28.12.2010

Tiedote 28.12.2010

Jätin tänään Helsingin hovioikeuden kirjaamoon Korkeimmalle oikeudelle osoitetun valituslupahakemuksen. Vaadin valituksessa Helsingin hovioikeuden 29.10.2010 antaman tuomion (nro R09/2786) muuttamista siten, että myös syyte uskonrauhan rikkomisesta hylätään.

Perustelen vaatimustani sillä, että ...

a) Syyte ja tuomio perustuvat tekstini tarkoitusperien tahalliseen väärinymmärtämiseen. Syytteen kohteena olleessa blogikirjoituksessa "Muutama täky Illmanin Mikalle" ei pyritä käymään keskustelua islamista ja profeetta Muhammadista vaan sananvapauslainsäädännöstä ja sen tulkinnasta. Arvostelun kohteena on ennen kaikkea valtionsyyttäjä Mika Illman.

Muhammadia ja islamia koskevat väitteet ovat esimerkkejä, joiden avulla kysytään, voidaanko todenperäiset väittämät kriminalisoida vain siksi, että ne loukkaavat jotakuta.

b) Edelliseen viitaten islamia ja Muhammadia koskevat väitteet ovat tosia siinä mielessä, että ne perustuvat islamin omiin lähteisiin, koraaniin ja hadith-kirjallisuuteen. Kuten jo käräjäoikeudessa osoitin, Muhammad yhtyi lapsivaimoonsa islamin omien lähteiden mukaan eli oli nykykatsannon mukaan pedofiili. Edelleen osoitin, että islamilaisen teologian mukaan profeetta Muhammad oli elämänsä kaikissa yksityiskohdissa virheetön ihminen ja kaikkien hurskaiden muslimien ikuisen jäljittelyn kohde. Näin ollen on perusteltua väittää, että islam pyhittää pedofilian.

Myös käytännössä islamin piirissä esiintyviä lapsiavioliittoja perustellaan ja oikeutetaan uskonnolla ja profeetta Muhammadin esimerkillä.

c) Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on tehnyt useita syyttämättäjättämispäätöksiä tapauksissa, joissa uskonnoista on esitetty huomattavasti räväkämpiä väitteitä julkilausutussa loukkaamistarkoituksessa.

Vaikka syyttämättäjättämispäätökset eivät olisikaan velvoittavia ennakkoratkaisuja, syyttäjän linjattomuus johtaa käytännössä siihen, että ihmiset eivät ole yhdenvertaisia lain edessä. Se johtaa myös siihen, että tekoon ryhtyessään ihmisen on mahdotonta tietää, onko hänen tekonsa rikollinen vai ei.

d) Sananvapauskysymykset ovat oleellinen osa poliittista agendaani ja toimintaani. Koska blogikirjoitus "Muutama täky Illmanin Mikalle" on nimenomaan keskustelua sananvapaudesta ja sen rajoituksista, katson, että syyte ja tuomio ovat hyökkäyksiä poliittista toimintaani ja demokraattista prosessia vastaan. Syytteellä pyrittiin ja onnistuttiin vaikuttamaan europarlamenttivaalien ehdokasasetteluun keväällä 2009.

On muistettava, että oikeusprosessi sai alkunsa syksyllä 2008, Perussuomalaisten ja allekirjoittaneen vaalimenestyksen seurauksena, kilpailevan poliittisen puolueen naisjärjestön aloitteesta. Oikeusministerinä, ja siten apulaisvaltakunnansyyttäjä Kalskeen esimiehenä, toimi ja toimii samaista naisjärjestöä edustava oikeusministeri Tuija Brax. On selvää, että oikeuslaitoksen käyttäminen poliittisena työkaluna on tuhoisaa sen omalle uskottavuudelle.

e) Käräjäoikeuden perustelu, jonka mukaan "logiikalla ja ns. järkiperusteluilla" ei ole todellista merkitystä uskontoa koskevassa keskustelussa, avaa ovet täydelliselle mielivallalle. Kyse ei ole mistään teologisesta väittelystä vaan rikosoikeudellisesta prosessista, ja sellaisessa logiikalla ja ns. järkiperusteluilla on pakko olla todellista merkitystä. Käräjäoikeus myös toteaa, että esittämäni perustelut islamia ja Muhammadia koskeville lausunnoilleni ovat "näennäiset". Tämä ei pidä paikkaansa, eikä oikeus edes yritä perustella tätä väitettään.

e) Asian saaman valtavan mediajulkisuuden ja sen aiheuttaman poliittisen vahingon vuoksi sakkorangaistus on joka tapauksessa kohtuuton ja tulee kumota.

f) Vaatimus verkossa olevan materiaalin "poistamisesta" ja "hävittämisestä" on absurdi. Mitään verkossa julkaistua ei voi sieltä tosiasiallisesti poistaa, ja tässä tapauksessa syyte sekä oikeudenkäynti ovat vain aiheuttaneet islamia ja Muhammadia koskevien väitteideni räjähdysmäisen leviämisen mediassa.


Takaisin