25.10.2004

Miksi en äänestä vihreitä

Kunnallisvaalien jälkitunnelmissa haluan kertoa, miksi minä en äänestä vihreitä, ja miksi kenenkään ei mielestäni pitäisi äänestää vihreitä.

Vihreät ovat joko tyhmiä tai epärehellisiä. Kumpikin ominaisuus on vallassa olevalle yhtä huono. Vihreiden yksittäiset mielipiteet ovat mielipiteinä täysin legitiimejä, mutta yhdessä niistä muodostuu mahdottomia, tai ainakin siltä näyttäviä, yhtälöitä. Otan kaksi esimerkkiä.

Vihreiden perusteesi on, että rangaistukset ovat väärä tapa puuttua rikollisuuteen. Rangaistusten sijaan tarvitaan ymmärrystä ja terapiaa, luonnollisesti rikolliselle, ei hänen uhreilleen. Rangaistukset eivät kuulemma vähennä rikollisuutta. Viime eduskuntavaaleissa vihreät onnistuivat ulostamaan ohjelman, jonka mukaan rangaistuksia on lievennettävä, paitsi raiskaus- ja viharikoksissa, joissa niitä on kovennettava.

Onko siis niin, että rangaistukset sekä ovat että eivät ole toimiva ratkaisu? Koska tällainen johtopäätös on ainakin minulle yhtä vaikeasti hahmottuva kuin kahdeksankulmainen pallo tai neliulotteinen aika-avaruus, kyse on varmaan jostain muusta. Joko a) vihreät oikeasti ovat sitä mieltä, että rangaistukset ovat oikea tapa reagoida rikoksiin, mutta heidän mielestään muuta kuin raiskaus- ja viharikollisuutta ei pidä hillitä, tai b) raiskaus- ja viharikoksia ei vihreiden mielestä pidäkään vähentää, minkä vuoksi niihin voidaan soveltaa toimimatonta ratkaisua, ts. rangaistuksia.

Vihreiden toinen perusteesi on, että maahanmuuttajat ovat rikkaus ja voimavara. Tällä tarkoitetaan lähinnä afrikkalaisia maahanmuuttajia, ennen kaikkea somaleita, koska lähinnä heidän rikastuttavasta vaikutuksestaan vallitsee erimielisyyttä. Edelleen vihreiden perusteesi on, että maahanmuuttajia (= afrikkalaisia) ei pidä asuttaa "ongelmalähiöihin" vaan tasaisesti pitkin Helsinkiä.

Koska minäkin, usko tai älä, olen sosiaalisesti orientoitunut ihminen, pitäisin luontevana sitä, että rikkautta ja voimavaroja pyritään ohjaamaan sinne, missä niistä on pulaa. Eira ja Kaivopuisto tullevat hyvin toimeen omillaan. Rikkautta ja voimavaroja tarvitaan juuri ongelmalähiöissä. Onko siis niin, että maahanmuuttajat sekä ovat että eivät ole rikkaus ja voimavara? Vai ovatko vihreät oikeasti sitä mieltä, että rikkaudet on ohjattava niille, joilla niitä jo on, ts. eiralaisille ja kaivopuistolaisille? Vai ovatko vihreät oikeasti, yhdessä aika monen ei-vihreän kanssa, sitä mieltä, että maahanmuuttajat (= afrikkalaiset) eivät ole mikään rikkaus ja voimavara vaan taloudellinen ja sosiaalinen pain-in-the-ass, jonka todellinen luonne saadaan parhaiten piilotettua hajasijoittamalla se vauraille asuinalueille? Kun etelä-Helsinkiin saadaan asutettua muutama maahanmuuttaja, voidaan tehdä vihreille tyypillinen ja joka kerta yhtä hämmästyttävä kausaalinen kuperkeikka: "Katsokaa! Eirassa asuu maahanmuuttajia. Eira on vaurasta aluetta. Eira on vaurasta aluetta, koska siellä asuu maahanmuuttajia."

Tällaista tänään. Älä äänestä myrkynvihreitä. Kunnallisvaalit menivät siltä osin kohtuullisen hyvin.


Takaisin