22.8.2012

Kirjallinen kysymys somalien suojeluntarpeesta

Olen jättänyt 22.8. seuraavan kirjallisen kysymyksen:

Eduskunnan puhemiehelle

Ylen 20.8.2012 julkaiseman uutisen mukaan Suomessa asuvat somalit ovat alkaneet vierailla entisen kotimaansa pääkaupungissa Mogadishussa. Somaliliiton mukaan Mogadishussa on vieraillut jo satoja somaleja viime vuoden aikana. Harvat kuitenkaan suunnittelevat muuttoa takaisin Somaliaan.

Ulkoministeriön 26.6.2012 päivätyssä matkustustiedotteessa todetaan, että taistelut Mogadishussa ovat lakanneet. Tiedotteen mukaan Somalian turvallisuustilanne on sen sijaan huonontunut aiemmin suhteellisen vakaina pidetyillä Puntmaan ja Somalimaan alueilla sekä Somalian keski- ja eteläosissa. Somalian levottomuudet ovat siis siirtyneet itsenäiseksi julistautuneen Somalimaan ja alueelliseksi itsehallinnoksi julistautuneen Puntmaan alueille. Matkustustiedotteessa myös todetaan terrorismin uhan koskevan varsinkin länsimaalaisia.

Turvallisuustilanteen parannuttua Mogadishussa turkkilainen Turkish Airlines –lentoyhtiö on aloittanut kaupalliset lennot Helsingistä Istanbulin kautta Mogadishuun. Parikymmentä vuotta jatkuneen sisällissodan ja levottomuuksien jälkeen Suomen somalit itse näyttävät pitävän Somalian tilannetta riittävän rauhallisena maassa lomailuun. Kannattamattomana reittiä tuskin lennettäisiin nykyistä kahta kertaa viikossa.

Ulkomaalaislain (2004/301) 106 §:n mukaan pakolaisaseman voi saada Suomessa turvapaikan, pakolaisstatuksen tai perhesiteen perusteella tai henkilölle voidaan myöntää tietyin edellytyksin toissijainen suojeluasema. Ulkomaalaislain 107 §:ssä säädetään pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman lakkauttamisesta muun muassa seuraavasti:

Henkilön pakolaisasema lakkautetaan, mikäli tämä vapaaehtoisesti uudelleen turvautuu kansalaisuusvaltionsa suojeluun; vapaaehtoisesti asettuu asumaan maahan, josta pakeni ja jonka ulkopuolelle jäi vainon pelosta; tai ei ilmeisesti enää ole suojelun tarpeessa, koska olosuhteet, joiden vallitessa hänestä tuli pakolainen, ovat lakanneet olemasta.

Henkilön toissijainen suojeluasema lakkautetaan, mikäli toissijaisen suojeluaseman myöntämiseen johtaneet olosuhteet ovat lakanneet olemasta tai muuttuneet siinä määrin, ettei suojelua enää tarvita.

Koska osa pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman saaneista Suomen somaleista lomailee Somaliassa, heidän ei enää voida katsoa tarvitsevan Suomen tarjoamaa suojelua. Lisäksi turvapaikkapäätöstä Suomessa odottavien somalien tilanne on lähtömaan olosuhteiden osalta selvästi muuttunut. Turvapaikkahakemusten käsittelyajat Maahanmuuttovirastossa ovat pitkiä, normaalimenettelyssä keskimäärin noin vuoden mittaisia. Somalialaisten perhesideperusteisten oleskelulupahakemusten käsittely on kuitenkin ruuhkautunut siten, että parhaillaan ratkaisua odottavista hakemuksista vanhimmat on pantu vireille vuoden 2009 lopussa. Lähtömaan turvallisuustilanne on siis hakemuksen jättöhetkeen nähden muuttunut näissä tapauksissa huomattavasti.

Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut tarjoamaan suojelua sitä tarvitseville. Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että turvapaikkamenettelyä ei käytetä siirtolaisuuden ja ns. elintasopakolaisuuden väylänä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Katsooko hallitus, että lähtömaassaan vapaaehtoisesti ja ilman pakottavaa tarvetta matkustavat henkilöt ovat edelleen suojelun tarpeessa?

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2012
Jussi Halla-aho /ps


Takaisin