22.7.2016

Ampuma-asedirektiivin uudistamisesta, osa 3

13.7. sisämarkkinavaliokunta IMCO hyväksyi äänestyksessä mietinnön Komission viime vuoden marraskuussa antamasta esityksestä uudeksi ampuma-asedirektiiviksi. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LIBE oli aiemmin antanut IMCOlle lausunnon, jota käsittelin edellisessä kirjoituksessa.

IMCOn hyväksymä mietintö ei ole lopullinen direktiivi. Se on parlamentin kanta, jota aletaan seuraavaksi (kesätauon jälkeen) sovittaa yhteen toisen lainsäädäntöelimen, jäsenmaita edustavan Neuvoston, kannan kanssa. Parlamentin ja Neuvoston kannoista pyritään muodostamaan kompromissina lopullinen direktiivi, joka lopuksi vaatii kummankin elimen hyväksynnän. Lopullinen äänestys tapahtunee lähellä tämän vuoden loppua. Parlamentin, Neuvoston ja Komission neuvotteluista eli trilogista odotetaan vaikeita.

Neuvoston 8.6.2016 hyväksytty kanta löytyy tästä linkistä.

IMCOn jäsenet ja muut mepit jättivät mietintöä varten Komission esitykseen n. 850 tarkistusta eli muutosesitystä (amendment). Tarkistusten pohjalta valmistelija eli raportööri (Vicky Ford, ECR) laati 13 kompromissipakettia. Ford hoiti raportöörin tehtävänsä paljon paremmin kuin vihreitä edustava ruotsalainen Bodil Valero LIBEssä. Suurin osa jätetyistä tarkistuksista saatiin sisällytettyä kompromisseihin, ja kompromissit heijastivat valiokunnan yleistä mielipidettä kohtuullisen hyvin.

LIBEn lausuntoa valmisteltaessa olin ryhmäni (ECR) varjoraportööri. IMCOssa minulla ei ollut muuta muodollista asemaa kuin valiokunnan varajäsenyys, mutta yhdessä slovakialaisen Richard Sulíkin ja tämän toimiston kanssa sain matkan varrella ohjattua Fordin luonnosta pala kerrallaan oikeaan suuntaan ja siivottua siitä pois useita väärinkäsityksiin ja asiantuntemuksen puutteeseen perustuvia virheitä. Fordille on nostettava hattua siitä, että - toisin kuin Valerolla LIBEssä - hänellä oli vilpitön halu tuottaa järkevä mietintö, joka puuttuu lainsäädännön puutteisiin ja porsaanreikiin mutta aiheuttaa mahdollisimman vähän vahinkoa aseharrastajille ja yrityksille.

Hyväksytty mietintö on kaukana täydellisestä, mutta vielä kauempana se on Komission katastrofaalisesta esityksestä ja Neuvoston lähes yhtä huonosta kannasta. Jos lopullinen direktiivi näyttäisi IMCOn mietinnöltä, se ei pakottaisi kansallista lainsäätäjää esim. Suomessa kovin suuriin toimenpiteisiin. (Käsittelen tekstin kansallisia implikaatioita alempana.)

Ryhmäkansliat valmistavat mepeille ryhmän äänestyslistan, mutta jokaisella mepillä on tietysti mahdollisuus muokata sitä omiin tarpeisiinsa ja poiketa ryhmänsä kannasta (joka aina on ryhmän sisäinen kompromissi). Minulla ja Sulíkilla oli yhteinen äänestyslista, joka eräiden yksityiskohtien osalta poikkesi ECR:n listasta.

Alla olevassa tekstissä käyn läpi äänestyslistan siinä järjestyksessä, jossa äänestys tapahtui. Teknisistä syistä, joita ei ole syytä tässä puida, kompromisseista ei äänestetty numerojärjestyksessä 1-13. Hyväksytyistä ja hylätyistä esityksistä annan englanninkielisen tekstin ja sen jälkeen suomenkielisen tiivistyksen.

Aluksi äänestettiin nipussa useasta tarkistuksesta (Ford 1, Mastálka & al. 87, Pieper 88, Ferber 89, Fjellner 90, Troszczynski & al. 91) komission esityksen hylkäämiseksi. Kannatin hylkäämistä, en siksi, että esitys ei sisältäisi mitään hyvää, vaan siksi, että se ei noudata EU:n omia hyvän lainsäädännön periaatteita. Mielestäni Komissiolle pitäisi lähettää yksinkertainen viesti: Jos annatte meille roskaa, heitämme sen roskakoriin, joka kerta.

Hylkäysesitys kaatui äänestyksessä mutta ei murskaavin luvuin.

Valiokunta hyväksyi Fordin tarkistuksen 23:

In addition, any portable device containing an essential component which is capable of being used in a firearm shall be considered a firearm.

Mikä tahansa kannettava laite, joka sisältää "oleellisen osan" (jota voitaisiin käyttää tuliaseessa), on lakiteknisesti tuliase.

Valiokunta hyväksyi tarkistukset 304-307 (Charanzová & al., Zala, Sehnalová & al., Gardini & al.):

The proposals for amendment of the Article 1, paragraph 1b which defines "essential components" make the definition of "parts" redundant. Any further distinction between parts and essential components would become unclear and could cause interpretation problems.

Direktiivistä poistetaan epämääräinen käsite "osa" ("part"), koska siellä on selkeästi määritelty "oleellinen osa" ("essential component").

Valiokunta hyväksyi kompromissi 5:n:

Definition of Essential Components
Replacing all relevant amendments, including 308-326 (see also 29/6 template VL)

For the purposes of this Directive, "essential component" means the barrel, frame, the receiver, including both upper and lower receivers, where appropriate, slide, cylinder, bolt or breech block which, being separate objects, are included in the category of the firearms on which they are or are intended to be mounted.

Kompromississa määritellään aseen "oleelliset osat" ja todetaan, että erillinen "oleellinen osa" on samassa kategoriassa kuin ase, johon se kuuluu tai on suunniteltu kuuluvaksi. Muotoilu on ongelmallinen, koska eri kategorioiden aseissa voi olla samoja "oleellisia osia".

Hyväksyttiin kompromissi 3:

Brokers
Replacing all relevant amendments, including 330-333, 379-392, 394-396, 400, 401, 494, 496-504 (see also 29/6 template VL) Article 1(1e)

For the purposes of this Directive, "broker" shall mean any natural or legal person, his agents and representatives, other than a dealer, whose trade or business consists wholly or partly in buying, selling, lending, leasing or arranging the transfer within a Member State, from one Member State to another Member State or exporting to a third country or importing into a Member State from a third country fully assembled firearms, their essential components and ammunition.

Accompanying recital
Replacing all relevant amendments, including 15, 179, 180

Since brokers provide services similar to those of dealers, they should also be covered by this Directive, and should be subject to the same obligations as dealers in all relevant respects.

Dealers
Article 1(2)
For the purposes of this Directive, "dealer" shall mean any natural or legal person whose trade or business consists wholly or partly in any of the following:

(i) the manufacture, including modification, other than alterations for private use not leading to a change of categorisation, or conversion, trade, exchange, hiring out or repair, of firearms;

(ii) the manufacture, including modification, other than alterations for private use not leading to a change of categorisation, or conversion, trade, exchange, hiring out or repair, of essential components of firearms;

(iii) the manufacture, other than hand-loading or reloading of ammunition for private use including modification, other than alterations for private use not leading to a change of category, or conversion, trade or exchange of ammunition.

Accompanying recital
Replacing all relevant amendments, including 110-2, 124-6, 133-4, 138

It should be specified in this Directive that the activities of a dealer include not only the manufacturing but also the significant modification or conversion of a firearm, such as the shortening of a complete firearm, leading to a change in its category or subcategory and in addition the significant modification or conversion of essential components of firearms and of ammunition, and that, therefore, only authorised dealers should be permitted to engage in those activities. Hand-loading and reloading of ammunition from ammunition components for private use should not be considered a significant modification.

Article 10
The arrangements for the acquisition of ammunition and possession of ammunition containing a single projectile shall be the same as those for the firearms for which the ammunition is intended. The acquisition of ammunition shall be permitted only for persons who are allowed to possess a firearm of the respective category, or persons authorised pursuant to the second subparagraph of Article 6.

Brokers and dealers may refuse any transaction for the acquisition of complete rounds of ammunition, or components of ammunition, which they reasonably consider suspicious owing to its nature or scale, and shall report it or any attempted such transaction to the relevant authorities. Brokers and dealers shall not be permitted to complete a transaction for the acquisition of a firearm where they cannot verify the identity of the purchaser in the data-filing system established according to Article 4(4) and payment is to be made solely in cash.

Accompanying recital
Replacing all relevant amendments, including 131-2, 250, 276

As is the case with respect to the system of reporting suspicious transactions under Regulation (EU) No 98/2013 of the European Parliament and of the Council, a transaction for the acquisition of complete rounds of ammunition or live primer components of ammunition, should be considered suspicious if, for example, it involves quantities uncommon for the envisaged private use, or if the buyer appears unfamiliar with the use of the ammunition or is unwilling to provide proof of his/her identity. Where it is not possible for a dealer or broker to verify the identity of the purchase any payment solely in cash for the acquisition of firearms should be prohibited.

Tekstissä määritellään asealan elinkeinonharjoittajat sekä näiden tehtävät ja velvollisuudet. Vaatimuksestamme kompromissiin lisättiin eksplisiittinen maininta siitä, että vähäiset muutostyöt ampuma-aseisiin ja patruunoiden jälleenlataus omaan käyttöön sallitaan myös yksityishenkilöille.

Kompromississa määrätään myös, että kauppias voi kieltäytyä patruunoiden myynnistä, jos esimerkiksi ostettavat määrät ovat "epäilyttäviä", jos ostaja kieltäytyy todistamasta henkilöllisyyttään, tai jos vaikuttaa siltä, ettei tämä tunne ostettavia ampumatarvikkeita. Tällaisista ostoksista tai ostoyrityksistä tulee myös raportoida viranomaisille.

Ajatus on kopioitu suoraan vuoden 2013 räjähteiden lähtöaineiden kauppaa koskevasta direktiivistä, jolla - Breivikin iskujen jälkitunnelmissa - säädeltiin räjähteiden valmistukseen soveltuvien materiaalien, esimerkiksi lannoitteiden, kauppaa yksityishenkilöille. Se soveltuu varsin huonosti patruunoiden tai jälleenlataustarvikkeiden kauppaan. On epäilyttävää, jos yksityishenkilö ostaa tonnikaupalla teholannoitteita. Ammunnanharrastajat taas tyypillisesti ostavat ampumatarvikkeita suurissa erissä, koska he kuluttavat niitä suurissa määrin.

Ongelmallinen on myös artikkelin 10 maininta siitä, että ampumatarvikkeita saisi ostaa vain henkilö, jolla on lupa "saman kategorian" aseeseen. Eri kategorioiden aseet, esim. metsästysaseet ja konekiväärit, käyttävät pääsääntöisesti samoja ampumatarvikkeita.

Hyväksyttiin kompromissi 11:

Museums, collectors
Replacing all relevant amendments, including 335-344, 417 (see also 29/6 template VL)
AGREED (Rapporteur, EPP, S&D, ALDE, Greens/EFA) to reject AMs excluding collectors and bodies concerned with the cultural and historical aspects of weapons from scope.

Covering amendments 599-608, 611-624

Definitions:
1j. For the purposes of this Directive, "museum" means a permanent institution in the service of society and its development, open to the public, for historical, cultural, scientific, technical, educational, aesthetic or heritage purposes, and recognised as such by a Member State;

1k. For the purposes of this Directive, "collector" means any legal or natural person dedicated to the gathering and conservation of firearms or ammunition for historical, cultural, scientific, technical, educational, aesthetic or heritage purposes, and recognised as such by a Member State.

Article 6, second subparagraph
Member States may choose to grant authorisations to museums and collectors for firearms and ammunition classified in category A provided that they demonstrate to the relevant national authorities that measures are in place to address any risks to public security or public order and that the firearm or firearms concerned are stored with a level of security proportionate to the risks associated with unauthorised access to such firearms.

Member States shall establish a register of all such authorised persons. Such authorised persons shall be required to maintain a register of all firearms in their possession classified in Category A, which shall be accessible to the relevant national authorities. Member States shall establish an appropriate monitoring system with respect to such authorised persons, taking all relevant factors into account.

Accompanying recital
Replacing all relevant amendments, including 13, 144-159

It should be possible for Member States to choose to authorise the acquisition and the possession of prohibited firearms when necessary for historical, cultural, scientific, technical, educational, aesthetic or heritage purposes and recognised as such by the Member State in whose territory they are established to keep in their possession firearms classified in category A, provided that those persons demonstrate, prior to being granted authorisation, that they have taken the necessary measures to address any risks to public security or safety, including by way of secure storage. Any such authorisation should take into account and reflect the specific situation, including the nature of the collection and its purposes.

Tekstissä määritellään museot ja keräilijät ja säädetään, että jäsenmailla on oikeus myöntää museoille ja keräilijöille lupia A-kategorian aseisiin. Tämä on merkittävä muutos suhteessa Komission esitykseen, jossa A-kategorian aseet olisi kielletty kokonaan.

Hyväksyttiin kompromissi 6:

Blank firing arms (salute/acoustic/alarm/signal/replica)
Replacing all relevant amendments, including 346-348, 351-353, 358-364, 685, 686, 803-805, 808-815, 817, 818, 829-837 (see also 29/6 template VL)

Article 1(1f)
For the purposes of this Directive, "alarm and signal weapons" shall mean devices with a cartridge holder designed to only fire blanks, irritants, other active substances or pyrotechnic round and which are not capable of being converted to expel a shot, bullet or projectile by the action of a combustible propellant.

Article 1(1g)
For the purposes of this Directive, "salute and acoustic weapons" means firearms specifically converted to the sole use of firing blanks, for use such as in theatre performances, photographic sessions, film and television recordings, historical re-enactments, parades, sporting events and training.

Article 1(1h)
For the purposes of this Directive, "replica firearms" shall mean objects that have the physical appearance of a firearm, but are manufactured in such a way that they cannot be converted to firing a shot or expelling a bullet or projectile by the action of a combustible propellant.

Article 10a
Member States shall take measures to ensure that alarm and signal weapons cannot be converted into firearms.
The Commission shall , by ... [insert date], adopt delegated acts establishing technical specifications for alarm and signal weapons as well as for salute and acoustic weapons to ensure they cannot be converted into firearms.

Accompanying recital
Replacing all relevant amendments, including 22, 277-286

Furthermore, to avoid the risk of alarm weapons and other types of blank firing weapons being manufactured in a way that enables them to be converted into real firearms, technical specifications should be adopted in order to ensure that they cannot be converted into firearms.

Annex I - Part II - Category A, point 8
Any firearm under points 1 to 3 and 6 to 7 after having been converted to firing blanks, irritants, other active substances or pyrotechnic rounds or into a salute or acoustic weapon.

Annex I - Part II - Category B, point 10
Any firearm under points 1 to 9 after having been converted to firing blanks, irritants, other active substances or pyrotechnic rounds or into a salute or acoustic weapon.

Annex I - Part II - Category C, point 5
Any firearm under points 1 to 4 after having been converted to firing blanks, irritants, other active substances or pyrotechnic rounds or into a salute or acoustic weapon.

Annex I - Part II - Category D
Single-shot long firearms with smooth-bore barrels, including after having been converted to firing blanks, irritants, other active substances or pyrotechnic rounds or into a salute or acoustic weapon.

Annex I - Part III
For the purposes of this Annex objects which correspond to the definition of a 'firearm' shall not be included in that definition if they:
...
(b) are designed for alarm, signalling, life-saving, animal slaughter or harpoon fishing or for industrial or technical purposes, or to only be capable of expelling a shot, bullet or projectile by the action of compressed air or other gas not generated by the action of a combusted propellant, or are designed as airsoft devices or airgun devices of any description from which only a small missile with limited energy can be discharged, provided that they can be used for the stated purpose only and are not capable of being converted in such a way as to render them capable of expelling a shot, bullet or projectile by the action of a combusted propellant;

Kompromississa määritellään jäljitelmä- ja starttiaseet. Aseet, jotka on muunnettu ampumaan paukkupatruunoita, pysyvät siinä kategoriassa, johon ne kuuluivat ennen muuntamista. Tämä on mielestäni hyvä ja tärkeä muutos. Terroristien ja rikollisten käsistä on löydetty viime vuosina verrattain runsaasti ampumakuntoon palautettuja aseita, jotka on myyty lupavapaina "starttiaseina".

Erikseen todetaan, että esimerkiksi airsoft-aseet tai ilma-aseet eivät kuulu direktiivin piiriin.

Hyväksyttiin kompromissi 13:

Deactivated firearms
Replacing all relevant amendments, including 370, 373-377, 723-727, 819-824, 838, 839 (see also 29/6 template VL).

Article 1(1i)
For the purposes of this Directive, "deactivated firearms" shall mean firearms that have been modified with the purpose of rendering them permanently unfit for use by deactivation, ensuring that all essential components of the firearm have been rendered permanently inoperable and incapable of removal, replacement or a modification that would permit the firearm to be reactivated in any way in accordance with Article 10b."

Where weapons are of recognised rarity or historical value, Member States may chose that, for the purposes of deactivation, firearms demonstrating such value may be deactivated by the removal of one or more essential components of the firearm so as to render it unusable. Where this is applied, the components removed shall be handed over to the authorities of the Member State for safekeeping.

Kompromississa määritellään deaktivoidut aseet. Jos kyseessä on historiallisesti arvokas ase, jäsenmaat voivat hyväksyä riittäksi deaktivoinniksi yhden tai useamman oleellisen osan poistamisen, jos kyseinen osa tai osat luovutetaan viranomaisten säilytettäväksi.

Hyväksyttiin kompromissi 9:

National defence
Replacing all relevant amendments, including 402-416 (see also 29/6 template VL)

Article 2(2)
This Directive shall not apply to the acquisition or possession of weapons and ammunition, in accordance with national law, by the national defence forces, the police, and other public authorities. The national defence forces encompasses all units, reservists and voluntary defence forces within the framework of the national defence systems under the command of the national defence forces, including the military and systems of internal public security. Nor shall it apply to commercial transfers of weapons and ammunition of war.

Accompanying recital
Replacing all relevant amendments, including 6, 120, 130

The national defence forces of a Member State as defined under national law may, in addition to the military, include units such as a home guard as well as reservists and other persons taking part in national defence systems under the command of the national defence forces.

Tekstissä todetaan, että puolustusvoimat, poliisi ja muut viranomaiset eivät ole direktiivin piirissä. "Puolustusvoimat" kattaa myös vapaaehtoisorganisaatiot, jotka ovat kansallisen puolustusjärjestelmän alaisena. Tämä kohta ei siis kata suomalaista

Valiokunta hylkäsi tarkistuksen 418 (Iwaszkiewicz):

Proposal for a directive
Article 1 - point 2 a (new)
Directive 91/477/EEC
Article 3

Present text
Member States may adopt in their legislation provisions which are more stringent than those provided for in this Directive, subject to the rights conferred on residents of the Member States by Article 12 (2).

Amendment
2a. Article 3 is replaced by the following:
"Member States may adopt in their legislation provisions which are more stringent than those provided for in this Directive, subject to the rights conferred on residents of the Member States by Article 12 (2). However, those provisions may not prevent citizens from using firearms as an effective means of defence or from gaining access to firearms, provided that they satisfy the conditions set out in Article 5."

Nykyinen direktiiviteksti antaa jäsenmaille mahdollisuuden säätää direktiiviä tiukempia kansallisia aselakeja. Iwaszkiewicz esitti tähän lisämainintaa, jonka mukaan kansalliset lait eivät saa estää kansalaisia käyttämästä ampuma-aseita itsepuolustukseen tai hankkimasta aseita. Äänestin esityksen puolesta.

Hyväksyttiin kompromissi 2:

Marking
Replacing all relevant amendments, including 419, 412, 439-440, 442-445, 447-472, 474-480 (see also 29/6 template VL)

Article 4(1)
Member States shall ensure that any assembled firearm or separately sold essential component placed on the market has been marked and registered in compliance with this Directive, or that it has been deactivated in accordance with the provisions implementing Article 10b and registered in compliance with this Directive. Where an essential component is too small to be marked in compliance with this Directive, it shall be marked at least with a serial number, alphanumeric or digital code.

Accompanying recital
Replacing all relevant amendments, including 203-212, 235-240, 242-246, 289-294-, 296-299

In order to increase the traceability of firearms and essential components and to facilitate their free movement, an assembled firearm and all separately sold essential components should be marked irremovably at the time of their being manufactured or without delay after their import. The traceability requirements shall not apply to firearms which have been deactivated in accordance with this Directive.

Article 4(2)
For the purposes of identifying and tracing each assembled firearm and each separately sold essential component, Member States shall either at the time of manufacture of each firearm and each essential component intended for sale separately, or without delay after imported into the Union, require a clear, permanent and unique marking, including the name of the manufacturer, the country or place of manufacture, the serial number and the year of manufacture, if not already part of the serial number. This shall be without prejudice to the affixing of the manufacturer's trademark and shall not apply to firearms or essential components either considered as antiques under national law or destined for persons authorised pursuant to the second subparagraph of Article 6, provided they bear original markings permitting full traceability. Where an essential component is too small to be practicably marked with all of this information, it shall be marked at least with a serial number, alphanumeric or digital code. This requirement shall not apply to firearms or separately sold essential components manufactured before the entry into force of this Directive.

Accompanying recital
Replacing all relevant amendments, including 203-212, 235-240, 242-246, 289-294-, 296-299

To avoid that markings are easily erased and to clarify on which components the marking should be affixed, common Union rules on marking should be introduced. These rules should apply only to firearms and essential components that are placed on the market as from the date by which Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with the main provisions of this Directive.

In the case of an assembled firearm the marking shall be affixed to the receiver or the frame of the firearm. Member States shall ensure that each elementary package of complete ammunition is marked so as to provide the name of the manufacturer, the identification batch (lot) number, the calibre and the type of ammunition. For those purposes, Member States may choose to apply the provisions of the United Nations Convention for the Reciprocal Recognition of Proof Marks on Small Arms of 1 July 1969. Furthermore, Member States shall ensure, at the time of transfer of a firearm from government stocks to permanent civilian use, the unique marking permitting identification of the transferring government. Firearms classified in Category A must first have been deactivated in accordance with the provisions implementing Article 10b or permanently converted to semi-automatic firearms in accordance with the provisions implementing Article 10ba (new), save in the case of transfers to persons granted authorisations pursuant to the first or the second subparagraph of Article 6.

Kompromississa määritellään aseissa vaadittavat merkinnät. Tekstiä saatiin muokattua prosessin aikana huomattavasti paremmaksi. Jokaisessa markkinoille tuotavassa kokonaisessa aseessa tai erikseen myytävässä oleellisessa osassa tulee olla merkittynä valmistajan nimi, valmistusmaa, sarjanumero ja valmistusvuosi. Aluksi vaatimus olisi koskenut myös kokonaisena myytävän aseen jokaista oleellista osaa. Jos oleellinen osa on liian pieni kaikelle edelläluetellulle tiedolle, siinä on oltava vähintään sarjanumero. Oleellinen parannus on se, että EU:n ulkopuolelta tuodun aseen tai osan ei tarvitse maahantuontihetkellä olla merkitty edellä kuvatulla tavalla, vaan merkinnät voidaan tehdä maahantuonnin jälkeen.

Vaatimuksia ei sovelleta takautuvasti vaan ainoastaan direktiivin voimaanastumisen jälkeen valmistettuihin aseisiin ja oleellisiin osiin.

Valiokunta hylkäsi Grapinin tarkistuksen 483:

Proposal for a directive
Article 1 - point 3
Directive 91/477/EEC
Article 4 - paragraph 3

Text proposed by the Commission
3. Member States shall make the pursuit of the activity of dealer or broker within their territory conditional upon authorisation on the basis of at least a check of the private and professional integrity and of the abilities of the dealer or broker. In the case of a legal person, the check shall be on the legal person and on the person who directs the undertaking.

Amendment
(3) Member States shall make the pursuit of the activity of dealer or broker within their territory conditional upon authorisation on the basis of at least one check per year of the private and professional integrity and of the abilities of the dealer or broker. In the case of a legal person, the check shall be on the legal person and on the person who directs the undertaking.

Komission esityksessä asealan elinkeinonharjoittaminen säädetään luvanvaraiseksi, ja luvan ehtona on elinkeinonharjoittajan yksityinen ja ammatillinen nuhteettomuus sekä pätevyys kyseiseen elinkeinoon. Grapinin tarkistus olisi edellyttänyt, että nuhteettomuus ja kyvyt olisi arvioitu vähintään kerran vuodessa.

Hyväksyttiin kompromissi 7:

Data filing records and information exchange
Replacing all relevant amendments, including 484-487, 489, 492, 493, 653, 706-713, 716-719 (see also 29/6 template VL)

Article 4(4), first subparagraph
That data-filing system shall record all information relating to firearms which is needed in order to trace and identify those firearms. That information shall include each firearm's type, make, model, calibre and serial number, and any conversions or modifications leading to a change in categorisation, to a firearm, including its certified deactivation or destruction and the date thereof, as well as the names and addresses of the supplier and the of each person acquiring or possessing the firearm, including the dates of acquisition and, where applicable, the end of possession or transfer to another person unless such transfer concerns a firearm which has been registered as deactivated. The current records relating to each firearm and the person possessing it shall be accessible to all authorised authorities. All records relating to the firearm shall be maintained in an electronically retrievable format for an indefinite period.

Accompanying recital
Replacing all relevant amendments, including 20, 242-6

Firearms may be used for far more than 20 years. In order to ensure their traceability, records of them as well as of the essential components thereof should be kept for an indeterminate period of time until their destruction or deactivation is certified. Access to these records and all related personal data shall be restricted to competent authorities. The requirement to continue registering firearms and essential components after deactivation should only apply to those which are already registered and to the person possessing them at the time of deactivation. That requirement should not apply to subsequent transfers of deactivated firearms or essential components or to firearms and essential components which, pursuant to national rules applicable prior to the entry into force of this Directive, have been removed from the register after deactivation.

Article 4(4), second subparagraph
Throughout their period of activity, dealers and brokers shall be required to maintain a register in which all firearms subject to this Directive and which are received or disposed of by them shall be recorded, together with such particulars as enable the firearm to be identified and traced, in particular the type, make, model, calibre and serial number thereof and the names and addresses of the persons supplying and acquiring it.

Upon the cessation of his activities, the dealer or broker shall deliver the register to the national authority responsible for the filing system provided for in the first subparagraph.

Each Member State shall ensure that dealers and brokers established in their territory report transactions involving firearms and essential components to the national competent authority within a period of time which shall not exceed 10 days.

Article 13(4)
Member States shall ensure the efficient exchange of information by electronic means, in accordance with applicable data protection rules, either directly or through single points of contact, on the authorisations granted for the transfer of firearms to another Member State as well as information with regard to refusals to grant authorisations as provided for in Article 7 on grounds of security or related to the reliability of the person concerned.

Each Member State shall, upon request by another Member State, exchange information relevant to an assessment of the criminal history, if any, of persons who apply for or who have been granted exceptions prusuant to Article 6 or authorisations pursuant to Article 7. That information shall refer to any corresponding judicial or relevant public authority decision, where applicable.

Accompanying recital
Replacing all relevant amendments, including 289-294

In order to improve the functioning of the information exchange between Member States, various existing mechanisms or single points of contact or new exchange mechanisms could be used, depending on the nature of the information to be exchanged. The Commission should assess the necessary elements of a system to support such exchange of information contained in the computerised data-filing systems in place in Member States. The Commission's assessment may be accompanied, if appropriate, by a legislative proposal taking into account existing instruments regarding exchange of information.

Article 13(5)
The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 13a concerning the modalities of exchange of information on authorisations granted or refused for the transfer of firearms to another Member State. The Commission shall adopt such delegated acts by ... [insert date]..."

Kompromississa määritellään, millaista tietoa kunkin ampuma-aseen historiasta on kerättävä tietokantoihin, ja millaista tietojenvaihtoa jäsenmaiden ja harjoitettava keskenään. Tarkoitus on parantaa aseiden jäljitettävyyttä. Jäsenmaan on toisen jäsenmaan pyynnöstä annettava tietoa myös luvanhakijoista ja näiden mahdollisesta rikoshistoriasta.

Hyväksyttiin kompromissi 1:

1.
a) Conditions for authorisation
Replacing all relevant amendments, including 508-514, 516, 517, 519, 520, 522, 523, 525, 527-529, 531-533 (see also 29/6 template VL)

Article 5(1)
Without prejudice to Article 3, Member States shall permit the acquisition and possession of firearms only by persons who have good cause and who:
(a) are at least 18 years of age, except in relation to the acquisition, other than through purchase, and possession of firearms for hunting and target shooting, provided that in that case persons of less than 18 years of age have parental permission, or are under parental guidance or the guidance of an adult with a valid firearms or hunting licence, or are within a licenced or otherwise approved training centre, and such adult accepts responsibility for storage pursuant to Article 5a; and
(b) are not likely to be a danger to themselves or others, to public order or to public safety; having been convicted of a violent intentional crime shall be considered as indicative of such danger.

Accompanying recital
Replacing all relevant amendments, including 17, 189

The acquisition and possession of firearms should only be permitted if, inter alia, there is good cause. Member States should have the option of stipulating that the acquisition and possession of firearms for the purpose, for example, of hunting, target shooting, use by associations which cultivate customs and traditions and by cultural and historical bodies, the conduct of various scientific and technical activities, testing procedures and the re-enactment of historical events, filmmaking or historical study constitutes good cause.

b) Medical Tests
Replacing all relevant amendments, including 547-567 (see also 29/6 template VL)

Article 5(2)
Member States shall establish a monitoring system, including the assessment of relevant medical and psychological information according to national legislation which may be on a continuous or non-continuous basis, for the acquisition and possession of firearms, and shall withdraw authorisations if any of the conditions on the basis of which the acquisition or possession was allowed are no longer met.

Accompanying recital
Replacing all relevant amendments, including 7, 107, 109, 121, 249

Member States should ensure that an effective system is implemented for monitoring possession of firearms. That system, which could be continuous or non-continuous, should be based on an assessment of relevant medical and psychological information upon the issuance or renewal of an authorisation or on an effective alternative system of continuous monitoring taking into account the risks concerned and any relevant indications, for example from medical personnel, indicating that the conditions for allowing possession may no longer be met.

c) Authorisation Renewal Period
Replacing all relevant amendments, including 654-669 (see also 29/6 template VL)

Article 7(2), second subparagraph
The maximum duration of an authorisation shall not exceed five years, [SPLIT] unless Member States have implemented a system of continuous monitoring referred to in the first subparagraph of Article 5(2). [/SPLIT] The authorisation may be renewed if the conditions on the basis of which it was granted are still fulfilled.

d) Safe Storage
Replacing all relevant amendments, including 534-546, 573, 699 (see also 29/6 template VL)

Article 5a (new)
Member States shall establish rules on the proper supervision of firearms and ammunition and rules on their proper storage in a secure way to minimise the risk of being accessed by an unauthorised person. When stored, firearms and ammunition for them shall not be readily accessible together. Supervision in this case shall mean that the person possessing the firearm or the ammunition has control over them during transport and use. The level of scrutiny for the storage arrangements shall correspond to the category of the firearm.

Accompanying Recital
Firearms and ammunition should be stored in a secure manner when not immediately supervised. Criteria for storage and safe transport should be defined by national rules, taking into account the number and nature of the firearms concerned.

Kompromississa säädetään aselupien ehdoista, lupien voimassaolosta ja aseiden säilytyksestä.

Kohdan a) mukaan aselupa voidaan myöntää henkilölle, jolla on "hyvä syy" ja joka on vähintään 18-vuotias. Alle 18-vuotias voi kuitenkin pitää hallussaan asetta metsästystä tai urheiluammuntaa varten vanhempien suostumuksella ja hankkia aseen muuten kuin ostamalla, esim. perimällä.

Kohta b) määrää jäsenmaat luomaan valvontajärjestelmän, jonka puitteissa arvioidaan mm. luvanhakijoiden ja -haltijoiden terveydentilaan ja mielenterveyteen liittyvää tietoa. Valvontajärjestelmä voi olla määräaikainen tai jatkuva.

Kohdan c) mukaan aseluvat ovat voimassa korkeintaan viisi vuotta kerrallaan, paitsi jos jäsenmaassa on käytössä edellä kuvattu "jatkuva" valvontajärjestelmä.

Kohdassa d) määrätään jäsenmaat luomaan säännöt aseiden turvalliselle säilyttämiselle.

Kohdista a), b), c) ja d) äänestettiin erikseen. Kannatin kohtia a) ja d), mutta vastustin kohtia b) ja c). Luvanhakijoiden psykologista testausta on kokeiltu Suomessa, mutta tämä on havaittu hyödyttömäksi. On epäselvää, mitä "jatkuva valvontajärjestelmä" voisi tarkoittaa. Lupien määräaikaisuudesta ylipäätään ei ole hyötyä, koska myös toistaiseksi voimassaolevat luvat voidaan koska tahansa peruuttaa, jos siihen on aihetta.

Kompromissi 1 kuitenkin hyväksyttiin kaikilta osin.

Valiokunta hyväksyi hyväksyi Collin-Langenin tarkistuksen 535:

Proposal for a directive
Article 1 - point 6
Directive 91/477/EEC
Article 5 - paragraph 1a (new)

Text proposed by the Commission
-

Amendment
1a. In the case of collectors, Member States may restrict ownership of firearms to a limited number of firearms for all categories. This shall not apply if these firearms have been rendered inoperable as referred to in this Directive.

Tarkistus antaa jäsenmaille mahdollisuuden rajoittaa keräilijöiden hallussaan pitämien aseiden määrää. Maininta on siltä osin turha, että direktiivi antaa toisaalla jäsenmaille joka tapauksessa mahdollisuuden säätää direktiiviä tiukempia kansallisia lakeja.

Hylättiin Durandin tarkistus 577:

Proposal for a directive
Article 1 - point 6
Directive 91/477/EEC
Article 5 - paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission
-

Amendment
2a. Member States shall prohibit payment in cash as regards the acquisition of firearms, essential components and ammunition.

Durandin tarkistus olisi kieltänyt aseiden, oleellisten osien ja ampumatarvikkeiden ostamisen käteisellä.

Hylättiin tarkistus 579 (Juvin & al.):

Proposal for a directive
Article 1 - point 6
Directive 91/477/EEC
Article 5 - paragraph 2 b (new)

Text proposed by the Commission
-

Amendment
2a. The acquisition of category A and B firearms and of their essential parts and ammunition may not be paid for in cash.

Tarkistus olisi kieltänyt A- ja B-kategorian aseiden ostamisen käteisellä.

Hyväksyttiin kompromissi 10:

MS exception possibility for cat A
Replacing all relevant amendments, including 581-585, 587-590, 592, 593, 598 (see also 29/6 template VL)

Article 6
Without prejudice to Article 2(2), Member States shall take all appropriate steps to prohibit the acquisition and the possession of the firearms and ammunition classified in category A and to destroy or deactivate those firearms and ammunition held in violation of this provison and seized. In exceptional and duly reasoned cases, the competent authorities may grant authorisation for such firearms and ammunition provided that such authorisation is not contrary to public security, public order or national defence.

Accompanying recitals
Replacing all relevant amendments, including 12, 114, 127, 135, 137, 143, 198

(x) Certain persons have a legitimate interest in accessing firearms classified in category A, provided that exemptions are granted on an exceptional basis. These could include, inter alia, armourers, proof houses, manufacturers, certified experts, forensic scientists and, in certain cases, those involved in film production.
(y) Member States should also be allowed to authorise individuals to acquire and possess otherwise prohibited firearms and essential components thereof for national defence, such as in the context of voluntary military training provided under Member State law.

(Sanoista "and to destroy or deactivate those firearms and ammunition held in violation of this provison and seized" äänestettiin erikseen.)

Kompromississa määritellään poikkeustilanteet, joissa A-kategorian aseille voidaan myöntää lupia. Suomen kannalta oleellinen on kohta (y), jossa jäsenmaille annetaan mahdollisuus myöntää lupia "muuten kiellettyihin" aseisiin mm. vapaaehtoisen sotilaskoulutuksen nojalla jäsenmaan lakien puitteissa. Tämä kattaisi suomalaisen reserviläistoiminnan ja SRA-ammunnan.

Hyväksyttiin kompromissi 4:

Distance sales
Replacing all relevant amendments, including 625-627, 629-639, 649, 650 (see also 29/6 template VL)

Member States shall ensure that in case of the acquisition and selling of firearms and their essential components and the ammunition covered by categories A, B, C and D set out in Annex I by means of distance communication, as defined in Article 2 of Directive 2011/83/EC of the European Parliament and of the Council(**), the identity, and where required, the authorisation of the person acquiring the firearm or the essential components thereof or ammunition is checked prior to or at the latest upon delivery thereof to that person, by:
- an authorised dealer or broker; or
- a public authority or a representative thhereof.

Accompanying recital
Replacing all relevant amendments, including 21, 251-270, 273

Marketing of firearms, parts and ammunition by means of the internet or other means of distance communication, for example by way of online auction catalogues or classified advertisements, and the arranging of a sale or other transaction by means of, for example, telephone or email should, where allowed under national law, be possible provided that the verification of identity and of the right to engage in such a transaction can be completed. It is therefore appropriate to ensure that the conditions for purchasing firearms, essential components and ammunition by means of distance communication, notably internet, by legal or natural persons other than dealers and brokers allow verification at the time of delivery of at least the identity of the recipients and their right to acquire a firearm by the dealer or broker or by a public authority representative.

Komission esitys olisi kieltänyt aseiden, oleellisten osien ja ampumatarvikkeiden etäkaupan yksityishenkilöiltä kokonaan. IMCOn hyväksymässä kompromississa edellytetään, että kun yksityishenkilö tilaa kyseisiä tuotteita internetitse tai vastaavalla tavalla, asealan elinkeinonharjoittaja tai julkinen viranomainen tarkistaa hänen henkilöllisyytensä ja hankkimislupansa joko ennen toimitusta tai viimeistään toimituksen yhteydessä.

Mitä tämä tarkoittaa, ei ole täysin selvää. Todennäköisesti yksityishenkilö ei enää voi tilata aseita tai ampumatarvikkeita suoraan Matkahuollon toimipisteeseen, vaan aseliikkeen pitää suorittaa tuotteiden fyysinen luovutus ja samalla tarkistaa tilaajan henkilöllisyys ja hankkimislupa.

Yritimme saada vähintään ampumatarvikkeet pois kompromissista, mutta tässä ei onnistuttu.

Valiokunta hylkäsi Durandin tarkistukset 644 ja 647:

Member States shall regulate the acquisition of firearms classified in categories B and C in such a way that a period of one month must elapse between the date of the transaction and the date of delivery. During that period, the competent authorities shall verify that the transaction complies with the provisions of Article 5 and of this Article.
Member States shall make the acquisition of firearms subject to the possession by the purchaser of an insurance policy covering any damage which they may cause.

Durand ehdotti, että jäsenmaiden tulisi määrätä kuukauden odotusaika kaupanteon ja aseen tai ampumatarvikkeen luovutuksen välille. Toisen tarkistuksen mukaan aseluvansaamisen ehtona olisi vakuutus, joka kattaa aseella aiheutetut vahingot.

Valiokunta hylkäsi tarkistuksen 672 (Juvin & al.):

7a) The following Article is inserted:
'Article 7a
Hunters and marksmen may acquire and hold category B semi-automatic weapons under the following conditions:
- marksmen must be registered members of a sports shooting club or association accredited by the public authorities,
- a hunter may possess a maximum of five caategory B firearms, and a marksman may possess a maximum of 12 category B firearms,
- upon the application of an accredited spoorts shooting association and subject to the favourable opinion of a national sports shooting federation, marksmen may receive a derogation enabling them to hold more than the maximum number of firearms for the purposes of training for and participation in national and international competitions,
- a hunter or marksman may not permanently hold more than 10 magazines and 1000 items of ammunition.'

Tarkistus olisi edellyttänyt, että B-kategorian aseita omistavat metsästäjät ja urheiluampujat kuuluvat viralliseen ampumaseuraan tai yhdistykseen. Metsästäjillä olisi saanut olla korkeintaan viisi ja urheiluampujilla korkeintaan 12 B-kategorian asetta. Määrärajoituksesta olisi voitu poiketa rekisteröidyn ampumaseuran hakemuksesta ja kansallisen ampumaurheiluliiton suosituksesta. Metsästäjät ja urheiluampujat olisivat saaneet pitää hallussaan korkeintaan kymmenen lipasta ja 1000 patruunaa.

Hyväksyttiin kompromissi 12.A:

Annex I - Part II - Categories A and B and transitional measures
Replacing all relevant amendments, including 643, 651, 700, 701, 741-802 (see also 29/6 template VL)

12.A
Article 10ba (new)
1. Member States shall take measures to ensure that automatic firearms converted into semi-automatic firearms from the date of entry into force of this Directive cannot be reconverted into automatic firearms.
2. The Commission shall by [31 December 2107] adopt delegated acts in accordance with Article 13a establishing technical specifications to ensure that semi-automatic firearms which have been converted from originally automatic firearms cannot be reconverted into automatic firearms.

Annex I - Part II - Category A, point 6
Automatic firearms which have been converted into semi-automatic firearms unless the Commission has adopted technical specifications under Article 10ba, in which case this will not apply to firearms that have been converted in accordance with the set requirements;

Annex I - Part II - Category A, point 6c (new)
Semi-automatic firearms which have been converted into automatic firearms;

Annex I - Part II - Category A, point 7
Semi-automatic firearms for civilian use which resemble weapons with automatic mechanisms;

Annex I - Part II - Category B, point 7
Semi-automatic firearms for civilian use which resemble weapons with automatic mechanisms;

Annex I - Part II - Category B, point 7a (new)
Semi-automatic firearms with rimfire percussion in calibre .22 or smaller;

Kompromissi velvoittaa jäsenmaat varmistamaan, että direktiivin voimaanastumisen jälkeen puoliautomaattisiksi muutettuja entisiä automaattiaseita ei voi muuttaa takaisin automaattisiksi. Komissio velvoitetaan määrittelemään vuoden 2017 loppuun mennessä tekniset kriteerit automaattiaseiden konvertoimiselle puoliautomaattisiksi.

A-kategorian alakohtaan 6 siirretään puoliautomaattiseksi muunnetut entiset automaattiaseet, paitsi jos Komissio on määritellyt edellämainitut konversiokriteerit ja jos kyseinen ase on konvertoitu näiden kriteerien mukaisesti.

Vastustin sitä, että konversiokriteerien määrittely annetaan Komissiolle, koska Komissio voi halutessaan luoda kriteerit, joita mikään konversio ei täytä. On myös epäselvää, mikä on niiden "demilitarisoitujen" aseiden status, jotka on konvertoitu ennen direktiivin voimaanastumista.

Puoliautomaattiset aseet, jotka "muistuttavat" automaattiaseita, siirrettiin takaisin kategoriaan B7. Niiden sijoittaminen kiellettyjen aseiden kategoriaan A oli Komission esityksen eniten huolta ja suuttumusta herättänyt kohta.

Hiukan omituisena voidaan pitää kategoriaa A6c, "puoliautomaattiset aseet, jotka on muutettu automaattisiksi". Tällaisia aseita tuskin on olemassa, ja vaikka olisi, ne kuuluisivat automaattisina aseina joka tapauksessa A-kategoriaan.

Hyväksyttiin kompromissi 8:

Review and Entry into Force
Replacing all relevant amendments, including 729-733, 736, 843-846 (see also 29/6 template VL)

Article 17
The Commission shall every five years submit a report to the European Parliament and the Council on the application of this Directive, including a fitness check of the provisions, accompanied, if appropriate, by proposals in particular as regards the categories of firearms of Annex I and the issues related to the implementation of the system for the European firearms pass, marking and to new technologies such as impacts of 3D printing. The first report shall be submitted by [two years after the date of entry into force of this Amending Directive]."

The Commission shall, by [date], assess the necessary elements of a system for the exchange of information contained in the computerised data-filing systems referred to in Article 4(4) between the Member States, including the feasibility of enabling each Member State to access such a system. The Commission's assessment shall be accompanied, if appropriate, by a legislative proposal taking into account existing instruments regarding exchange of information."

Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive [12 months after publication to the OJ]. They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions.

Kompromissi käsittelee direktiivin täytäntöönpanoa ja sen vaikutusten seurantaa. Komission tulee raportoida Parlamentille ja Neuvostolle viiden vuoden välein ja ensimmäisen kerran kaksi vuotta direktiivin voimaanastumisen jälkeen. Jäsenmaiden tulee implementoida direktiivin sisältö 12 kuukauden kuluessa siitä, kun direktiivi on julkaistu Virallisessa Lehdessä.

Hyväksyttiin kompromissi 12.B:

Annex I - Part II - Category A, point 7a (new)

Semi-automatic firearms with centrefire percussion, and loading devices, with one or more of the following characteristics:
(a) long firearms (i.e. firearms that are originally intended to be fired from the shoulder) that can be reduced to a length of less than 60cm without losing functionality by means of a folding or telescoping stock;
b) firearms which allow the firing of more than 21 rounds without reloading, if a loading device with a capacity exceeding 20 rounds is part of the firearm or is inserted into it; and
c) in order to acquire a loading device a correspondent firearm authorisation must be presented at the time of acquisition;

Kompromississa määritellään uusi kategoria A7a. Siihen esitettiin kuuluvaksi a) pitkiä, keskisytytteistä patruunaa ampuvia puoliautomaattisia aseita, jotka voidaan taitto- tai teleskooppiperällä lyhentää alle 60-senttisiksi ilman, että ne menettävät toiminnallisuuttaan; b) keskisytytteistä patruunaa ampuvia puoliautomaattisia aseita, joilla voidaan ampua lataamatta yli 21 patruunaa, jos niihin on kiinnitettynä latauslaite (= lipas), johon mahtuu yli 20 patruunaa. Lisäksi c) lippaan saa hankkia vain esittämällä ostohetkellä vastaavan aseen hallussapitoluvan.

Kohta c) olisi alunperin siirtänyt A-kategoriaan yli 20 patruunan lippaat. Lopullinen (ja paljon vähemmän vahingollinen) muotoilu saatiin tekstiin vasta aivan loppumetreillä, äänestystä edeltävänä iltana.

Kohdista a), b) ja c) äänestettiin erikseen. Vastustin kaikkia. Kohta a) ei ole erityisen harmillinen, etenkään Suomessa, jossa alle 84-senttiset pitkät aseet on de facto -kielletty omituisella "muu ase" -kategorialla. Kohta b) on otettu valiokunnan mietintöön suoraan Neuvoston hyväksymästä kannasta, ja sen merkitys on hyvin epäselvä. Tarkoittaako se, että ase kuuluu kategoriaan A (eikä B), jos siihen voidaan kiinnittää yli 20 patruunan lipas, vai että kategorian B ase muuttuu tilapäisesti kategorian A aseeksi sillä hetkellä, kun siihen on kiinnitetty kyseisenkaltainen lipas? Ensimmäinen tulkinta tarkoittaisi käytännössä, että kaikki irtolippaalliset puoliautomaattiset aseet kuuluvat kategoriaan A7a. Jälkimmäinen tulkinta taas olisi jokseenkin järjetön; itse ase kuuluisi kategoriaan B, ja suurikapasiteettisia lippaita saisi hankkia vapaasti, mutta niiden kiinnittäminen toisiinsa tekisi kokonaisuudesta "kielletyn".

Kuvaavaa on, että sen paremmin raportööri Ford kuin Neuvoston virkamiehistökään ei osannut kysyttäessä kertoa, mitä tällä muotoilulla tarkoitetaan.

Kohta c) ei ole erityisen ongelmallinen harrastajien kannalta, koska harva haluaa hankkia lippaita, ellei heillä ole niihin sopivia aseita. Direktiivi kuitenkin todennäköisesti johtaa siihen, että lippaiden myynnistä tulee asealan elinkeinonharjoittajien yksinoikeus. Tämä vaikeuttaa sellaisten pienyritysten toimintaa, jotka myyvät ja/tai valmistavat lupavapaita asetarvikkeita, sekä vaikuttaa lippaiden saatavuuteen.

Hyväksyttiin kompromissi 12.C:

x. Member States may decide to confirm authorisations for firearms classified in category A.6 or A.7 and legally acquired and registered before [date of entry into force of amending Directive], and to renew them for the legal owner at that date, subject to the other conditions of this Directive, and may also allow such firearms to be acquired by persons authorised by Member States according to this Directive.

y. Member States may authorise target shooters to acquire and possess semi-automatic firearms classified in categories A.6 or A.7, subject to the following conditions:

a) the target shooter participates in shooting competitions organised by an official shooting sport organisation recognised by a Member State or by an internationally established and officially recognised shooting sport federation; and

b) the target shooter is a member of a recognised shooting club, regularly practises target shooting and has been doing so for at least twelve months.

Target shooters authorised to acquire and possess firearms in categories A.6 or A.7 shall be entitled to have such firearms listed in a European firearms pass pursuant to Article 12(2).

12.C on urheiluampujien kannalta epäilemättä mietinnön tärkein osa. Kohdassa x. todetaan, että jäsenmaat voivat jatkaa sellaisten aseiden lupia, jotka direktiivin myötä siirtyvät A6- ja A7-kategorioihin. Kohta y. sanoo, että jäsenmaat voivat myöntää urheiluammuntaperusteella hankkimis- ja hallussapitolupia kategorioiden A6 ja A7 aseisiin seuraavilla edellytyksillä:

a) urheiluampuja osallistuu rekisteröidyn ampumaseuran tai kansainvälisen urheiluammuntaorganisaation järjestämiin ampumakilpailuihin; ja

b) urheiluampuja kuuluu rekisteröityyn ampumaseuraan ja on harjoitellut säännöllisesti vähintään edeltävien 12 kuukauden ajan.

Kohtien x. ja y. keskinäinen suhde on mielenkiintoinen. Jos A-kategorian aseisiin voidaan joka tapauksessa myöntää lupia urheiluammuntaperusteella (y.), mitä merkitystä on sillä, että olemassaolevia lupia voidaan jatkaa (x.)?

Kohta y. ei merkitsisi kovin suuria muutoksia Suomessa, vaikka kompromissi 12.B:tä tulkittaisiin siten, että aiemmin B7-kategoriaan kuuluneet aseet siirtyisivät luokkiin A7a ja A6 (konvertoidut entiset sarjatuliaseet). Voimassa oleva ampuma-aselaki edellyttää, että ase soveltuu hyvin luvanhakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Suurikapasiteettisiin puoliautomaattisiin kivääreihin myönnetään käytännössä lupia ainoastaan reserviläisammunta- ja practical-harrastuksen perusteella. Kummankin harrastaminen edellyttää lisenssiä ja lisenssin saaminen jäsenyyttä jossakin SRA- tai practical-seurassa.

Yhteenveto

Direktiivin yhteydessä on käyty paljon keskustelua siitä, mitkä asetyypit siirretään kategoriaan A ("kielletyt aseet"). Tätä kysymystä on kuitenkin tarkasteltava yhdessä sen kanssa, millä edellytyksillä A-kategorian aseisiin voidaan myöntää lupia. Komission alkuperäisessä esityksessä A-kategorian aseiden yksityisomistus olisi kielletty kokonaan, jolloin itselataavien, "suurikapasiteettisten" kiväärien siirtymisellä tähän luokkaan olisi ollut katastrofaaliset seuraukset ampumaharrastukselle. IMCOn mietintö taas laajentaisi huomattavasti A-kategorian aseiden luvittamismahdollisuuksia nykyisestäkin direktiivistä.

Lopputulos olisi siis enemmän tai vähemmän plus miinus nolla. Yhtäältä yhä useammasta itselataavasta aseesta tulisi "kielletty", mutta toisaalta "kielletyistä" aseista tehtäisiin yhä sallitumpia mahdollistamalla niiden luvittaminen urheiluammuntaperusteella. Vaikka vaikutukset harrastajiin ja Suomen kansallisiin lakeihin olisivat minimaaliset, hyvää lainsäädäntöä tämä ei ole. Tämän vuoksi äänestin loppuäänestyksessä mietintöä vastaan.

Mietintö sisältää useita vaikeatulkintaisia kohtia, joiden merkityksestä edes niiden kirjoittajilla ei tunnu olevan selkeää käsitystä:

* Tuleeko itselataavista aseista, lyhyistä ja pitkistä, A-aseita, a) jos niihin voidaan kiinnittää yli 20 patruunaa vetävä lipas, vai b) jos niihin on kiinnitettynä yli 20 patruunaa vetävä lipas? Jos sovelletaan tulkintaa a), tarkoitetaanko aseita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yli 20 patruunan lippailla, vai aseita, joihin joku on valmistanut yli 20 patruunan lippaita?

* Mitä tarkoitetaan "jatkuvalla valvontajärjestelmällä", joka mahdollistaisi sen, että lupien ei tarvitse olla määräaikaisia? Voidaanko sellaiseksi katsoa esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa jo käytössä oleva lääkäreiden jatkuva velvollisuus raportoida viranomaisille potilaista, jotka heidän näkemyksensä mukaan eivät ole sopivia pitämään hallussaan ampuma-aseita?

* Suomen eduskunta on kansallisen aselain säätämisen yhteydessä todennut, että perustuslain takaama (negatiivinen) yhdistymisvapaus ei mahdollista ampumaseuran jäsenyyden asettamista aseluvan saamisen ehdoksi. IMCOn mietintö taas asettaa juuri tällaisen ehdon A-kategorian aseiden luvittamiselle. Miten toimitaan, jos direktiivi on ristiriidassa perustuslain kanssa?

* Mietintö esittää luotavaksi uuden alakategorian A6c, "puoliautomaattiset aseet, jotka on muutettu automaattisiksi". Toisaalla tekstissä todetaan, että A6- ja A7-kategorian aseisiin voidaan myöntää lupia urheiluammuntaperusteella. Kirjaimellisesti tulkittuna tämä merkitsisi, että sarjatuliaseisiin voidaan myöntää urheiluperusteisia lupia, jos ne on konvertoitu alun perin puoliautomaattisista aseista. Tämä tuskin on ollut kenenkään tarkoitus, mutta se kuvaa tekstin heikkoa laatua.

* Mitä käytännössä tarkoittaa se, että B-kategoriasta A-kategoriaan siirtyvien aseiden lupia "voidaan jatkaa" (jos muut direktiivissä mainitut ehdot täyttyvät), kun mietintöteksti joka tapauksessa antaa mahdollisuuden myöntää lupia A-kategorian aseisiin?

Jos direktiivi toteutuisi IMCOn esittämässä muodossa, pitkän tähtäyksen riskin muodostaisi tietysti se, että aseista, jotka nyt ovat pääsääntöisesti sallittuja, tulisi pääsääntöisesti kiellettyjä (ja "poikkeustapauksissa" sallittuja). Jos Suomeen muodostettaisiin voimakkaan asevastainen hallitus, "poikkeustapausten" poistaminen voisi olla matalamman poliittisen kynnyksen takana kuin puhtaasti kansallisten kieltolakien säätäminen.

Kuten sanottua, prosessi jatkuu kesätauon jälkeen Parlamentin, Neuvoston ja Komission kolmikantaneuvotteluilla (trilogi). Komissio varmasti pysyttelee poterossaan, mutta Neuvoston suhteen luo varovaista toiveikkuutta se, että puheenjohtajuus on siirtynyt Alankomailta Slovakialle. Slovakiassa on eurooppalaisessa katsannossa sallivat aselait, ja maan hallitukseen kohdistuu kova kotimainen paine viedä direktiiviä järkevämpään suuntaan. Alankomaat myötäili Britanniaa ja Ranskaa, jotka ajavat voimakkaasti brittiläistyyppistä kaikkien itselataavien aseiden kieltoa.

Odotellessa ei välttämättä ole huono ajatus hankkia juuri nyt kaikki ne lippaat ja aseet, joita kuvittelee loppuelämän aikana tarvitsevansa.


Takaisin