29.11.2007

Amerikkalaiset ja Julkisen Sanan Neuvosto

Koska tiedotusvälineiden vaihteleva ja välillä kaksoisstandardilta haiseva tapa ilmoittaa tai jättää ilmoittamatta rikoksesta epäillyn etninen tausta hämmentää minua, päätin syyskuussa ryhtyä kansalaisaktiiviseksi saadakseni selville, missä mennään. Tein Julkisen Sanan Neuvostolle (JSN) kantelun tästä Ilta-Sanomien uutisesta. Uutinen koskee Kauhajoella raiskauksesta epäiltynä pidätettyä amerikkalaista koripalloilijaa.

JSN on eri yhteyksissä ilmoittanut kannakseen, että rikoksesta epäillyn etninen tausta, kansallisuus tai niihin verrattava ominaisuus tulee ilmoittaa rikosuutisoinnissa vain, jos se on oleellinen tieto, esimerkiksi yleisövihjeiden saamiseksi. Kuten tiedämme, tiedotusvälineet suhtautuvat näihin ohjeisiin varsin vakavasti. Rikoksesta epäiltyihin maahanmuuttajiin tai ulkomaalaisiin viitataan epäselvästi "ihonväriltään välimerellisinä" tai "ulkomaalaisen oloisina". Välillä ei sanota näinkään paljoa, vaikka sellaiset tuntomerkit kuin "tumma iho" tai "musta kihara tukka" olisivat huomattavasti informatiivisempia kuin "Adidaksen huppari" tai "löysät farkut".

Kauhajoen koripallo-osaaja oli uutisen julkaisuhetkellä jo poliisin säilössä, joten JSN:n linjausten mukaan hänen taustastaan ei olisi ollut tarpeellista tai edes sopivaa sanoa yhtään mitään. Silti lyhyessä uutispätkässä mainitaan peräti kolme kertaa, että epäilty on amerikkalainen/yhdysvaltalainen. Itseäni ei tietenkään lainkaan häiritse, että lukijat saavat tietää, millaiset ihmiset Suomessa tekevät rikoksia, mutta kontrasti tämän uutisen ja yleisen vaikenemisen välillä sai minut epäilemään, että tämänkertaisen epäillyn kansalaisuudella mässäillään, koska amerikkalaiset, samoin kuin suomalaiset itse, ovat korrektin lehdistömme inhokkipoikia, joita saa ja pitää mustamaalata aina tilaisuuden tullen.

Arvelin kanteluni perusteluja niin vankoiksi ja selkeiksi, ettei JSN:n tovereilla ole muuta mahdollisuutta kuin antaa langettava päätös. Toisaalta odotin mielenkiinnolla, millaisin perustein JSN pyrkisi välttämään langettavan päätöksen antamisen. JSNeuvostoihmiset ovat nyt vastanneet, ja myönnän olevani yllättynyt heidän kekseliäisyydestään.

JSN antoi Ilta-Sanomille vapauttavan päätöksen sillä perusteella, että käsitteet "yhdysvaltalainen" tai "amerikkalainen" eivät viittaa "kansallisuuteen eli etniseen ryhmään" vaan kansalaisuuteen:

"Yhdysvaltain kansalaisia kuuluu satoihin eri etnisiin ryhmiin, eikä yhdysvaltalainen viittaa niistä mihinkään."

JSN:n tulkinta herättää ajatuksia. Ensinnäkin se asettaa amerikkalaiset erikoiseen asemaan verrattuna muihin kansalaisuuksiin. Koska esimerkiksi sana venäläinen viittaa paitsi Venäjän kansalaiseen myös venäjän kieltä äidinkielenään puhuvaan ja itseään venäläisenä pitävään, rikosepäillystä voidaan sanoa (ilman JSN:n määrittelemiä perusteita), että hän on amerikkalainen, mutta ei sitä, että hän on venäläinen.

Toinen kysymys koskee sitä, mitä JSN:n mielestä on "etnisyys". Koska rotuja ei ole, etnisyys ei oikein voi tarkoittaa muuta kuin itseidentifikaatiota. Edes kieli ei voi olla oleellinen asia. Ruandan hutut ja tutsit puhuvat keskenään samaa kieltä, samoin Pohjois-Irlannin katoliset ja protestantit tai Bosnian serbit ja kroaatit. Silti on selvää, että kaikissa kolmessa paikassa konfliktit ovat nimenomaan etnisiä.

Kolmas kysymys koskee sitä, että JSN päätöksessään ilmaisee eksplisiittisesti "kansallisuuden" tarkoittavan samaa kuin "etninen tausta". Mikäli näin on, miksi JSN ohjeistuksessaan luettelee erikseen "etnisen taustan" ja "kansallisuuden" sellaisina ominaisuuksina, joiden paljastamisessa on noudatettava varovaisuutta?

Ei voi olla mitään epäselvyyttä siitä, että on olemassa amerikkalainen identiteetti ja amerikkalainen kansallistunne. Jos amerikkalaiselta kysytään, mikä hän on, hän todennäköisesti ei kerro olevansa ranskalaistaustainen kolmannenkymmenennenseitsemännen polven maahanmuuttaja. Hän kertoo olevansa amerikkalainen, ja samaa todennäköisesti kertovat itsestään myös hänen italialaista, irlantilaista, saksalaista, kiinalaista ja afrikkalaista alkuperää olevat maanmiehensä. Amerikkalaisten ryhmätietoisuus ja kansallistunne kohdistuvat Yhdysvaltoihin, eivät esi-isien kotimaihin.

Paitsi että JSN kiistää amerikkalaisten olevan kansakunta, JSN myös kiistää etnisyyden olevan kulttuuri- ja itseidentifikaatiokysymys. Kuulisin mielelläni Jari Lindholmilta ja kumppaneilta, mitä se etnisyys heidän mielestään on. Ihonväri?

JSN keskittyi vastauksessaan perustelemaan sitä, miksi ominaisuus "amerikkalainen" ei ole "etniseen alkuperään tai kansallisuuteen" verrattava ominaisuus. Lähes käsittelemättä jäi kysymys siitä, miksi ominaisuus "amerikkalainen" piti mainita, vaikka se on omiaan leimaamaan amerikkalaistaustaisia maahanmuuttajia. Vastauksen mukaan tieto oli "omiaan auttamaan jutun tutkinnassa". Milläköhän tavoin? Epäilty oli tiedossa ja kiinniotettuna. Ja vaikkei olisi ollutkaan, onko "amerikkalainen" jokin tuntomerkki? Sikäli kuin jotain oli tarpeen sanoa, eikö "lihaksikas ja pitkä tummaihoinen mies" olisi ollut informatiivisempi?


Takaisin