5.3.2010

Muutama kommentti Husein Muhammedille

Vihreä juristi Husein Muhammed, joka (totuus sanottakoon) on puhunut välillä asiaakin integraatiokysymyksistä, innostui eduskuntavaaliehdokkuuttani koskeneesta tiedotteesta ja kirjoitti blogiinsa "haasteen halla-aholaisille". Huseinin mukaan ...

"... Halla-aho julkaisi blogissaan tiedotteen, jossa hän käy läpi omasta mielestään Suomen maahanmuuttopolitiikan faktoja. Virheiden – tai pikemminkin vääristelyjen – joukosta saa oikeita faktoja kuitenkin etsimällä etsiä. Seuraavassa joitakin – ei suinkaan kaikkia – Halla-ahon väitteitä ja vääristelyjä, johon vastaan yksityiskohtaisesti."

Tämä aloituskappale ja sen sisältämät syytökset saavat hieman pahkasikamaista hehkua, kun siihen suhteutetaan Huseinin ensimmäinen kritiikki:

"Yksi tapa esittää tilastoja harhaanjohtavasti on halla-aholaisten yleinen tapa verrata vuoden 2008 turvapaikanhakijoiden määrää (4000) edellisen vuoden poikkeuksellisen alhaiseen hakijamäärään (1500) ja väittää määrän melkein kolmenkertaistuneen. Kyseiset vuodet on valittu ovelasti, sillä vuoteen 2006 (3500 hakijaa) verrattuna vuoden 2008 hakijamäärässä ei olisi merkittävää kasvua."

Tämän kappaleen ongelma on se, että siinä on aivan kaikki pielessä. Niin totaalisesti, että kyseessä mitä luultavimmin on tietoinen älyllinen epärehellisyys. Kritiikin kritiikki:

a) Minä en kirjoituksessani väittänyt turvapaikanhakijoiden määrän kolminkertaistuneen. Väitin sen nelinkertaistuneen.

b) En verrannut vuoden 2007 lukua (1500) vuoden 2008 lukuun (4000) vaan vuoden 2009 lukuun (6000). Miksi Husein käyttää vuoden 2008 tietoja, vaikka viime vuoden tiedot ovat saatavilla? Ei kai mahdollisesti siksi, että vuoden 2008 määrä on argumentin kannalta mukavampi? Husein taisi tuossa edellä syyttää minua juuri tilastojen harhaanjohtavasta käytöstä

c) Turvapaikanhakijoiden määrä vuonna 2006 ei ollut 3500 vaan 2324. Miksi Husein valehtelee tämänkin numeron? Mistä luku 3500 on repäisty?

Turvapaikanhakijoiden määrässä on siis tapahtunut merkittävä kasvu myös Huseinin käyttämien vuosien 2006 ja 2008 välillä. Vielä huomattavammaksi kasvu muuttuu, kun käytetään vuosia 2006 ja 2009. Otin lähtökohdaksi vuoden 2007, koska puhuin istuvan hallituksen saavutuksista. Tulijamäärät lähtivät dramaattiseen kasvuun, kun puskaradio sai levitettyä tiedon löysentyneestä käytännöstä ja (vuodesta 2009 alkaen) löysemmästä lainsäädännöstä.

"Vuonna 2008 Suomeen saapui aiempiin vuosiin ja myös vuoteen 2009 verrattuna ennätyksellisen paljon alaikäisiä turvapaikanhakijoita. 700 hakijaa kertoi olevansa alaikäisiä. Poliisi epäili, että heistä 98 hakijaa eivät ehkä todellisuudessa olisi alaikäisiä. Näille tehtiin lääketieteelliset ikätestit, joissa paljastui, että 58:aa hakijaa voitiin pitää täysi-ikäisinä, kun taas testatuista 40 oli alaikäisiä. Kaikista alaikäisistä turvapaikanhakijoista siis 58 osoittautui täysi-ikäisiksi. Ikänsä valehdelleita oli siis kaikista hakijoista noin 8 %."

On mahdollista, että koko 700 "alaikäisen" turvapaikanhakijan joukossa täysi-ikäisten määrä on pienempi kuin tutkituissa vajaassa sadassa. Huseinin oletus, että tutkimatta jääneiden joukossa ei olisi yhtäkään ikänsä valehdellutta, on täysin absurdi. Iänmääritykset lopetettiin keväällä, joten vuoden jälkipuoliskon aikana saapuneita ei testattu, oli poliisilla heidän todellisesta iästään millaisia epäilyjä hyvänsä.

Tämän lisäksi on huomautettava, että monet "alaikäisinä" turvapaikkaa hakeneet ovat avoimesti myöntäneet olevansa täysi-ikäisiä. Tällaisia tapauksia ei tietenkään toimitettu lääketieteelliseen iänmääritykseen.

Ja mikä tärkeintä, esim. Parikkalan vastaanottokeskuksen "alaikäisistä" asukkaista yli puolet osoitettiin täysi-ikäisiksi pelkän poliisitutkinnan keinoin. Lääketieteelliseen iänmääritykseen lähetettiin niitä, joita ei muin keinoin voitu osoittaa täysi-ikäisiksi. Ja heistäkin, kuten sanottua, 60% oli täysi-ikäisiä.

Huseinin esittämä arvio 8% on hyvin naiivi. Jos puolet "alaikäisistä" osoittautuu täysi-ikäisiksi ilman iänmääritystä ja iänmääritykseen päätyneistä on aikuisia 60%, todellinen osuus kaikista hakijoista lienee 70-80 prosentin tuntumassa.

Kerroin alkuperäisessä kirjoituksessani, että ikätestaukset lopetettiin apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin lausunnon pohjalta, vaikka maahanmuuttoministeri Astrid Thors valehtelee niiden jatkuvan. Husein kommentoi näin:

"Oikeusasiamies vaati, että asiasta säädetään lailla. ”Monikultturistitkaan” ei vastusta ikätestejä, sillä myös monia alaikäisiä on epäilty täysi-ikäisiksi. Ongelma tällä hetkellä onkin se, ettei alaikäisellä turvapaikanhakijalla itsellään ole oikeutta vaatia ikätestiä, jos häntä epäillään täysi-ikäiseksi, eikä ikätestiä siltikään tehdä."

Miten tämä liittyy kommentoitavaan väitteeseeni? On tosiasia, että testaukset lopetettiin. On tosiasia, että Thors väitti niiden jatkuvan. Puheet täysi-ikäiseksi epäillyn "alaikäisen" oikeudesta vaatia ikätestausta ovat joutavaa höpinää, koska näyttövelvollisuus asiassa on joka tapauksessa viranomaisella. Turvapaikanhakijan ei tarvitse todistaa olevansa alaikäinen. Viranomaisen velvollisuus on todistaa hänet täysi-ikäiseksi.

Alkuperäinen kirjoitukseni:

"Uuden, vuonna 2009 hyväksytyn ulkomaalaislain nojalla käytännössä joka ainoa Somaliasta, Irakista ja Afganistanista tuleva turvapaikanhakija on niin sanotun humanitaarisen suojelun puitteissa oikeutettu oleskelulupaan Suomessa."

Jota Husein kommentoi:

"Ainoastaan Irakin kolmesta maakunnasta (kaikkiaan 19) tulevat saa suojelun tarvetta automaattisesti alueen levottomuuden takia. Afganistanissa tilanne muuttuu koko ajan, mutta jatkuvasti tulee kielteisiä päätöksiä. Pohjoissomalit ei oleskelulupaa."

Juuri tästä syystä kaikki Irakista ja Somaliasta saapuvat kertovat tulevansa konfliktialueilta. Perusongelma on siinä, että oleskelulupa "humanitaarisen suojelun" nojalla myönnetään pelkkien lähtömaan olojen vuoksi, ei turvapaikanhakijaan erityisesti kohdistuvan uhan nojalla. Tästä seuraa, että kaikki konfliktialueelta (oikeasti tai leikisti) tulevat ovat oikeutettuja oleskelulupaan.

"Suomikin tekee jatkuvasti tällä hetkellä kielteisiä päätöksiä Irakiin."

Kyllä, mutta kielteisiä päätöksiä on hyvin pieni osa kaikista ratkaisuista. Lisäksi niistä valitetaan, ja valitusaikana syntyneet "siteet" Suomeen johtavat usein siihen, että ratkaisu muutetaan tuomioistuimessa. 87% toisen asteen ratkaisuista on Suomessa myönteisiä. Suomi on siinä suhteessa peräti aivan omaa luokkaansa.

Kommenttina siihen toteamukseeni, että somalialaiset ja irakilaiset turvapaikanhakijat eivät ole kansainvälisten sopimusten edellyttämiä pakolaisia:

"olisi hyvä tietää, mihin kv. sopimuksiin Hjallis vetoaa."

Hjallis vetoaa Geneven pakolaissopimukseen. Siihen Suomi on sitoutunut, ja siellä sanotaan mm. seuraavaa:

"YK:n määritelmän mukaan esimerkiksi sotaa tai luonnonkatastrofia pakenevat eivät ole pakolaisia."

Koska somalit ja irakilaiset pakenevat (kertomansa mukaan) juuri aseellista konfliktia, he eivät ole Geneven sopimuksen tarkoittamia pakolaisia. Tämän nyt näkee siitäkin, että heille ei Suomessa myönnetä pakolaisstatusta l. turvapaikkaa vaan oleskelulupa toissijaisen suojeluntarpeen nojalla.

Kommenttina turvapaikanhakijoille jaettavaan toimeentulotukeen:

"Eri maiden antamat tuet eivät ole vertailukelpoisia. Mutta monissa maissa annetaan rahan ohella tai sijaan ruokaa. Tätä on kokeiltu myös joissakin Suomen vastaanottokeskuksissa, mutta osoittautui huomattavan kalliiksi."

Miten niin rahana jaetut tuet eivät ole vertailukelpoisia? Tietenkin ne ovat. Kritisoin juuri käteisen jakamista (ruuan sijasta), koska rahan jakaminen houkuttelee turvapaikkaturismia esim. Bulgariasta.

"Perheenyhdistämisoikeus on ainoastaan alaikäisen oleskeluluvan saaneen lapsen vanhemmilla ja alaikäisillä sisaruksilla. Jos oleskeluluvan saanut on aikuinen, oikeus on ainoastaan hänen puolisollaan ja alaikäisillä lapsillaan. Täysi-ikäistyneillä lapsilla tai sisaruksilla, mummoilla tai isoisillä, saati sitten ”klaanilaisilla” ei ole Suomen ulkomaalaislain tai maahanmuuttoviranomaisten päätösten perusteella mitään asiaa tänne."

Tämä ei pidä paikkaansa. Maahanmuuttoviraston mukaan oleskelulupa muulle kuin ydinperheen jäsenelle ...

"... voidaan myöntää, jos Suomessa asuva henkilö eli perheenkokoaja on Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, joka on saanut oman oleskelulupansa pakolaisuuden, toissijaisen suojelun, humanitaarisen suojelun tai tilapäisen suojelun perusteella ja henkilöiden tarkoituksena on Suomessa jatkaa jo aikaisemmin vietettyä kiinteää perhe-elämää."

Voisimme olettaa, että ihmisoikeusjuristina Husein on aivan hyvin perillä asioiden oikeasta tolasta. Ilman lain kirjaimen tuijottamistakin on selvää, että jos turvapaikanhakija tuo mukanaan 15-20 "perheenjäsentä", kyse ei ole pelkästä ydinperheestä.

Alkuperäisessä tekstissä kirjoitin näin:

"Suomella, toisin kuin vaikkapa Norjalla, ei ole käytössä pikakäännytystä. Tämän vuoksi sadat Bulgarian, siis toisen EU-maan, romanit hakevat vuosittain Suomesta turvapaikkaa ja pääsevät useaksi kuukaudeksi vastaanottokeskuksiin nostamaan toimeentulotukea. Lisäksi he voivat tehdä tämän niin monta kertaa kuin haluavat."

Husein kommentoi:

"Päinvastoin, toisin kuin Norja, Suomi on ehkä maailman tehokkain käännyttämisten täytäntöönpanija."

Ei perusteluja.

"EU-kansalaisten romanien asiaa ei tulisi ylipäätään käsitellä turvapaikka-asiana."

Ei tulisikaan. Mutta kun käsitellään. Juuri tätä arvostelen.

"Sen voisikin nopeuttaa, mitä on tehty."

Samassa lauseessa Husein antaa ymmärtää, että menettelyä pitäisi nopeuttaa ja että sitä on nopeutettu.

Ja lopuksi:

"Liioittelut ja salaliittoteoriat ovat ominta halla-aholaisuutta. Niihin on turha vastata, sillä on tietysti mahdotonta todistaa, mitään kielteistä jotakin voi tapahtua tulevaisuudessa."

Koska Husein katsoo turhaksi vastata "liioitteluihin", meiltä jää kuulematta, mikä nimenomaisesti oli liioittelua. Tai salaliittoteoriaa.

Huseinin haaste ei mielestäni ollut erityisen haastava. Se teki kuitenkin syvän vaikutuksen verkossa puuhasteleviin punapiipertäjiin, joiden mielestä Husein tietysti murskasi uskottavuuteni täydellisesti ja lopullisesti.

Koska Uusi Suomi uutisoi näyttävästi Huseinin heittämän haasteen, oletan, että myös vastaukseni saa vastaavan näkyvyyden.Takaisin