3.6.2005

Pari sanaa kansanäänestyksistä

Ranskalaiset ja hollantilaiset äänestivät EU:n perustuslain nurin. En ota kantaa itse perustuslakiin tai sen sisältöön, koska en tiedä, mitä siellä sanotaan, enkä ole edes kovin kiinnostunut. Sen sijaan sanon muutaman sanan median reaktioista tapahtuneeseen.

Helsingin Sanomien ulkomaantoimittajat Petteri Tuohinen ja Heikki Aittokoski valittivat ranskalaisten ja hollantilaisten äänestäneen "ei" vääristä syistä. Samaisessa artikkelissa Aittokoski, ilmeisen vakavissaan, huomautti, että vastustamalla perustuslakia suuri osa ranskalaisista asettui samaan rintamaan le Penin äärioikeiston kanssa. Tätä ranskalaisten kuulemma sopisi miettiä tarkasti. Perustuslakia siis ei saa vastustaa köykäisin perustein, mutta kannattamisen perusteeksi riittää se, että joku epämiellyttävä taho vastustaa.

Koska kansallissosialistit rakensivat moottoriteitä ja taistelivat tuberkuloosia vastaan, onko jokaisen kunnon eurooppalaisen vastustettava moottoriteitä ja kannatettava tuberkuloosia? Kyllä minun mielestäni olisi säädyllistä olla ainakin ääneen sitä mieltä, että asioiden on riideltävä eikä henkilöiden. Minä olen sitä mieltä, että laissa säädetty minimipalkka on hyvä asia. Jos kommunisti on myös tätä mieltä, suostun mielihyvin seisomaan kommunistin kanssa samassa rintamassa. En ryhdy tällaisen asiantilan ehkäisemiseksi vastustamaan minimipalkkaa.

Aittokosken ja Tuohisen mukaan järkisyyt puhuvat yksiselitteisesti perustuslain puolesta. Näin voi hyvin olla, mutta jos yksilön äänestyspäätös, jotta se olisi legitiimi, saa perustua vain järjellisiin perusteluihin, ja jos järjelliset perustelut voivat johtaa vain "kyllä"-ääneen, miksi Aittokoski ja Tuohinen eivät etukäteen vastustaneet koko kansanäänestystä? Ei ihmisille pidä asettaa sellaista kysymystä, johon on vain yksi oikea vastaus. Jos ihmisten mielipidettä kysytään, vastauksen on kelvattava, oli se mikä hyvänsä.

On varmasti totta, että suurin osa ranskalaisista ja hollantilaisista vastusti "ei"-äänellään Turkin EU-jäsenyyttä tai jotain muuta perustuslakiin liittymätöntä asiaa. Voisiko tästä tehdä sen johtopäätöksen, että kysymys oli väärä? Jos ihmisiltä erikseen kysyttäisiin heidän mielipidettään Turkin jäsenyydestä, heidän ei tarvitsisi vastustaa sitä perustuslakikansanäänestyksessä. Jos heidän mielipidettään ei kysytä niistä kysymyksistä, jotka heidän mielestään ovat tärkeitä, he kostavat vastaamalla "ei" mihin tahansa esitettyyn kysymykseen.

EU:ta johtavat marksilaiset utopistit ja heitä hännystelevä media ovat tulleet eräänlaiseen käännekohtaan ja valintatilanteeseen. Demokratian keinoin, kansaa äänestyttämällä, he eivät saa tahtoaan läpi. He voivat joko hylätä viholliseksi muodostuneen demokraattisen prosessin, ts. kansanäänestykset, kokonaan, tai sitten ryhtyä kuuntelemaan, mistä asiasta ihmiset haluavat sanoa mielipiteensä.


Takaisin