisen syyllisyydestä voidaan poistaa ilmoittamalla suomalaisen epäilyksenalaisuus, suomalaisen epäilyksenalaisuuden ilmoittaminen on etnopositiivista.

Lehti ei menettelyllään vaaranna suomalaisten ihmisarvoista kohtelua.

Ei vaarannakaan, mutta eihän kantelussani (tai JSN:n relevanteissa ohjeistuksissa) tästä ole edes kyse. Kyse on siitä, onko oikein ilmoittaa rikoksesta epäillyn etninen tausta, ellei tämän tiedon julkistamista voida erityisistä syistä (esim. vihjeiden saamiseksi) katsoa tarpeelliseksi. JSN:n ohjeiden mukaan se ei ole oikein, ja tämä on ilmaistu periaatteena.

Hyvärinen kuitenkin ilmoittaa, että kyse ei ole periaatteesta vaan tapauskohtaisesti harkittavasta asiasta. Etnisyys voidaan ilmoittaa, jos siitä ei katsota olevan vahinkoa sanotulle etniselle ryhmälle. Ja ainoa etninen ryhmä, jolle siitä ei katsota olevan vahinkoa, ovat suomalaiset.

Mutta kuka tämän harkinnan on suorittanut?

Lisäksi voidaan huomauttaa, että eihän uutisoinnin etiikkaa voida arvioida sillä perusteella, mitkä ovat sen reaaliset seuraukset (esim. ihmisarvoisen kohtelun vaarantuminen). JSN:n toimenkuvana on arvioida uutisointia itsessään. Hyvärisen logiikalla henkilön voitaisiin todeta syyllistyneen kansanryhmää vastaan kiihottamiseen vain, jos joku olisi tuosta kiihotuksesta oikeasti kiihottunut.

Noista amerikkalaisista tuli vielä mieleeni, että jos monietninen yhteisö (kuten Yhdysvallat) ei voi olla kansakunta, onko paikallaan ilmoittaa, esimerkiksi, että rikoksesta epäilty on ghanalainen? Ghanassa, kuten Yhdysvalloissakin, asuu monta etnistä ryhmää, esim. fanteja, ashanteja ja guaneja, eikä termi "ghanalainen" viittaa niistä mihinkään?

Jostakin syystä epäilen, että se ei olisi paikallaan.


Takaisin