9.2.2009

Tutkintapyyntö Ylen uutislähetyksestä

Olen tehnyt tänään poliisille tutkintapyynnön Yleisradion TV-1:stä ja toimittaja Jyri Rantalasta. Pyynnön sisältö on alla. Lopussa on muutama kommentti toimenpiteen perusteluista ja tavoitteista:

Tutkintapyyntö

Yleisradion TV-1:n pääuutislähetyksessä 7.2.2009 klo 20.30 käsiteltiin Kristillisdemokraattien ja Perussuomalaisten vaaliliittoa vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa. Jyri Rantalan toimittamassa jutussa esitetään seuraava lause:

"Ulkomaalaisvastaisen Halla-ahon ehdokkuus tuskin riemastuttaisi Kristillisdemokraatteja, mutta antaisi Perussuomalaisten johdolle mahdollisuuden passittaa kiusallinen rotutohtori turvallisen välimatkan päähän."

Lähetys on nähtävillä 9.3.2009 saakka internetissä osoitteessa

http://areena.yle.fi/toista?id=1831699

Pidän Rantalan käyttämää termiä "rotutohtori" erittäin loukkaavana, halventavana ja leimaavana. En ole suorittanut tällaisen alan tohtorintutkintoa tai muutoinkaan teoillani moista nimitystä oikeuttanut. Käsitettä "rotutohtori" ei löydy sanakirjoista, mutta se synnyttää välittömiä mielleyhtymiä kansallissosialismin ajan rotuteoreetikoihin ja Josef Mengelen kaltaisiin keskitysleirilääkäreihin. Koska sanan käytölle ei löydy uutisjutusta tai sen ulkopuoleltakaan perustelua, katson, että sitä on käytetty solvaamis- ja mustamaalaustarkoituksessa.

Edelleen pidän loukkaavana sitä, että minua kutsutaan uutisessa "ulkomaalaisvastaiseksi". En ole määritellyt itseäni sellaiseksi, joten kyseessä on toimittaja Rantalan oma mielipide, joka esitetään uutisjutussa tosiasiana. On ilmeistä, että sanalla "ulkomaalaisvastainen" on voimakkaan kielteinen merkitys ja sävy.

RL 9§:n mukaan kunnianloukkaukseen syyllistyy se, joka "esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa". RL 10§:n mukaan kyseessä on törkeä kunnianloukkaus, jos "rikos tehdään joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville".

Pyydän tutkimaan, ovatko TV-1 ja Jyri Rantala syyllistyneet törkeään kunnianloukkaukseen. Erityisen raskauttavana pidän sitä, että tekoa ei ole tehty ainoastaan joukkotiedotusvälinettä, tässä tapauksessa maamme katsotuinta televisio-ohjelmaa, käyttäen vaan myös tiedotusvälineen itsensä toimesta.

Helsingissä 9.2.2009

Jussi Halla-aho

Minulla ei ole illuusioita siitä, että tämä tutkintapyyntö johtaisi mihinkään. Olen tehnyt sen periaatteellisista syistä. Suomessa on laki kunnianloukkauksesta, Yle ja Rantala ovat mielestäni ylittäneet rymistämällä laillisuuden ja laittomuuden rajaviivan, ja katson, että lainsuoja koskee myös minua.

Minua ei häiritse se, että Leif Salmén kutsuu minua "fasistiksi" keskusteluohjelmassa, koska keskusteluohjelmassa keskustelijat esittävät omia mielipiteitään, joihin kanssakeskustelijoilla on mahdollisuus vastata. Vastaavasti odotan, ettei Salménin kunniaa loukkaa, jos minä kutsun häntä samalla foorumilla "vanhaksi stalinistiksi".

Jotain mullistavaa on kuitenkin tapahtunut siinä vaiheessa, kun toimittaja kutsuu minua Ylen pääuutislähetyksessä "rotutohtoriksi". Yhtä mullistavaa olisi, jos samassa pääuutislähetyksessä toimittaja kutsuisi Leif Salménia "vanhaksi stalinistiksi", vaikka Leif Salmén on vanha stalinisti.

Ellen tekisi tutkintapyyntöä, antaisin hiljaisen hyväksyntäni sille, että kuka tahansa saa sanoa minusta mitä tahansa missä hyvänsä kontekstissa.

Toinen tavoitteeni on saada virallinen vahvistus sille oletukselleni, että olen lainsuojattomassa tilassa. En pidä kirjoittamattomista säännöistä, vaan haluan, että ne sanotaan julki.

Kolmas tavoitteeni on luoda ennakkotapaus, johon on kätevää viitata myöhemmässä vaiheessa: 1400 vuotta sitten eläneen poliitikon, sotapäällikön, kansankiihottajan ja uskonnollisen vaikuttajan (perusteltu) nimittäminen "pedofiiliksi" yksityishenkilön omalla verkkosivulla julkaistussa mielipidekirjoituksessa johtaa Suomessa viranomaistoimiin, mutta saman yksityishenkilön (perustelematon) nimittäminen "rotutohtoriksi" 800 000 ihmistä tavoittavassa valtakunnan virallisessa uutislähetyksessä ei johda.


Takaisin