15.2.2013

Aseaiheisia lakialoitteita

Jätin 14.2.2013 viisi lakialoitetta liittyen ampuma-aselainsäädännön uudistamiseen. Osa aloitteista on luonteeltaan melko teknisiä, mutta osalla pyrin korjaamaan vuonna 2011 voimaan tulleen uuden ampuma-aselain synnyttämiä ongelmia. Viimemainittuja olen kuvaillut kirjoituksessani lokakuulta 2012.

Lähtökohtani on ollut maltillinen ja pragmaattinen. Mielestäni koko ampuma-aselainsäädäntö tulisi pohtia uudelleen, esimerkiksi vuonna 2009 hahmottelemaltani pohjalta, mutta tällaista kokonaisremonttia on turha edes yrittää edistää niin kauan kuin perussuomalaiset eivät ole hallitusvastuussa. Olen tällä kertaa esittänyt pienehköjä korjausliikkeitä, jotka eivät ole ristiriidassa vallitsevan lain hengen (tai tulossa olevien hallituksen esitysten) kanssa, ja jotka toivon mukaan eivät herätä suurta vastarintaa hallituspuolueidenkaan edustajien keskuudessa. Aloitteeni eivät toteutuessaankaan tee laista hyvää, mutta ne tekevät siitä vähemmän huonon.

Aloitteet tulevat suureen saliin lähetekeskusteluun muutaman viikon kuluessa, minkä jälkeen ne lähetetään mietintöä varten hallintovaliokuntaan. Normaalisti alle 100 allekirjoittajaa saaneet lakialoitteet jäävät valiokuntaan odottamaan vaalikauden loppua, jolloin ne raukeavat. Ne kuitenkin voidaan ottaa käsittelyyn, kun valiokuntaan saapuu samaan aihepiiriin liittyvä hallituksen esitys. Koska hallitus on kevään aikana antamassa esityksen ampuma-aselakiuudistuksen kakkosvaiheeksi, aiomme esittää myös aloitteiden ottamista samassa yhteydessä käsiteltäväksi.

Alla on lyhyt tiivistelmä kustakin aloitteesta. Itse aloitteet sekä niiden allekirjoittajat löytyvät linkeistä.

1. Käsiaselupien määräaikaistarkastelun lopettaminen

Muutoksella kumotaan ampuma-aselain 53 a § ja luovutaan käsiaselupien viiden vuoden välein tapahtuvasta arvioinnista. Kyseisellä pykälällä kierretään saman lain 53 §:ää, jonka mukaan luvat on pääsääntöisesti myönnettävä ”toistaiseksi voimassa olevana”. Aloitteen perusteluista ilmenevistä syistä muutos on myös omiaan vähentämään tarpeettomien käsiaseiden määrää.

Aloite ja allekirjoittajat

2. Ampuma-aseen korvaaminen

Muutoksella yksinkertaistetaan lupamenettelyä tapauksissa, joissa hakija uutta asetta hankkiessaan samalla luopuu vanhasta ja ominaisuuksiltaan vastaavasta. Muutos vähentää tarpeetonta byrokratiaa ja on omiaan vähentämään tarpeettomien aseiden määrää.

Aloite ja allekirjoittajat

3. "Ampuma-asekouluttajan" poistaminen laista

Muutoksella luovutaan vuonna 2011 luodusta ampuma-asekouluttajajärjestelmästä, joka – toisin kuin oli lainsäätäjän tarkoitus – tosiasiassa edistää aseiden päätymistä vääriin käsiin. Lakiin kirjataan aiemmin yleinen käytäntö, jossa aseluvan saamisen edellytyksenä on vähintään kahden, luvanhakijan henkilökohtaisesti tuntevan henkilön puoltokirje.

Aloite ja allekirjoittajat

4. "Pienoisase"-kategorian laajentaminen

Muutoksella siirretään .17 kaliiperista reunasytytteistä patruunaa käyttävät aseet ”pienoisaseiden” kategoriaan, jossa tällä hetkellä ovat vain .22 kaliiperista patruunaa käyttävät aseet. Tältä osin laki on yksinkertaisesti vanhentunut ja kaipaa päivitystä.

Aloite ja allekirjoittajat

5. Kiväärin ja haulikon pienimmän kokonaismitan alentaminen

Kiväärin, pienoiskiväärin, haulikon ja yhdistelmäaseen pienin kokonaispituus muutetaan 840 millimetristä EU:n ampuma-asedirektiiviä vastaavaan 600 millimetriin. Nykyinen mielivaltainen vähimmäismitta aiheuttaa haittaa harrastajille tuottamatta lisäarvoa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Aloite ja allekirjoittajat


Takaisin