31.1.2008

Maahanmuuttajien määrästä

Jokin aika sitten sisäministeriön Ritva Viljanen perusteli maahanmuuton lisäämistä sillä, että maahanmuuttajia on väestöstämme vain kaksi prosenttia. Vaikka kovin moni ei ehkä kehtaa suoraan sanoa, että maahanmuuttajia on oltava enemmän siksi, että heitä on oltava enemmän, tämä ajatus lienee varsin yleinen maahanmuuttouskovaisten keskuudessa.

Lueskelin Elli Heikkilän ja Maria Pikkaraisen Siirtolaisinstituutille laatimaa raporttia Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa (Turku, 2008). Siellä kerrotaan, että "maahanmuuttajien eli ulkomaan kansalaisten määrä Suomessa oli 121 739 henkeä vuonna 2006". Suomessa on 5,3 miljoonaa asukasta, josta 122 000 henkeä on 2,3 prosenttia. Tämä lienee, lievästi retusoituna, se maaginen "kaksi prosenttia", jota Viljanen kumppaneineen yleisölle hehkuttaa.

Huomionarvoista on, että yhtäläisyysmerkki vedetään "maahanmuuttajan" ja "ulkomaan kansalaisen" välille. Suomessa kansalaisuutta voi hakea kansainvälisesti vertaillen varsin lyhyen maassaoleskelun jälkeen, joten huomattava osa maahan muuttaneista henkilöistä on poistunut tilastoissa ilmoitettavasta "maahanmuuttajaväestöstä".

Voidaan tietenkin saivarrella, että kansalaisuuden saanutta on pidettävä suomalaisena, mutta tosiasia toki on, että aina, kun se sattuu palvelemaan maahanmuuttajan etua, häntä käsitellään (ja hän käsittelee itseään) kansalaisuudesta huolimatta maahanmuuttajana. Esimerkiksi huippuosaaja Ali Qassim ja melkein-kansanedustaja Zahra Abdulla, molemmat Suomen kansalaisia, ovat ensimmäisiä haastateltavia aina, kun kaivataan "maahanmuuttajan" ääntä tai näkemystä. Vrt. Alin lausahdus:

"Kun meitä on enemmän, poliitikoillekin tulee paineita."

Keitä "meitä"? Suomalaisia?

Heikkilän ja Pikkaraisen raportista käy ilmi, että Suomessa asui vuonna 2006 187 910 ulkomailla syntynyttä henkilöä. Tämä luku vastaa 3,5 prosenttia väestöstä.

Voidaan olla sitä mieltä, että myös 3,5 prosenttia on liian vähän, mutta miksi sitten puhutaan kahdesta prosentista? Jos 3,5 prosenttia on liian pieni luku, miksi maahanmuuton lisäämisen kannattajat haluavat kaunistella sitä pienemmäksi semanttisella ja tilastollisella kikkailulla? Se haisee epärehelliseltä. Se haisee sumutukselta. Jos 3,5 prosenttia on liian vähän, on uskallettava sanoa, että 3,5 prosenttia on liian vähän, eikä väitettävä, että luku olisi kaksi prosenttia.

Vastaava huijatuksi tulemisen olo syntyy, kun maahanmuuttouskovaiset kritisoivat Suomen "armotonta" pakolaispolitiikkaa ja toistelevat sitä, että vain 1,5% turvapaikanhakijoista saa turvapaikan. Vaikka tämä on totta, sillä ei ole mitään merkitystä, koska vähintään 27%, useampi kuin joka neljännes, saa jäädä maahan jollakin muulla statuksella.

Jos joku on sitä mieltä, että 27% on liian vähän, siitä vain, mutta lakataan toistelemasta sitä epäoleellista ja harhaanjohtavaa puoltatoista prosenttia.

On huomattava, että, mitä maahanmuuttajaväestön lukumäärään tulee, lähempänä totuutta olevasta 3,5 prosentin luvustakin puuttuvat Suomen kansalaisuuden saaneille maahanmuuttajille Suomessa syntyneet lapset. Kuten tiedämme, muslimimaailmasta tulevien maahanmuuttajien syntyvyysluvut ovat hurjia. Otetaan esimerkki. Heikkilän ja Pikkaraisen mukaan Suomessa asuu 4623 somalia, mutta Tilastokeskuksen tietojen mukaan somalin kielen puhujia on Suomessa 8593. Keitä ne 3970 ovat? Kieltään vaihtaneita suomalaisia?

Siirtolaisinstituutin raportti keskittyy Suomea nurkan takana vaanivaan, jalopeuran lailla mylvivään työvoimapulaan ja maalaa hurjia visioita maahanmuuttajien määrän kohottamisesta jopa 400 000 vuoteen 2015 mennessä. Palaan tähän aiheeseen myöhemmässä vaiheessa, mutta pantakoon tässä yhteydessä kirjoihin Ylen uutinen päivämäärällä 24.1.2008. Ylen tietojen mukaan...

"...Suomen hallitus on jättänyt kertomatta asiantuntijoiden synkimmät arviot EU:n energia- ja ilmasto-ohjelmasta. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (Vatt) mukaan ohjelma heikentää suomalaisyritysten kilpailukykyä, heikentää työllisyyttä, leikkaa reaalipalkkoja sekä hidastaa kasvua. [...] Raportti ei ole julkinen. Ylen mukaan sitä ei haluttu julkistaa, sillä vihreiden ja keskustan vastuuministerit pitävät laskelmia keskeneräisinä."

Hmm... Mikä olikaan se puolue, joka on myynyt suomalaisille EU:n energia- ja ilmasto-ohjelmaa kilpailuvalttina, innovaation moottorina ja suurena mahdollisuutena? Ja oliko jossakin joku puolue, jolla oli jokin, Suomea uhkaavan infernaalisen työvoimapulan varaan kyhätty agenda? Sellainen agenda, jonka markkinointiin kansantalouden hiipuminen ja heikentyvä työllisyys eivät sitten kertakaikkiaan sovi? Mikä puolue se oli? Mikä agenda se oli?

Eräs ehdotus tuli vielä mieleeni. Jos ongelma on se, ja miksei olisi kun sisäministeriöstä näin kerrotaan, että Suomessa on liian vähän maahanmuuttajia, ja jos maahanmuuttajia ovat vain ulkomaan kansalaiset, eikö ongelma ratkeaisi sillä, että lakataan myöntämästä kansalaisuuksia? Ilman Suomen passien jakamista meillä olisi maahanmuuttajia jo ainakin 3,5 prosenttia väestöstä, ja vaikka sekin saattaa olla liian vähän, se on kuitenkin vähemmän liian vähän kuin 2,3 prosenttia.

Nythän tilanne on sikäli hassu, että ne, jotka vaativat liian pienen maahanmuuttajaväestön kasvattamista, ja jotka pitävät maahanmuuttajina vain ulkomaan kansalaisia, vaativat myös nopeaa kansalaisuuden myöntämistä maahanmuuttajille. Tämän seurauksena maahanmuuttajien määrä kuitenkin laskee toisesta päästä samalla, kun sitä kasvatetaan toisesta. Vaikka Suomi ottaisi vastaan koko Senegalin väestön, meillä ei edelleenkään olisi yhtäkään maahanmuuttajaa, jos kaikille suomen-senegalilaisille annetaan kansalaisuus ja jos Suomen kansalaisuuden saaneet eivät ole maahanmuuttajia.

Mielestäni tämä ehdotus on nerokas. Asia ratkeaa sekä minua että Ritva Viljasta tyydyttävällä tavalla.


Takaisin