15.11.2008

Kommentti raiskauskohinaan

Kuten tiedetään, Vihreät Naiset, pääsihteerinsä Sirpa Hertellin ja puheenjohtajansa Heli Järvisen suulla, harkitsevat rikosilmoituksen tekemistä. Kirjoitukseni Monikulttuurisuus ja nainen kahden vuoden takaa kuulemma yllyttää rikoksiin (raiskauksiin).

Ajattelin ensin, ettei maksa vaivaa kommentoida asiaa. Minua ei ole siteerattu väärin, seison sanomisteni takana, eikä Vihreiden Naistenkaan moottorina todennäköisesti ole aito väärinkäsitys sanomisteni sisällöstä vaan vaalivoittoni kirvoittama paniikki ja paha tahto. Minut pitäisi saada jostakin kiikkiin, ja kun mitään oikeaa asiaa ei löydy, joudutaan takertumaan älyttömyyksiin.

Päätin kuitenkin omistaa pienen luppohetken aiheen käsittelylle. Kirjoituksen alkuosa on suunnattu Vihreille Naisille, loput niille kansalaisille, jotka ehkä oikeasti elävät siinä käsityksessä, että kannattaisin raiskauksia tai toivoisin jonkun tulevan raiskatuksi.

Yllytys raiskauksiin?

Siteeraan kiistanalaisen kappaleen uudelleen. Lihavoin jälkikäteen muutamia keskeisia osuuksia:

"Raiskaukset tulevat joka tapauksessa lisääntymään. Koska näin ollen yhä useampi nainen tulee joka tapauksessa raiskatuksi, toivon hartaasti, että uhrinsa sattumanvaraisesti valitsevien saalistajien kynsiin jäisivät oikeat naisihmiset. Vihervasemmistolaiset maailmanparantajat ja heidän äänestäjänsä. Mieluummin he kuin joku muu. Heihin ei tehoa mikään muu kuin se, että monikulttuuri osuu omaan nilkkaan."

Kuten lukija, jopa vihreä nainen, näkee, sitaatissa ei kehoteta, pyydetä, suostutella tahi viekoitella ketään ryhtymään mihinkään. Se ei siis ole lain tarkoittamaa yllytystä mihinkään. Esitän tekstissä toiveen koskien asiaa, johon minulla ei ole mitään mahdollisuuksia vaikuttaa. On selvää, että mikään laki ei estä minua toivomasta vaikka ydinsotaa, kunhan en ryhdy sellaisen syttymistä edistämään tai yllytä ketään muuta edistämään sitä.

Keneen yllytys kohdistuisi? Kuka on yllytettävä? Ajatus siitä, että maahanmuuttajaraiskaajat, joiden karkottamista vaadin, yllyttyisivät kirjoitukseni vuoksi raiskaamaan suomalaisia suojelijoitaan, on luvalla sanoen hassu.

Vihreät Naiset, tai ainakin osa heistä, varmasti ymmärtävät, että lakiteknisiä edellytyksiä menestyksekkäälle käräjöinnille ei ole. Rikosilmoituksesta etukäteen uhoamalla he yrittivät saada Timo Soinin irtisanoutumaan minusta ja minut itseni panikoimaan, sensuroimaan vanhoja tekstejäni, pahoittelemaan ja muuten kompuroimaan. Vihreiden Naisten bluffi epäonnistui, koska heillä ei ole pienintäkään käsitystä siitä, millaisia ihmisiä Soini ja minä olemme.

Uhkapelillä Vihreät Naiset ovat maalanneet itsensä nurkkaan, josta ei juuri ole kunniallisia ulospääsyteitä. Aiheettoman rikosilmoituksen teko tulee heille kalliiksi paitsi rahallisesti myös poliittisesti. Toisaalta kaiken uhoamisen jälkeen ilmoituksen tekemättä jättäminenkin alkaa olla vaikeaa. Alunperin päätös piti tehdä perjantaina, mutta perjantaina ratkaisu siirrettiinkin maanantaiksi. Saapa nähdä, mitä kuulemme maanantaina.

Omasta puolestani toivon hartaasti (en siis yllytä enkä kiihota), että Vihreät Naiset olisivat riittävän hölmöjä/määrätietoisia ajaakseen asiansa loppuun asti. Heidän on aika joutua oikeudelliseen vastuuseen sanomisistaan.

Mitä kirjoituksessani tarkoitetaan?

Se oikeudenmukaisuuden periaate, jonka esitän keskustelun kohteena olevassa, naista ja monikulttuurisuutta käsittelevässä kirjoituksessani, ei ole mitenkään uusi, omaperäinen tai omituinen. Asiasta on noussut kohu vain siksi, että sovellan tätä periaatetta kolmeen räjähdysherkkään aiheeseen samanaikaisesti: a) naisen vastuuseen, b) raiskauksiin, c) maahanmuuttoon. Tämä yhdistelmä saa osalta lukijoista järjen valon himmenemään. Pyrin seuraavassa esittämään saman periaatteen käyttämällä vähemmän räjähdysherkkää materiaalia: a) ihmisen vastuuta, b) ihmisten syömistä, c) krokotiileja.

Kuvitellaan suljettu tila, jossa ovat henkilö X, henkilö Y, häkkiin suljettu nälkäinen krokotiili ja kattokruunussa roikkuva henkilö Z.

Henkilö Z on jossain määrin perehtynyt krokotiilien käyttäytymiseen. Hän tietää, että jos krokotiili päästetään häkistä, se käy joko X:n tai Y:n kimppuun ja syö tämän. Toisaalta krokotiilille luultavasti riittää ateriaksi yksi ihminen. Henkilöä Z vaara ei kosketa henkilökohtaisesti, koska hän on turvassa kattokruunussa.

Henkilö X haluaa, että krokotiili päästetään häkistä, koska se selvästi ei ole tyytyväinen häkissä olemiseensa. Z huutaa kattokruunusta, että ei kannata, krokotiili syö jommankumman teistä. Henkilö Y ei tiedä krokotiileista mitään, eikä siksi ota kantaa asiaan.

X päästää krokotiilin häkistään. Kattokruunussa roikkuva Z päästää syvän huokauksen ja toivoo sydämessään, että koska krokotiili tuossa tuokiossa syö joko X:n tai Y:n, tulkoon syödyksi mieluummin X, koska X - vastoin Z:n asiantuntijamielipidettä - päästi krokotiilin häkistä. On korostettava, että koetilanteessamme Z voi ainoastaan esittää toiveita. Hän ei voi komentaa krokotiilia tai vaikuttaa sen käyttäytymiseen.

Tässä kohdassa pysäytämme ajan kulumisen ja keskitymme moraalisiin kysymyksiin:

a) Onko X, joka päästi krokotiilin vapaaksi, mielestäsi enemmän vastuussa kuin Y siitä, että kohta jompikumpi kuolee? X:llähän ei varsinaisesti ollut pahaa tarkoitusta (= jonkun syödyksi tuleminen), ainoastaan hyvä (= krokotiili vapaaksi).

b) Vaikka X ei mielestäsi, motiiveistaan tai jostakin muusta syystä johtuen, olisi enemmän vastuussa kuin Y siitä, että kohta joku kuolee, oletko sitä mieltä, että vain helvetin syvimmistä onkaloista ryöminyt demoni voisi pitää häntä suurempana vastuullisena?

c) Jos hyväksytään, että X, teostaan johtuen ja motiiveistaan riippumatta, on enemmän vastuussa pian saapuvasta kuolemasta kuin Y, onko kohtuutonta toivoa, että X - mieluummin kuin Y - saisi kärsiä X:n teon seuraukset (= syödyksi tulemisen)? Jos tämän toivominen on kohtuutonta, millä tavalla X:n suuremman vastuun tulisi realisoitua?

d) Onko kattokruunussa roikkuva Z mielestäsi syyllistynyt ihmisten syömisen ihannoimiseen tai siihen lietsomiseen? Hänhän oli alunperin pyytänyt, ettei krokotiilia päästettäisi lainkaan vapaaksi, koska hän halusi, ettei kumpaakaan (X:ää tai Y:tä) syötäisi.

e) Kun joko X tai Y on syöty, onko Z:n mielestäsi suoritettava itsekritiikki ja osallistuttava "Miksi ihmisen syönti on kaikissa tilanteissa väärin ja kauheaa" -kurssille?

Jos olet ymmärtänyt edelläolevan vertauksen, muuta...

a) henkilö X hallitsematonta maahanmuuttoa kannattavaksi ja jo tuomittujen maahanmuuttajaraiskaajien karkottamista vastustavaksi naiseksi ("vihervasemmistolainen maailmanparantaja tai hänen äänestäjänsä"),

b) henkilö Y hallitsemattomaan maahanmuuttoon kriittisesti tai välinpitämättömästi suhtautuvaksi naiseksi,

c) krokotiili hallitsemattomaksi maahanmuutoksi sellaisista kulttuureista, joissa naisen raiskaaminen on sosiaalisesti hyväksyttävämpää kuin Suomessa,

d) henkilö Z Jussi Halla-ahoksi.


Takaisin