11.5.2016

Ampuma-asedirektiivin uudistamisesta, osa 2

Koska pitkän kirjoitustauon jälkeen täytyy lähteä jostakin liikkeelle, jatkan siitä, mihin jäin edellisessä kirjoituksessani 18.11.2015. EU:n Komissio oli tuolloin julkaissut esityksensä vuoden 1991 ampuma-asedirektiivin uudistamiseksi. Pariisin terrori-iskun jälkitunnelmissa esitykseen lisättiin elementtejä, joilla olisi merkittävä vaikutus lailliseen ampumaharrastukseen ja eräissä maissa (kuten Suomessa) myös reserviläistoimintaan.

Komission esitys on ladattavissa (pdf) täältä.

Talven ja kevään aikana Komission esitystä on käsitelty melko kiivaassa hengessä jäsenmaita edustavassa Neuvostossa sekä Euroopan parlamentissa. Parlamentissa vastuu- eli mietintövaliokuntana on sisämarkkinavaliokunta IMCO. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LIBE antaa IMCOlle esitystä koskevan lausunnon. Kummassakin valiokunnassa työtä vetää yhtä ryhmää edustava esittelijä eli "raportööri" sekä muita ryhmiä edustavat "varjoraportöörit". LIBEssä raportöörinä toimii vihreitä edustava ruotsalainen Bodil Valero. Itse olen oman ryhmäni (ECR) varjoraportööri.

Direktiiviesitys sai Parlamentissa alusta alkaen kriittisemmän vastaanoton kuin Komissio olisi toivonut. Erityisesti edustajat kiinnittivät huomiota esityksen oikeasuhteisuuteen, tai sen puutteeseen. Komissio esittää kiellettäväksi tai voimakkaasti rajoitettavaksi asetyyppejä, joita käytetään yleisesti urheiluammunnassa, mutta joiden rooli rikollisuudessa tai terroriteoissa on mitätön.

LIBE käsitteli Komission esitystä ensimmäisen kerran 14.1. (koko keskustelu / oma puheenvuoroni) ja sen jälkeen 15.2. (keskustelu / puheenvuoroni), 17.3. (keskustelu / puheenvuoroni) ja 21.4. (keskustelu / puheenvuoroni).

Raportööri Valero laati keskustelujen pohjalta lausuntoluonnoksen (draft opinion), joka käytännössä tarkoittaa Komission pohjatekstiä varustettuna raportöörin muutosesityksillä ("tarkistus", amendment, lyh. Am.). Raportöörin jälkeen ensin varjoraportöörit ja sitten kaikki muut halukkaat parlamentaarikot voivat jättää esitykseen omat tarkistuksensa. Raportööri (varjoraportöörejä konsultoiden) pyrkii sitten kasaamaan tarkistuksista kompromissitarkistuksia, joissa olisi jokaiselle jotakin ja jotka olisivat mahdollisimman monen hyväksyttävissä.

Komission esitykseen jätettiin kaikkiaan 269 tarkistusta, joista äänestettiin maanantaina 9.5.2016. Valeron tarkistukset löytyvät täältä (pdf) ja kaikki muut täältä (doc). Osa niistä on keskenään samansisältöisiä, joten niistä äänestettiin nippuina. Valero laati lisäksi 13 kompromissitarkistusta, joista kuhunkin oli integroitu useampia yksittäisiä jäsenten tekemiä tarkistuksia.

Käyn seuraavassa läpi maanantaisen äänestyslistan oleellisilta tai muuten mielenkiintoisimmilta osin. Ylemmässä laatikossa on Komission pohjateksti ja alemmassa tarkistus eli muutosesitys.


Aluksi äänestettiin viidestä samansisältöisestä tarkistuksesta (Am. 26, 27, 29, 30, 32), joissa esitettiin komission esityksen hylkäämistä. ECR kannatti esitystä, mutta se hävisi selkein numeroin.


Kompromissi 5

Text proposed by the Commission
1b. For the purposes of this Directive, "essential component" shall mean the barrel, frame, receiver, slide or cylinder, bolt or breach block and any device designed or adapted to diminish the sound caused by firing a firearm which, being separate objects, are included in the category of the firearms on which they are or are intended to be mounted.
Amendment
1b. For the purposes of this Directive, "essential component" shall mean the barrel, frame, receiver, slide or cylinder, bolt or breach block which, being separate objects, are included in the category of the firearms on which they are or are intended to be mounted.

Tarkistus voitti äänestyksen. Komission esitys äänenvaimentimien sisällyttämisestä aseen "oleellisiin osiin" kaatui.


Am. 95 (Miriam Dalli)

Text proposed by the Commission
1b. For the purposes of this Directive, "essential component" shall mean the barrel, frame, receiver, slide or cylinder, bolt or breach block and any device designed or adapted to diminish the sound caused by firing a firearm which, being separate objects, are included in the category of the firearms on which they are or are intended to be mounted.
Amendment 1b. For the purposes of this Directive, "essential component" shall mean the barrel, frame, receiver, slide or cylinder, bolt or breach block and any device designed or adapted to diminish the sound caused by firing a firearm which, being separate objects, are included in the category of the firearms on which they are or are intended to be mounted. Member States shall adopt measures to ensure that the acquisition and possession of quickly detachable firearm magazines is restricted to persons holding a valid license for the acquisition and possession of a firearm to which the magazine fits or who are otherwise authorised to possess them.

Pohjateksti voitti äänestyksen. Dallin tarkistus olisi tehnyt irrotettavista lippaista luvanvaraisia.


Am. 103 ja 104 (Gerard Deprez etc. ja Jussi Halla-aho etc.)

Text proposed by the Commission
1h. For the purposes of this Directive, "replica firearms" shall mean objects that have the physical appearance of a firearm, but are manufactured in such a way that they cannot be converted to firing a shot or expelling a bullet or projectile by the action of a combustible propellant.
Amendment
deleted

Tarkistus voitti äänestyksen. Komission esitys olisi määritellyt aseita muistuttavat esineet "replika-aseiksi" ja saattanut ne säätelyn piiriin.


Am. 113 (Jussi Halla-aho etc.)

Text proposed by the Commission
2. This Directive shall not apply to the acquisition or possession of weapons and ammunition, in accordance with national law, by the armed forces, the police, the public authorities. Nor shall it apply to commercial transfers of weapons and ammunition of war.
Amendment
2. This Directive shall not apply to the acquisition or possession of weapons and ammunition, in accordance with national law, by the armed forces, the police, the public authorities or by collectors and bodies concerned with the cultural and historical aspects of weapons and recognized as such by the Member State in whose territory they are established. Nor shall it apply to commercial transfers of products of the defence industry.

Tarkistus voitti äänestyksen. Muutoksella asekeräilijät rajattiin direktiivin soveltamisalueen ulkopuolelle.


Am. 118 (Bodil Valero)

Text proposed by the Commission
-
Amendment
(2a) Where a person has lawfully acquired magazines or essential components of firearms prior to the entry into force of this Directive, and such magazines or essential components become subject to a licence requirement by virtue of this Directive, Member States shall ensure that the person concerned can register those magazines or essential components in an easy way with the competent authorities by [ ]*at the latest.
____________
*two years after the date of entry into force of this Directive.

Tarkistus hävisi äänestyksen. Valeron lisäys olisi tuonut takautuvan rekisteröimisvelvoitteen ennen direktiivin voimaanastumista hankituille lippaille.


Am. 119 (Marina Albiol Guzmán etc.)

Text proposed by the Commission
-
Amendment
(2 a) In Article 2 the following paragraph is added: 2a. Member States shall introduce an excise tax on firearms, their components and ammunition, without prejudice of VAT and other taxes already imposed on these products.

Tarkistus hävisi äänestyksen. Se olisi asettanut ylimääräisen veron tuliaseille, niiden osille ja ampumatarvikkeille.


Kompromissi 6

Text proposed by the Commission
1. Member States shall ensure that any firearm or part placed on the market has been marked and registered in compliance with this Directive.
Amendment
1. Member States shall ensure that any firearm or essential component thereof, [as well as magazines] manufactured after the date of entry into force of this Directive has been irremovably marked and registered without delay after manufacture or import before being placed on the market in compliance with this Directive.

Tarkistus voitti äänestyksen. Komission esityksessä ollut epämääräinen sana part ("osa") korvattiin ilmaisulla essential component ("oleellinen osa"). Valeron kompromissiluonnos olisi edellyttänyt merkintöjen tekemistä myös uusiin lippaisiin. Lippaiden sisällyttämisestä tekstiin äänestettiin erikseen, jolloin enemmistö kannatti sanojen as well as magazines poistamista. Lippaita ei siis tarvitse valiokunnan kannan mukaan merkitä.


Am. 129 (Sylvia-Yvonne Kaufmann etc.)

Text proposed by the Commission
For the purposes of identifying and tracing each assembled firearm, Member States shall, at the time of manufacture of each firearm or at the time of import to the Union, require a unique marking including the name of the manufacturer, the country or place of manufacture, the serial number and the year of manufacture, if not already part of the serial number. This shall be without prejudice to the affixing of the manufacturer's trademark.
Amendment
For the purposes of identifying and tracing each assembled firearm and its essential components, Member States shall, at the time of manufacture of each firearm or each essential component for that firearm or at the time of import to the Union, require a unique marking including the name of the manufacturer, the country or place of manufacture, the serial number and the year of manufacture, if not already part of the serial number. This shall be without prejudice to the affixing of the manufacturer's trademark.

Tarkistus voitti äänestyksen. Valmistajan nimi, valmistusmaa, sarjanumero ja valmistusvuosi on merkittävä paitsi kokonaiseen aseeseen myös jokaiseen oleelliseen osaan.


Am. 127 (Marina Albiol Guzmán etc.)

Text proposed by the Commission
For the purposes of identifying and tracing each assembled firearm, Member States shall, at the time of manufacture of each firearm or at the time of import to the Union, require a unique marking including the name of the manufacturer, the country or place of manufacture, the serial number and the year of manufacture, if not already part of the serial number. This shall be without prejudice to the affixing of the manufacturer's trademark.
Amendment
For the purposes of identifying and tracing each assembled firearm, firearm component, or ammunition, Member States shall, at the time of manufacture of each firearm or at the time of import to the Union, require a unique marking including the name of the manufacturer, the country or place of manufacture, the serial number and the year of manufacture, if not already part of the serial number. This shall be without prejudice to the affixing of the manufacturer's trademark.

Tarkistus hävisi äänestyksen. Siinä edellytettiin tietojen merkitsemistä myös ampumatarvikkeisiin.


Am. 138 (Frank Engel)

Text proposed by the Commission
3. Member States shall make the pursuit of the activity of dealer or broker within their territory conditional upon authorisation on the basis of at least a check of the private and professional integrity and of the abilities of the dealer or broker. In the case of a legal person, the check shall be on the legal person and on the person who directs the undertaking.
Amendment
3. Member States shall make the pursuit of the activity of dealer or broker within their territory conditional upon authorisation on the basis of at least a check of the private and professional integrity and of the abilities of the dealer or broker. In the case of a legal person, the check shall be on the legal person and on the person who directs the undertaking. This authorisation must be for a limited period and renewable only after thorough checking of the dealer's or broker's registers of sales and acquisitions.

Tarkistus hävisi äänestyksen. Se olisi tehnyt asealan elinkeinonharjoittajan luvasta määräaikaisen ja lisännyt byrokratiaa lupaa uusittaessa.


Am. 152, 153, 155 (Cecilia Wikström etc., Anna Maria Corazza Bildt, Jussi Halla-aho etc.)

Text proposed by the Commission
(a) are at least 18 years of age, except in relation to the possession of firearms for hunting and target shooting, provided that in that case persons of less than 18 years of age have parental permission, or are under parental guidance or the guidance of an adult with a valid firearms or hunting licence, or are within a licenced or otherwise approved training centre;
Amendment
(a) are at least 18 years of age, except in relation to the acquisition other than through purchase, and possession of firearms for hunting and target shooting, provided that in that case persons of less than 18 years of age have parental permission, or are under parental guidance or the guidance of an adult with a valid firearms or hunting licence, or are within a licenced or otherwise approved training centre;

Tarkistus voitti äänestyksen. Se palauttaa nykyisen direktiivin muotoilun, joka mahdollistaa alle 18-vuotiaille aseen hankkimisen muuten kuin ostamalla.


Am. 161 (Bodil Valero)

Text proposed by the Commission
-
Amendment
(b a) In case not covered by other national systems, enclose a proof of liability insurance covering victim indemnisation for personal injury and property damage when applying for a firearms license. The competent authorities shall require proof of liability insurance at regular intervals.

Tarkistus hävisi äänestyksen. Se olisi edellyttänyt, että aseluvan hakijalta edellytetään vahinkovakuutusta.


Kompromissi 8

Text proposed by the Commission
Member States shall provide for standard medical tests authorisations as referred to in paragraph 1 and shall withdraw authorisations if any of the conditions on the basis of which it was granted is no longer met.
Amendment
Member States shall establish a monitoring system for firearms authorisations and renewals as referred to in paragraph 1, including a suitability test examining inter alia the physical, mental and cognitive aptitude of the applicant and shall withdraw authorisations if the conditions on the basis of which it was granted are no longer met. This system may be on a periodic basis, but a suitability tests must be made before the authorisation of a license.

Tarkistus hävisi äänestyksen. Sekä Komission pohjaesitys että kompromissitarkistus sisälsivät pakolliset lääkärintestit luvanhakijoille. Vaikka Valeron kompromissitarkistus oli parempi kuin Komission pohja, äänestimme sitä vastaan, koska sen tullessa hylätyksi pääsimme äänestämään yksittäisistä tarkistuksista, jotka olivat paljon parempia. (Jos kompromissi olisi hyväksytty, samaa direktiivin kohtaa koskevat tarkistukset olisivat pudonneet.) Juan Fernando López Aguilarin ja Cecilia Wikströmin etc. tarkistusten mukaisesti valiokunta poisti lausunnosta koko lääkärintestejä koskevan pykälän.


Kompromissi 9

Text proposed by the Commission
-
Amendment
Provided that the correct procedure is followed for the test, there shall be no liability to the authority or the person conducting the suitability test in relation to the actions of a person subject to that test.

Tarkistus voitti äänestyksen, ilmeisesti epähuomiossa. Se vapauttaa soveltuvuuskokeen järjestäjän vastuusta, mutta koska soveltuvuuskoetta koskeva kompromissi 8 kaatui äänestyksessä, kompromissi 9 on merkityksetön.


Kompromissi 10

Text proposed by the Commission
Member States shall take all appropriate steps to prohibit the acquisition and the possession of the firearms and ammunition classified in category A and to destroy those firearms and ammunition held in violation of this provision and seized.
Amendment
Member States shall take all appropriate steps to prohibit the acquisition and the possession of the firearms and ammunition classified in category A and to seize those firearms and ammunition held in violation of this provision. In special cases, for the purposes of national defence, the competent authorities may grant authorizations for such firearms and ammunition where this is not contrary to public security or public order.

Tarkistus voitti äänestyksen. Komission esitys olisi vaatinut jäsenmaita takavarikoimaan ja tuhoamaan A-kategorian aseet ja ammukset. Tarkistus lisää pykälään mahdollisuuden myöntää niihin lupia maanpuolustusperusteella.


Kompromissi 11

Text proposed by the Commission
Member States may authorise bodies concerned with the cultural and historical aspects of weapons and recognised as such by the Member State in whose territory they are established to keep in their possession firearms classified in category A acquired before [the date of entry into force of this Directive] provided they have been deactivated in accordance with the provisions that implement Article 10(b).
Amendment
Without prejudice to paragraph 1, Member States may authorise bodies and persons concerned with the cultural, historical, scientific, technical or educational aspects of weapons and recognised as such by the Member State in whose territory they are established to keep and acquire firearms and ammunition classified in category A provided they have been deactivated in accordance with Commission Implementing Regulation (EU)2015/2403 or have been exempted from deactivation on grounds of the conservation of cultural and historical heritage, or scientific, technical or educational aspects and if it can be demonstrated that their storage does not put public safety and security or public order at risk.

Tarkistus voitti äänestyksen. Tämä oli yksi Komission esityksen kriittisimmistä kohdista. A-kategorian aseet olisivat pysyneet laillisina vain museoille, ja vain deaktivoituina, ja vain, jos ne on hankittu ennen direktiivin voimaantuloa. Kompromissi 11 mainitsee museoiden lisäksi henkilöt, sallii hallussapidon lisäksi hankkimisen, ja antaa mahdollisuuden myöntää poikkeuksia deaktivointimääräyksestä.

Äänestimme kompromissia 11 vastaan, koska monet yksittäiset tarkistukset olisivat poistaneet deaktivointivelvoitteen pääsääntönä, mutta kompromissi on silti huomattava voitto Komission esitykseen nähden. Asekeräilyn jatkuminen Suomessa säilyy kansallisen lainsäätäjän käsissä.

Tässä yhteydessä on mainittava, että valiokunnan varajäsen Petri Sarvamaa (kok) teki samaan kohtaan tarkistuksen, joka olisi säilyttänyt ehdottoman deaktivointivelvoitteen A-kategorian aseille, ja joka oli huomattavasti tiukempi kuin hänen oman ryhmänsä (EPP) kanta:

Without prejudice to paragraph 6.1, Member States may authorise bodies or private collectors concerned with the cultural and historical aspects of weapons and recognised as such by the Member State in whose territory they are established to keep in their possession and acquire firearms classified in category A provided they have been deactivated in accordance with the provisions that implement Article 10(b), and it can be demonstrated that their storage does not put public safety or order at risk.

Tästä esityksestä ei kuitenkaan äänestetty, koska Kompromissi 11 voitti äänestyksen.


Kompromissi 12

Text proposed by the Commission
The acquisition of firearms and their parts and ammunition concerning categories A, B and C by means of distance communication, as defined in Article 2 of Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council(*), shall be authorised only with respect to dealers and brokers and shall be subject to the strict control of the Member States.
Amendment
The acquisition of firearms and their essential components[, ammunition and magazines] concerning categories A, B and C by means of distance communication, as defined in Article 2 of Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council(*), shall be authorised only with respect to dealers and brokers, and shall be subject to the strict control of the Member States except if the handing over or collecting of the firearm takes place at the premises of an authorised dealer, a local police station or another body authorised under national law by the Member State concerned, or if Member States in another way can ensure that identities, authorisations and respective documentation of the parties involved are verified and controlled. This provision is without prejudice for Member States to adopt stricter rules with regards to the private sales of firearms without intermediaries.

Tarkistus voitti äänestyksen. Komission esitys olisi kieltänyt aseiden, kaikkien osien ja ampumatarvikkeiden etäkaupan yksityishenkilöiltä. Kompromissi 12 täsmensi rajoitukset oleellisiin osiin mutta toisaalta laajensi niitä lippaisiin. Ryhmämme vaatimuksesta ampumatarvikkeiden ja lippaiden sisällyttämisestä pykälään kuitenkin äänestettiin erikseen, ja ne kaatuivat äänestyksessä.

Lopputulos on siis se, että ampumatarvikkeiden, ei-oleellisten osien ja lippaiden etäkauppaan ei tule muutoksia. Aseiden ja oleellisten osien osalta kompromissi 12 jättää liikkumavaraa, kunhan ostajan ja myyjän henkilöllisyys ja muut paperit pystytään tarkastamaan asianmukaisella tavalla.


Am. 199 (Miriam Dalli)

Text proposed by the Commission
-
Amendment
Member States shall take the necessary measures to ensure that the shortening of a long firearm by means of the modification of one or more of its essential components resulting in its re-definition as a short firearm shall be considered manufacturing, and therefore illicit unless done by an authorised dealer or gunsmith.

Tarkistus voitti äänestyksen. Tämä on hölmö mutta toisaalta luultavasti vähämerkityksinen lisäys. Vain elinkeinonharjoittaja saa lyhentää aseen oleellista osaa siten, että se muuttuu pitkästä aseesta lyhyeksi aseeksi.


Am. 200 (Sylvie Guillaume etc.)

Text proposed by the Commission
-
Amendment
The acquisition of any device designed or adapted to diminish the sound caused by firing a firearm must be subject to the requirement to present a property title for an arm.

Tarkistus hävisi äänestyksen. Äänenvaimentimen hankkiminen olisi edellyttänyt aselupaa. Suomessa tämä on jo tilanne, joten tarkistuksen hyväksymiselläkään ei olisi ollut merkitystä.


Am. 202, 203, 204, 205 (Cecilia Wikström etc., Nuno Melo etc., Jussi Halla-aho etc., Anna Maria Corazza Bildt)

Text proposed by the Commission
(7) In Article 7, the following subparagraph is added to paragraph 4: ‘The maximum limits shall not exceed five years. The authorisation may be renewed if the conditions on the basis of which it was granted are still fulfilled.’
Amendment
deleted

Tarkistukset voittivat äänestyksen. Komission esitys olisi tehnyt kaikista aseluvista määräaikaisia. Sarvamaa poikkesi taas muiden ei-sosialistien linjasta esittämällä viiden vuoden välein tehtävää tarkastelua:

The periodic review shall be executed every five years. The authorisation may be continued only if the conditions on the basis of which it was granted are still fulfilled.

Am. 209 (Bodil Valero)

Text proposed by the Commission
The arrangements for the acquisition and possession of ammunition shall be the same as those for the possession of the firearms for which the ammunition is intended.
Amendment
The arrangements for the acquisition and possession of ammunition and magazines shall be the same as those for the possession of the firearms for which the ammunition and magazines is intended. The acquisition and possession of ammunition and magazines shall be allowed only by persons who are allowed to possess a firearm.

Tarkistus hävisi äänestyksen. Se olisi tehnyt lippaista luvanvaraisia.


Kompromissi 13

Text proposed by the Commission
-
Amendment
Member States shall establish rules on the safe storage of firearms and ammunition under category A, B and C that meet standards equivalent to those laid down in the Agreement on the European Economic Area, ensuring that the firearm or ammunition is kept in such a way as to minimize any risk of their being accessed by unauthorised persons.

Tarkistus voitti äänestyksen. Se velvoittaa jäsenmaat määrittelemään vaatimukset aseiden säilyttämiselle.


Am. 234 (Kristina Winberg)

Tässä kohdassa tapahtui ihmeellisiä asioita. Winbergin (ruotsidemokraatit) tarkistus sisälsi kerralla seuraavien kohtien poistamisen Komission esityksestä:

(13) in Annex I to Directive 91/477/EC part II is amended as follows:
(a) point A is amended as follows:
(i) in Category A, the following points are added:
‘6. Automatic firearms which have been converted into semi-automatic firearms;
7. Semi-automatic firearms for civilian use which resemble weapons with automatic mechanisms;
8. Firearms under points 1 to 7 after having been deactivated.’
(ii) in category B, point 7 is deleted.
(iii) In Category C, the following points are added:
‘5. Alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons as well as replicas;
6. Firearms under category B and points 1 to 5 of category C, after having been deactivated.’
(b) in point B, the following text is deleted.
‘The breach-closing mechanism, the chamber and the barrel of a firearm which, being separate objects, are included in the category of the firearms on which they are or are intended to be mounted.’

Yllättäen Winbergin tarkistus voitti äänestyksen. "Yllättäen" siksi, että monet äänestävät periaatteesta kaikkia ruotsidemokraattien esityksiä vastaan. Äänestyslistalla oli useita samansisältöisiä esityksiä, mutta niistä ei enää ollut tarvetta äänestää.

Oleellisinta harrastajakunnan kannalta on, että valiokunta hylkäsi lausunnossaan Komission esittämät kielletyt alakategoriat A6 (sarjatuliaseista muutetut puoliautomaattiset aseet) ja A7 (sarjatuliasetta muistuttavat puoliautomaattiset aseet).


Lopuksi valiokunta äänesti "resitaaleista" eli perusteluosasta, jossa kuvaillaan direktiivin tavoitteita ja sisältöä. Niissä toistetaan samoja asioita kuin varsinaisissa pykälissä:

Kompromissi 1

Text proposed by the Commission
(4) Bodies concerned with the cultural and historical aspects of weapons and recognised as such by the Member State in whose territory they are established and holding in their possession firearms classified in category A acquired before the date of entry into force of this Directive should be able to keep those firearms in their possession subject to authorisation by the Member State concerned and provided that those firearms have been deactivated.
Amendment
(4) Bodies and persons, such as museums and collectors concerned with the cultural, historical, scientific, technical or educational aspects of weapons and recognised as such by the Member State in whose territory they are established should be able to keep and acquire firearms classified in category A subject to authorisation by the Member State concerned and provided that those bodies or persons have taken necessary measures to address any risks to public security, including by way of safe storage. Any such authorisation should take into account the specific situation including the nature of collection and its purposes.

Tarkistus voitti äänestyksen. A-kategorian aseilta poistuu deaktivointivelvoite, niitä voi omistamisen lisäksi hankkia, ja niihin voidaan myöntää lupia myös yksityishenkilöille.


Am. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 (Jussi Halla-aho etc., Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Deprez etc., Frank Engel, Cecilia Wikström etc., Emil Radev, Nuno Melon etc.)

Text proposed by the Commission
(5) Since collectors have been identified as a possible source of traffic of firearms, they should be covered by this Directive.
Amendment
deleted

Tarkistukset voittivat äänestyksen. Resitaaleista poistetaan perätön väite, jonka mukaan asekeräilijät olisivat laittoman asekaupan lähde.


Kompromissi 2

Text proposed by the Commission
-
Amendment
(6 a) To prevent the misuse of firearms, it is necessary to include minimum requirements for safe storage of firearms in this Directive. Member States should ensure that any person that lawfully acquires or possesses a firearm or ammunition is required to take reasonable precautions to ensure that the firearm or ammunition is secured from loss or theft and is not accessible to third parties.

Tarkistus voitti äänestyksen. Siinä kehotetaan jäsenmaita määrittelemään vähimmäisvaatimukset aseiden turvalliselle säilyttämiselle.


Am. 59 (Cecilia Wikström etc.)

Text proposed by the Commission
(7) Taking into consideration the high risk of reactivating badly deactivated weapons and in order to enhance security across the Union, deactivated firearms should be covered by this Directive. Additionally, for the most dangerous firearms stricter rules should be introduced in order to ensure that those firearms are not allowed to be owned or traded. Those rules should also apply to firearms of that category even after they have been deactivated. Where those rules are not respected, Member States should take appropriate measures including the destruction of those firearms.
Amendment
(7) Taking into consideration the high risk of reactivating badly deactivated weapons and in order to enhance security across the Union, deactivated firearms should be covered by this Directive. Where those rules are not respected, Member States should take appropriate measures including the destruction of those firearms.

Tarkistus voitti äänestyksen. Komission esityksestä poistettiin vaatimus tiettyjen deaktivoitujen aseiden hallussapidon kieltämisestä.


Kompromissi 3

Text proposed by the Commission
(9) Some semi-automatic firearms can be easily converted to automatic firearms, thus posing a threat to security. Even in the absence of conversion to category "A", certain semi-automatic firearms may be very dangerous when their capacity regarding the number of rounds is high. Such semi-automatic weapons should therefore be banned for civilian use.
Amendment
(9) Harmonisation of European technical specifications and standards is desirable. Even in the absence of conversion to category "A", certain semi-automatic firearms may be very dangerous when their capacity regarding the number of rounds is high. High capacity magazines (of more than 10 rounds) should therefore be restricted for civilian use. The classification of weapons in category "A" should be carried out on the basis of technical and implementable criteria.

There is a risk that any converted firearms can be converted back into firing live ammunitions. Therefore all converted firearms should remain in the categories in which they were originally built.

Sekä Komission esitys että Valeron kompromissi viittaavat "suurikapasiteettisten" puoliautomaattiaseiden aiheuttamaan vakavaan uhkaan yhteiskunnalle. Kompromissi hävisi äänestyksen. Sen sijaan valiokunta hyväksyi Nuno Melon etc., Emil Radevin, Jussi Halla-ahon etc., Cecilia Wikströmin etc. sekä Juan Fernando López Aguilarin esitykset koko resitaalin poistamisesta.

Samassa yhteydessä Petri Sarvamaa, EPP:n yleisestä järkevästä linjasta poiketen, ehdotti, että poikkeuksellisen suurikapasiteettisia puoliautomaattisia aseita voitaisiin rajoittaa:

(9) Some semi-automatic firearms can be easily converted to automatic firearms, thus posing a threat to security. Even in the absence of conversion to category "A", certain semi-automatic firearms may be very dangerous when their capacity regarding the number of rounds is exceptionally high. Such semi-automatic weapons could therefore be considered restricted for civilian use.

Kompromissi 4

Text proposed by the Commission
(12) Selling arrangements of firearms and their components by means of distance communication may pose a serious threat to security as they are more difficult to control than the conventional selling methods, especially as regards the on line verification of the legality of authorisations. It is therefore appropriate to limit the selling of arms and components by means of distance communication, notably internet, to dealers and brokers.
Amendment
(12) Selling arrangements of firearms and their essential components by means of distance communication may pose particular threats to security as they are more difficult to control than the conventional selling methods. To ensure adequate controls it is therefore appropriate to limit the selling of arms and components by means of distance communication, notably internet, to dealers and brokers, except if the handing over or collecting of the firearm takes place at the premises of an authorised dealer, a local police station or another body authorised under national law by the Member State concerned, or if Member States in another way can ensure that identities, authorisations and respective documentation of the parties involved are verified and controlled. This provision is without prejudice for Member States to adopt stricter rules with regards to the private sales of firearms without intermediaries.

Tarkistus voitti äänestyksen. Toisin kuin Komission pohjaesitys, se ei sisällä aseiden ja niiden oleellisten osien etäkaupan täyskieltoa.


Lyhyenä yhteenvetona sanottakoon, että valiokunnan äänestys meni ällistyttävän hyvin. Saimme läpi kaikki keskeiset tavoitteemme, joskin monet äänestyksistä olivat hyvin tiukkoja. Haluan mainita erinomaisen yhteistyön ei-sosialististen ryhmien (ja muutaman sosialistinkin) kanssa sekä oman ryhmämme ECR:n täyden tuen, vaikka etenkin brittidelegaatioon kohdistuu kotipuolesta huomattavaa painetta kannattaa aserajoituksia. Lisäksi on kiitettävä eurooppalaista harrastajayhteisöä, joka direktiivihankkeen myötä heräsi ennennäkemättömällä tavalla ajamaan omaa asiaansa.

Ampuma-asedirektiivin käsittely LIBEssä on tältä erää ohitse, ja huomio kiinnittyy IMCOon, jossa olen varajäsenenä. IMCOn mietinnön suhteen olen optimistinen, koska raportöörinä on omaa ryhmääni edustava Vicky Ford, joka on ottanut hyvin vastaan perusteltuja näkemyksiä, ja jonka mietintöluonnoskin on aivan eri luokkaa kuin Valeron lausuntopohja.

LIBEn antama tyrmäys toivon mukaan myös lähettää Komissiolle ja Neuvostolle kirkkaan viestin siitä, että esityksen pahimmat hulluudet eivät mene Parlamentista läpi ja että ne kannattaisi sovinnolla unohtaa. Samppanjapulloja ei ehkä pidä vielä avata, mutta tällä hetkellä näyttää tämän asian suhteen aika hyvältä.


Takaisin