1.4.2008

Profilointia ja reilua kauppaa

Maaliskuun alussa lehdet kertoivat, että poliisi on ryhtynyt pistotarkastuksilla selvittämään Suomessa oleilevien ulkomaalaisten oleskelulupia. Erikseen ulkomaalaisvalvontaan ei jalkauduta, vaan tarkastuksia tehdään muun toiminnan ohessa. Poliisi on kysellyt papereita paikoissa, joissa liikkuu paljon ulkomaalaisia, esim. rautatieasemilla ja kauppakeskuksissa.

Poliisiylitarkastaja Esko Ruokonen sisäministeriön poliisiosastolta arvioi, että Suomessa voi olla jopa tuhansia laittomasti maassa olevia ulkomaalaisia. Monet ovat tulleet maahan laillisesti, mutta jääneet tänne oleskelun perusteiden päätyttyä. Suurin osa laittomista ulkomaalaisista on Helsingin seudulla.

Pistokokeet ovat ainoa tapa saada kiinni laittomia maassaoleskelijoita, koska Schengen-alueen sisäisen vapaan liikkuvuuden vuoksi rajavalvontaa ei ole. Helsingin poliisin esikuntapäällikkö Teuvo Saikkonen:

"Schengeniin liittyvässä EU-lainsäädännössä sanotaan, että poliisi voi suorittaa pistokokeita valvonnassaan ja nimenomaan rajojen sisäpuolella. [...] Kun Schengen-alue vuoden vaihteessa laajeni ja Helsingin satamassa passintarkastukset loppuivat lähes täysin, ainoa keino selvittää ulkomaalaisten maassaolo-oikeuksia on, että poliisi suorittaa ulkomaalaisvalvontaa pistokokeilla."

Joku voi mahdollisesti olla sitä mieltä, että kaikilla pitää olla oikeus tulla Suomeen ja pysyä täällä, mutta poliisin tehtävänä on toimeenpanna voimassaolevaa lainsäädäntöä, ja voimassaolevaan lainsäädäntöön kuuluu ulkomaalaisvalvonta. Jos halutaan muuttaa voimassaolevaa lainsäädäntöä, on lähestyttävä sitä elintä, joka lainsäädännöstä päättää, ts. eduskuntaa.

Helsingin Sanomissa tästä lainsäädäntö- ja toimeenpanovallan jaosta ei kuitenkaan olla tietoisia, vaan tarkastukset kiihottavat toimituskuntaa suuresti.

Poliisin mukaan tyypillinen kiinni jäänyt oleskeluoikeudeton henkilö on kotoisin Afrikasta tai Lähi-Idästä. Tämä ei ole kovin yllättävää. Yllättävää ei näin ollen ole myöskään se, miten poliisi valitsee tarkastuksen kohteeksi joutuvat henkilöt. Jaakko Heinilä Helsingin ulkomaalaispoliisista:

"Aistinvaraisesti, ei sitä oikein muuten voi. Se on näkö- tai kuulohavainto."

Mon dieu! Toimittaja Antti Tiainen Helsingin Sanomista:

"Eli heiltä, jotka eivät näytä tai kuulosta ulkomaalaiselta, ei kysytä papereita?"

Heinilä:

"Ei, koska tämä on nimenomaan ulkomaalaisvalvontaa."

Ulkomaalaisvalvonnan kohdistaminen ulkomaalaisen näköisiin ihmisiin kiihottaa myös vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpäätä:

"On ongelmallista, jos ihonvärin tai muun ulkomuodon perusteella pitää varautua siihen, että joutuu kadulla tarkastettavaksi. Se on leimaavaa."

Lähestytään tätäkin asiaa vertauksen avulla. Poliisi tekee puhallusratsioita saadakseen rattijuopot kiinni. Rattijuopot halutaan kiinni, koska rattijuopumus on säädetty rikokseksi, ja poliisin tehtävä on ottaa rikollisia kiinni. Suorittaessaan puhallutuksia poliisi puhalluttaa vain autoilijoita. Se ei puhalluta koiranulkoiluttajia ja sauvakävelijöitä. Mistä tämä johtuu? Rattijuopumus on moottoriajoneuvon kuljettamiseen liittyvä rikos. Siihen ei voi syyllistyä kuljettamatta moottoriajoneuvoa. Toisaalta kyse on puhtaasta deduktiosta: Vaikka kaikki autoilijat eivät ole rattijuoppoja, kaikki rattijuopot ovat autoilijoita, joten rattijuoppoja on mielekästä etsiä yksinomaan autoilijoiden keskuudesta.

Edellistä ei varmaan ole vaikeaa ymmärtää. Siirrytään siitä toiseen tilanteeseen, jonka ymmärtämisen ei pitäisi olla vaikeampaa.

Poliisi etsii laittomia maassaoleskelijoita, koska laiton maassaoleskelu on säädetty rikokseksi, ja poliisin tehtävä on ottaa rikollinen kiinni. Laiton maassaoleskelu on mahdollista vain ulkomaalaiselle, joten on mielekästä tutkia maassaolon edellytykset vain ulkomaalaisilta. Kaikki ulkomaalaiset eivät ole laittomia maassaoleskelijoita, mutta kaikki laittomat maassaoleskelijat ovat ulkomaalaisia. Koska lisäksi tiedetään, että kiinni jääneet laittomat maassaoleskelijat ovat useimmiten afrikkalaisia tai lähi-itäläisiä, on rajallisten resurssien oloissa järkevää painottaa tarkastustoiminnassa juuri niitä henkilöitä, jotka näyttävät afrikkalaisilta tai lähi-itäläisiltä. Onneksi afrikkalaiset ja lähi-itäläiset tyypillisesti eroavat ulkonäöltään suomalaisista. Jos laittomat maassaoleskelijat olisivat pääsääntöisesti virolaisia, tarkastaminen olisi paljon vaikeampaa ja työläämpää, ja paljon suurempi joukko ihmisiä joutuisi tarkastusten kohteeksi.

Yritetään vielä rautalankamallia:

a) Kaikki rattijuopot ajavat moottoriajoneuvoa. > Puhallutetaan vain moottoriajoneuvolla ajavia. Moottoriajoneuvolla ajaja tunnistetaan siitä, että tämä istuu moottoriajoneuvon hallintalaitteiden takana moottorin ollessa käynnissä.

b) Kaikki laittomat maassaoleskelijat ovat ulkomaalaisia. > Tarkastetaan maassaoleskelun edellytykset vain ulkomaalaisilta. Ulkomaalainen tunnistetaan siitä, että tämä näyttää ja/tai kuulostaa ulkomaalaiselta.

Toimittaja Antti Tiainen muistuttaa, että...

"...Euroopan neuvoston rasisminvastaisen komission kannan mukaan etninen profilointi pitäisi olla poliisitoiminnassa kiellettyä tai ainakin se pitäisi määrittää tapauskohtaisesti erittäin tarkasti."

Euroopan neuvosto on varmaankin tarkoittanut tilanteita, joissa esimerkiksi laittomia teräaseita tai huumeita etsitään pistotarkastuksissa vain tietynvärisiltä henkilöiltä. Kuulisin mielelläni toimittajalta ja Johanna Suurpäältä, miten tämä nyt käsillä oleva ongelma tulisi ratkaista. Pitäisikö...

a) ...ulkomaalaiskontrollista luopua kokonaan, lainsäädännön tasolla?

b) ...poliisin lopettaa ulkomaalaiskontrolli eli suomeksi pidättyä sille kuuluvien toimeenpanotehtävien hoidosta?

c) ...ryhtyä tasapuolisuuden vuoksi tarkistamaan maassaolon edellytyksiä myös niiltä, jotka näyttävät ja kuulostavat suomalaisilta? Olisiko tämä kustannustehokasta ja poliisin resurssien parasta mahdollista hyödyntämistä?

Kaikkein syvimmin ulkomaalaisvalvonnan kohdistumista ulkomaalaisiin paheksuu kuitenkin Nyt-liitteen toimittaja, suomalaismiesten rutiininomaisesta väkivallasta ja liian vähäisestä nigerialaisten määrästä kärsivä Katja Martelius. Katja:

"Maaliskuussa poliisi on kysellyt ulkomaalaisen näköisiltä ihmisiltä heidän henkilötodistuksiaan ja oleskeluoikeuksiaan Suomessa. Syy: poliisi epäilee, että maassa on ehkä tuhansia ihmisiä laittomasti – ja vips! kaikki Suomen 130 000 ulkomaalaista ovat epäiltyjä."

Katja ei nyt ymmärrä poliisitoiminnan alkeita. Kohderyhmä ei suinkaan ole sama kuin epäiltyjen ryhmä. Puhalluskokeiden kohderyhmänä ovat kaikki autoilijat. Heitä ei kuitenkaan epäillä mistään. Kuten yllä selitettiin, he ovat kohderyhmä, koska kaikki rattijuopot ovat autoilijoita. Jos rattijuopot halutaan löytää, on puhallutettava autoilijoita. Vasta sellainen henkilö on epäilty, joka puhaltaa niin, että promillekynnys ylittyy.

Kaikki Suomen 130 000 (mistä tuokin luku on repäisty?) ulkomaalaista eivät ole epäiltyjä. Poliisin tarkastusten kohderyhmänä ovat ulkomaalaiset, koska kaikki tarkastuksilla etsittävät henkilöt (laittomat maassaoleskelijat) sisältyvät tähän ryhmään. Itse asiassa tosiasiallinen kohderyhmä on paljon pienempi kuin 130 000 ulkomaalaista. Tarkastuksethan kohdistuvat lähinnä niihin, jotka näyttävät ja kuulostavat ulkomaalaisilta, siis pääasiassa afrikkalaisiin ja lähi-itäläisiin. Heidän profilointinsa on induktiivisesti perusteltua, koska suurin osa kiinni jääneistä laittomista maassaoleskelijoista on afrikkalaisia tai lähi-itäläisiä.

Aivan kuin toistaisin itseäni.

Katja:

"Jos poliisi ei kysy papereita ihonvärin tai kielen perusteella, niin minkä sitten? Ja miten tämä ei ole rasismia?"

No, ensinnäkin poliisi nimenomaan on sanonut turvautuvansa aistihavaintoihin. Ja toiseksi, jos on rasismia valita tarkastettavat ihonvärin perusteella, kun etsitään rikollisia, jotka ovat aina ulkomaalaisia ja melkein aina ulkomaalaisen värisiä, eikö sitten ole seksismiä pysäyttää ja ottaa kiinni vain miehiä, kun etsitään karkuteillä olevaa raiskaajaa?

Lopuksi Katja kokee oikein kunnon teiniregression:

"Muissa maissa mietitään, miten saataisiin muualta tulleet integroitua uuteen kotimaahan – ihan yleisen turvallisuuden nimissä. Meillä taas tehdään kaikki, että tulija ei tuntisi itseään samanarvoiseksi suomalaisten kanssa."

Sniff. Kaikis muis mais on oikeeta monikulttuurii ja suvaizevaisuut. Meil vaan on tätä tosi angeeta razizmii.

Miksi Katja asuu Suomessa? Suomi on paitsi äärimmäisen naisvihamielinen maa, myös maailman ainoa rasistinen maa. Miksi Katja ei mene pois? Miksi Katja ei mene sinne Nigeriaan? Siellä asuu 133 miljoonaa nigerialaista, jotka varmasti saisivat järjestettyä jopa Katja Marteliukselle eksoottista värinää. Koska nigerialaisilla on Katjan mielestä oikeus tulla ja asettua Suomeen, Katjalla itsellään lienee hänen omasta mielestään vastaava oikeus mennä ja asettua Nigeriaan.

Toisaalta voitaisiin kysyä, miksi kaikkien Euroopan suurkaupunkien ympärillä on kroonisessa anarkiassa ja ajoittaisessa kapinatilassa eläviä maahanmuuttajagettoja. Miksi maahanmuuttajilla (ja enenevässä määrin myös kantaväestöllä) menee niin huonosti Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Hollannissa ja Britanniassa, vaikka niissä - toisin kuin Suomessa - mietitään niin kovasti maahanmuuttajien integrointia?

En oikein ymmärrä sitäkään, millä tavoin kunniallista ja maassa laillisesti oleskelevaa maahanmuuttajaa loukkaa se, että vähemmän kunniallisista yritetään päästä eroon. Ei se ainakaan minua loukkaisi, jos olisin maahanmuuttaja. Minä näyttäisin ylpeänä kunnossa olevia papereitani. Samalla ylpeydellä puhallan nollat poliisin alkometriin.

Katja:

"Ilmainen neuvo poliisille: jos ottaa kaikki rikolliset kiinni, niin siinä samassa löytyvät myös ulkomaalaiset rikolliset. Antakaa muitten olla rauhassa."

Tässä tapauksessa rikoksen nimi on laiton maassaoleskelu. Haluaisin kuulla, miten laittomasti maassaoleskelevat voidaan ottaa kiinni, ellei ulkomaalaisten maassaoloedellytyksiä saa tarkistaa. Asiahan on niin, että laittomasti maassaoleskelevat eivät välttämättä syyllisty mihinkään muuhun rikokseen, joista heidät voitaisiin muunlaisen tutkinnan keinoin saada kiinni.

Pyyhin hikeä otsalta ja pyydän anteeksi kiihotustilaani. Katja Martelius horjuttaa maailmankaikkeuttani, koska en ymmärrä, mistä katjamarteliukset tulevat, enkä sitä, miksi he eivät kirjoita Kapinatyöläiseen tai Kirkko&Kaupunkiin vaan maan suurimpaan päivälehteen.

Panen tähän loppuun Reilun Kaupan mainoksen tuoreesta Pirkka-lehdestä. Mainosta voidaan pitää erittäin onnistuneena, koska siinä tiivistyy tuotteen ideologinen kehys, ja koska se tarjonnee voimakkaita samaistumisenkokemuksia kohderyhmänsä edustajille:


Takaisin