JOHDANTO UUDELLE LUKIJALLE

Sivusto sisältää pääasiassa maahanmuuttoa, monikultturismia, suvaitsevaisuutta, rasismia, ilmaisunvapautta ja poliittista korrektiutta käsitteleviä kriittisiä mielipidekirjoituksia. Lähestyn näitä teemoja hyvin vaihtelevista näkökulmista, eivätkä kaikki kirjoitukseni ole tyylinsä tai painoarvonsa puolesta keskenään yhteismitallisia. Tämän vuoksi, ja koska tekstejä on varsin paljon, olen koonnut tälle johdantosivulle 17 yleisluontoisempaa kirjoitusta, jotka sinun "ainakin" kannattaa lukea, jos haluat tutustua ajatteluuni ja sen perusteluihin.

Kirjoitustapani on kärkevä, sarkastinen ja ajoittain aggressiivinen, mikä jättää lukijalle paljon vastuuta. Lisäksi vuosia jatkunut keskustelu vieraskirjassa on synnyttänyt hienosyistä sisäpiirihuumoria ja -käsitteistöä, joka aukenee uudelle lukijalle vain lukemalla.

1. Mietteitä kansainvaelluksesta, 20.4.2005.
      PDF (83kb)

2. Ceuta, Melilla ja suvaitsevainen vastuunpakoilu, 7.10.2005.
      PDF (76kb)

3. Miten soveltaa opittua?, 14.12.2005.
      PDF (75kb)

4. Profeettaa loukkaamatta, sananvapaudesta tinkimättä, 2.2.2006.
      PDF (91kb)

5. Suvaitsevaisuuden umpikuja, 21.2.2006.
      PDF (97kb)

6. Yhteiskunta X, 8.6.2006.
      PDF (106kb)

7. Keskustelua meillä ja naapurissa, 7.7.2006.
      PDF (116kb)

8. Sarvikuono olohuoneessamme, 25.8.2006.
      PDF (86kb)

9. Monikulttuurisuuden ongelmia, 7.9.2006.
      PDF (90kb)

10. Islamin yleisestä ja erityisestä suvaitsevaisuudesta, 21.9.2006.
      PDF (111kb)

11. Väärissä paikoissa asuvista ihmisistä, 8.11.2006.
      PDF (97kb)

12. Syitä hulluuden voittokulkuun, 13.11.2006.
      PDF (88kb)

13. Maahanmuutto ja hyvinvointivaltio, 20.11.2006.
      PDF (85kb)

14. Onnistuneen integroinnin avaimet suomalaisittain, 24.11.2006.
      PDF (95kb)

15. Gluttons for guilt, 3.12.2006.
      PDF (98kb)

16. Valonpilkahduksia ja Mordorin yötä, 14.12.2006.
      PDF (132kb)

17. Monikulttuurisuus ja nainen, 20.12.2006.
       PDF (117kb)

<< Etusivulle