12.12.2005

Mediakatsaus Tampereelta

Olin viikonlopun lasten kanssa Tampereella. Kuuntelin autossa Ylen ykköstä, missä tutkija, en muista nimeä enkä instanssia, piti omituisen ristiriitaisena sitä, että yhtäältä puhutaan Suomea uhkaavasta työvoimapulasta ja ulkomaisten osaajien tarpeesta, ja toisaalta vaaditaan tiukennuksia turvapaikkakäytäntöön.

Perjantain Aamulehdessä ruodittiin suomalaisnuorten suvaitsemattomuutta ja haastateltiin tamperelaisia lukiolaisia. Virosta kymmenen vuotta aiemmin muuttanut Raido Roomets kertoi, ettei hänellä ole periaatteessa mitään maahanmuuttajia vastaan, mutta siivelläeläjiä ei Suomeen tarvita. Sen sijaan Heikki Kulhia ei halua rajoittaa maahanmuuttoa, koska hänet on aina otettu ulkomailla (= Belgiassa) ystävällisesti vastaan.

Lukiolaisten vastauksia pohdittiin sunnuntainumeron pääkirjoituksessa:

"Roometsin näkemys on yllättävän yleinen nuorten keskuudessa. Vaikka nykynuorisoa pidetään vanhempiaan suvaitsevampana, juuri julkaistun nuorisotutkimuksen mukaan 40 prosenttia 15-25-vuotiaista haluaisi rajoittaa maahanmuuttoa Suomeen. Toisenlaista näkemystä edustaa neljä vuotta Belgiassa asunut Heikki Kulhia, 18, joka on käsittänyt oikein asian ytimen. Hän kiinnittää huomiota siihen, että suuret ikäluokat ovat kohta jäämässä eläkkeelle, jolloin Suomeen tarvitaan lisää työvoimaa myös ulkomailta. Siksi hän ei halua rajoittaa maahanmuuttoa."

Se, että Aamulehden pääkirjoitustoimittaja puhuu pehmoisia, ei ihmetytä, koska kyseiseen toimeen ei kuljeta älykkyystestin kautta, vaan demareiden jäsenkirja ja kyky muistaa liturgian keskeiset kohdat ulkoa riittää. Se, että tutkija, joka tuottaa poliittisille päätöksentekijöille tutkimustuloksia, tekee saman, on paitsi hämmästyttävää myös pelottavaa.

Pääkirjoitustoimittajan mukaan "asian ydin" on se, että Suomi tarvitsee työvoimaa ulkomailta. Tämä on siis hänen mukaansa oikea perustelu maahanmuutolle. Jos maahanmuuttoa on lisättävä siksi, että Suomen kansantalous tarvitsee työvoimaa, ts. siksi, että työntekijöitä on liian vähän suhteessa elätettäviin, tästä luulisi automaattisesti seuraavan, että muut kuin työtätekevät maahanmuuttajat eivät ole tervetulleita. Hehän nimenomaan ylläpitävät korjattavaa ongelmaa, toisin sanoen epäedullista huoltosuhdetta.

Turvapaikkakäytäntöihin on vaadittu tiukennuksia siksi, että (huomattava) osa turvapaikanhakijoista ei tule tänne tekemään töitä vaan niistämään rahaa suomalaisesta verokirstusta. Jos joku ei usko tätä, kehoitan vierailemaan vaikka tilastokeskuksen sivuilla. Ei kukaan ole puhunut ulkomaalaisen työvoiman maahantulon rajoittamisesta. Millä ihmeen tavalla siis ovat keskenään ristiriitaisia yhtäältä vaatimukset turvapaikkakäytännön tiukentamisesta ja toisaalta puheet ulkomaalaisen työvoiman tarpeesta?

Millä tavoin Raido Roometsin puheet ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä Aamulehden pääkirjoitustoimittaja ainakin sanoo kannattavansa? Roomets eksplisiittisesti ilmaisee, ettei hänellä ole mitään maahanmuuttajia vastaan. Mainitsemalla työvoimapulan päteväksi perusteluksi maahanmuutolle toimittaja implisiittisesti kertoo kannattavansa työvoiman maahanmuuttoa ja vastustavansa lisäelättien maahantuontia. Jos maahan tuodaan lisää elätettäviä, nollataan se etu, joka työvoiman maahantuonnilla kenties voitaisiin saavuttaa.

Ennen kaikkea ihmettelen, tarkoittaako "suvaitsevaisuus" nykykielessä rajoittamattoman maahanmuuton kannattamista? Kuuluuko Roomets tutkimuksessa mainittuihin "suvaitsemattomiin" suhtautumalla myönteisesti kaikenvärisiin työtätekeviin ja kielteisesti kaikenvärisiin pummeihin? Tarkoittaako PC-maailmassa "siivelläeläjien" maahantuonnin vastustaminen ulkomaalaisvastaisuutta? Jos kyllä, eikö tämä tarkoita, että PC-maailmassa ulkomaalainen on yhtä kuin siivelläeläjä?

Näenkin tässä tilaisuuden kristallisoida oman kantani maahanmuuttoon. (Mukailen nimimerkki Reinoa, joka käsitteli samaa asiaa jollakin keskustelupalstalla.) Minua ei heilauta eikä kiihota yhtään, jos yönmusta musulmaani muuttaa naapuriini, rakentaa sinne pilviin kohoavan minareetin, ja kailottaa sen huipulta viisi kertaa päivässä että "Allah on suuri ja Jussilla on pieni". Ei niin kertakaikkisen yhtään. Kunhan hän muistaa tehdä tämän kaiken omilla rahoillaan. Kunhan hän ei vaadi minua olemaan kanssaan samaa mieltä. Kunhan saan elää omaa elämääni siten kuin haluan. Kuten olemme nähneet, tämä ei enää riitä suvaitsevaisen kirjoihin pääsemiseen. Suvaitsevaista on se, että minä maksan hänen minareettinsa ja sen jälkeen pidän häntä rikkautena maalleni, lapsilleni ja omalle itselleni.


Takaisin