11.6.2010

Hovioikeuden pääkäsittelystä

Helsingin hovioikeudessa käsiteltiin tiistaina 8.6. suullisesti Helsingin käräjäoikeuden 8.9. antamaa tuomiota. Hovioikeuteen valitti kumpikin osapuoli. Syyttäjä Simo Kolehmainen vaati langettavaa tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, allekirjoittanut uskonrauhan rikkomista koskevan tuomion kumoamista.

Suullista pääkäsittelyä oli vaatinut vain syyttäjä Kolehmainen. Motiivi jää arvoitukseksi, sillä juuri mitään uutta ei hovioikeudessa lyöty pöytään. Syyttäjä esitti minulle n. viisi suullista kysymystä, joista useimmat - käräjäoikeudessa esitettyjen tavoin - koskivat sitä, miksi olin kirjoituksessa Muutama täky Illmanin Mikalle arvostellut Illmanin toimintaa Seppo Lehdon oikeudenkäynnissä, vaikka en ollut tutustunut kaikkiin asiaa koskeviin papereihin.

Hovioikeuden käsittely oli lyhennetty toisinto käräjäoikeuden istunnosta. Aikaa kului n. kaksi tuntia, siitä suurin osa hovioikeudelle toimitettujen valitusten ja kirjelmien referointiin. Kolehmainen todisteli, että kirjoituksessa Muutama täky Illmanin Mikalle esitetyt lihavoidut väitteet somaleista ja islamista ovat loukkaavia. Itse kertasin sitä, että en kiistä niiden loukkaavuutta vaan sen, että ne olisi esitetty loukkaamistarkoituksessa.

Todisteina siitä, että olin tietoinen väitteiden loukkaavuudesta (mitä en siis ole kiistänyt), Kolehmainen - käräjäoikeuden istunnon tavoin - esitti kirjoitukseni Kommentteja A-Talk-lähetykseen, Pahoitteluni ja Syytteestä lyhyesti. Kuten käräjäoikeudessa, totesin, että kyseiset kirjoitukset selittävät tarkoitusperiäni ja ovat osoitus loukkaamistarkoituksen puuttumisesta. Tuomari kysyi Kolehmaiselta, mitä sanotut tekstit tämän mielestä osoittavat. Vastaus oli jotakin epämääräistä, josta ei saanut kiinni.

Uutena todisteena Kolehmainen esitti kirjoitukseni Sofi Oksanen ja täky Illmanin Mikalle (osa 2). Kolehmaisen mukaan kyseinen teksti osoittaa, että somalit eivät olleet valikoituneet syytteessä olevaan kirjoitukseen "sattumaan verrattavissa olevasta syystä", kuten käräjäoikeus perusteluissaan kommentoi. Myönsin, että tältä osin vapauttavan tuomion perustelut ovat virheelliset. Somalit eivät olleet valikoituneet sanomalehti Kalevan pääkirjoitusta parodioivaan lauseeseeni sattumalta, mutta eivät myöskään loukkaamistarkoituksessa, vaan siksi, että nähdäkseni somalit ovat poliittisen korrektiuden voimallisimmin erityissuojelema ryhmä. Heidän käyttämisensä parodiassa toi parhaalla mahdollisella tavalla esiin lehdistössä vallitsevan kaksoisstandardin.

Kolehmainen ei osannut selittää, miksi syyttäjälaitos ei tähän päivään mennessä ollut ryhtynyt toimiin sanomalehti Kalevaa vastaan, vaikka identtinen, kansanryhmää leimaava väite minun esittämänäni oli päätynyt oikeuteen.

Lähdin puolustuksessani siitä, että kirjoitus Muutama täky Illmanin Mikalle on Julkisen Sanan Neuvostoon ja valtionsyyttäjä Mika Illmaniin kohdistuvaa arvostelua, ja että syyttäjän perustelut syytteen nostamiselle ovat näennäiset. Todisteena tästä esitin Kokoomuksen kansanedustajan Raija Vahasalon maaliskuussa laatiman kirjoituksen Kylmäverisesti, jossa on seuraava lause:

"Lastemme tulevaisuuden vuoksi meidän pitää poistaa maastamme vierasperäinen aines, tarvittaessa demokratia, moraali ja laki unohtaen, väkivaltaa käyttäen."

Käräjäoikeus oli hylännyt minuun kohdistuneen syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, koska somaleja koskevaa lausettani ei ollut esitetty loukkaamistarkoituksessa. Valituksessaan hovioikeuteen syyttäjä ei itse asiassa ottanut kantaa tarkoitusperiini vaan totesi, että koska rikoslain pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ei edellytä kiihotustarkoitusta, rikoksen tunnusmerkistö täyttyy, kunhan lausuma itsessään on "kiihottava".

Vastauksessani hovioikeudelle totesin, että tällainen tulkinta on kestämätön, koska se tekisi myös rasististen lausumien käsittelemisen ja kritisoinnin mahdottomaksi. Toimitin koemielessä Vahasalon kirjoituksen hovioikeudelle, syyttäjä Kolehmaiselle sekä apulaisvaltakunnansyyttäjä Kalskeelle seuraavin evästyksin:

"Syyttäjä on minua koskevassa syyteharkinnassaan ja sittemmin käräjäoikeuden tuomiota koskevassa valituksessaan ottanut sen kannan, että arvioinnin kohteena on oltava ainoastaan lausuman loukkaavuus sinänsä, ei lausujan mahdollinen intentio. Tämän vuoksi katson, että syyttäjän, hänen nyt saatuaan Vahasalon kirjoitus tietoonsa, on määrättävä tekstiä koskeva esitutkinta ja ryhdyttävä sen pohjalta syytetoimiin Vahasaloa vastaan. "Kiihottaminen kansanryhmää vastaan" on yleisen syytteen alainen rikos.

Mikäli syyttäjä ei ryhdy toimiin Vahasaloa vastaan, pyydän hovioikeutta käsittämään tämän osoitukseksi siitä, että minua vastaan nostettu syyte ei perustu objektiiviseen harkintaan vaan on muulla tavoin motivoitu, ja että syyttäjä oikeuslaitoksen edustajana rikkoo Suomen perustuslain 6. pykälää, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Hämmästyttävässä vastineessaan hovioikeudelle Kalske totesi, ettei Vahasalon kirjoitus anna aihetta toimenpiteisiin, koska kokonaisuutena arvioiden on selvää, että Vahasalon tarkoituksena ei ollut kiihottaa kansanryhmää vastaan vaan parodian keinoin arvostella mainitunlaisina lausumia.

Kalske siis antoi Vahasalolle synninpäästön täsmälleen samalla - ja sinänsä tietysti oikealla - perustelulla kuin käräjäoikeus hylkäsi minuun kohdistuvan syytteen. Hämmästyttävää onkin vain se, että minun tapauksessani "kokonaisuudella" ja "tarkoituksella" ei ollut Kalskeen mielestä mitään merkitystä, lakiteksti kun ei sellaisia tunne.

Itse oikeudenkäynnistä ei juuri tämän enempää ole raportoitavaa. Vieläkin voimakkaammin kuin käräjäoikeudessa huokui syyttäjä Kolehmaisen puheesta, olemuksesta ja ilmeestä se, että hän olisi mieluummin jossakin muualla. Loppupuheenvuoroni kuului seuraavasti:

Olen lukenut jostakin sellaisen periaatteen, että rikosoikeudellisissa prosesseissa yhteiskunnalle koituvan hyödyn tulisi olla järkevässä suhteessa yksilölle, siis rikoksesta epäillylle, syytetylle tai tuomitulle aiheutuvaan haittaan.

Mitä tulee syyttäjän rangaistusvaatimuksiin, katson, että minua on pitkäkestoisella julkisella nöyryytyksellä ja leimaamisella sekä poliittista toimintaani häiritsemällä ja vaikeuttamalla jo rangaistu ankarimman mukaan.

Kaikki tietävät, että yleisön silmissä jo rikoksesta epäilty on yhtä kuin tuomittu. Sekä kirjoituksiani koskevat rikosepäilyt, esitutkinnan aloittaminen, syyteharkinta, syytemääräys, oikeudenkäynti että tuomio saivat valtavasti ja ns. teon merkittävyyteen nähden täysin suhteettomasti julkisuutta. Syytteen nostaminen ja oikeudenkäynti olivat televisiouutisten pääaiheina.

Tiedotusvälineiden suhtautuminen tapahtumiin oli lähinnä vahingoniloinen ja verenhimoinen. Syytteeseen päätyneiden lauseiden asiayhteyttä ei valotettu lainkaan, ja oma näkökulmani ja puolustukseni vaiettiin kuoliaaksi.

Kun käräjäoikeuden tuomio ei ollut tiedotusvälineiden mieleen, monet niistä alkoivat systemaattisesti valehdella, että olisin saanut tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Viimeksi näin teki Hufvudstadsbladet maaliskuussa.

Syyttäjä Kalske osallistui tähän propagandasotaan esittämällä asiasta valheita televisiouutisissa syytteen nostamisen yhteydessä.

Katson siis, että vaikka olisin syyllistynyt siihen, mistä minua syytetään, minkään ylimääräisen seuraamuksen määrääminen rikkoisi kohtuullisuusperiaatetta, jota tuomioistuimen on noudatettava.

Kun arvioidaan jutun yhteiskunnallista vaikutusta, on syytä luoda silmäys sen historiaan.

Välittömästi syksyn 2008 kunnallisvaalien ja perussuomalaisten vaalivoiton jälkeen kilpailevaa poliittista puoluetta edustava oikeusministeri vaati kunnanvaltuustojen puheenjohtajille koulutusta, jotta nämä osaisivat keskeyttää perussuomalaisvaltuutettujen puheenvuorot.

Joitakin päiviä myöhemmin saman kilpailevan puolueen naisjärjestö, Vihreät Naiset ry, ryhtyi tekemään tutkintapyyntöä eräästä pari vuotta aiemmin laatimastani kirjoituksesta, jossa heidän mukaansa yllytettiin raiskauksiin. Tämä laajasti uutisoitu tutkintapyyntö ei edennyt sen pidemmälle, koska poliisin mukaan ei ollut aihetta epäillä rikosta.

Sen sijaan poliisi aloitti esitutkinnan koko kirjallisesta tuotannostani. Sain puhelimitse kuulla poliisilta, että valtionsyyttäjä Mika Illman oli ohjeistanut poliisin käymään läpi kaikki parisataa kirjoitustani, josko niistä löytyisi jotakin. Näyttää erittäin vahvasti siltä, että syyte oli jo päätetty nostaa, puuttui vain veruke.

Keväällä 2009 hyvin kuuma kysymys julkisuudessa oli se, asetetaanko minut ehdolle europarlamentin vaaleissa. Useimmat julkiset kommentaattorit arvioivat mahdollisuuteni vaaleissa melko hyviksi. Tiedotusvälineet ja kilpailevat puolueet hyökkäsivät ehdokkuuttani vastaan raivolla, joka sai välillä omituisia piirteitä. Ylen pääuutislähetyksessä toimittaja nimitteli minua rotutohtoriksi, ja ruotsalainen kansanpuolue puuhasi puolueiden välistä "rasisminvastaista julistusta", jonka julkilausuttuna tavoitteena oli estää minun ehdokkuuteni.

Ehdokkuuteni nähtiin olevan pitkälti riippuvainen siitä, nostetaanko minua vastaan syyte. Ja kuinka ollakaan, syyttäjä Kalske antoi syytemääräyksensä päivää ennen kuin perussuomalaiset löivät ehdokaslistansa lukkoon.

Se, että syyte ylipäänsä piti nostaa, johtui epäilemättä sekä poliittisesta että median luomasta paineesta. Se, että syyte nostettiin juuri tästä tekstistä, on myös helppo ymmärtää. Siitä saatiin poimittua kaksi hurjalta ja herjaavalta kuulostavaa lausetta, jotka kontekstistaan irrotettuina soveltuivat erinomaisesti minun mustamaalaamiseeni. Lisäksi siitä saatiin noukittua peräti kaksi rikosnimikettä samalla kertaa. Ja lisäksi syytteellä haluttiin alleviivata sitä, että valtionsyyttäjä Mika Illmanin varpaille ei tallota.

Syyte on asiallisesti ottaen mieletön, minkä useimmat tekstiin tutustuneet hyvin ymmärtävät. Tästä osoituksena toimitin hovioikeudelle mm. Vapaa-ajattelijat ry:n ja Effi ry:n asiasta antamat lehdistötiedotteet. Kukaan ei ole ymmärtänyt kirjoitustani somaleihin tai muslimeihin kohdistuvana arvosteluna, ei tietenkään edes syyttäjä Kolehmainen, vaikka hän virkansa puolesta joutuukin sitä teeskentelemään.

On oikeusjärjestelmän uskottavuuden ja sen nauttiman luottamuksen kannalta tuhoisaa, jos ihmiset näkevät, että syyttäjälaitos valjastetaan poliittiseksi työkaluksi tai valtionsyyttäjän herkän hipiän varjelijaksi. On tuhoisaa, jos tekaistuilla syytteillä pyritään vaikuttamaan ja onnistutaan vaikuttamaan vaaleihin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Somalit ja muslimit ovat pelkkiä keppihevosia, joilla syyttäjä ratsastaa. Se, mitä tässä todella suojellaan, on syyttäjälaitoksen arvovalta ja vallitsevat poliittiset voimasuhteet. Se, mitä vastaan tässä todella hyökätään, ei ole rasismi tai kiihotus vaan sananvapaus ja poliittinen vapaus. Minun kirjoitukseni ei lisää suvaitsemattomuutta, koska sen tosiasiallisena kohteena eivät ole somalit tai muslimit. Sen sijaan tällaiset oikeudenkäynnit polarisoivat varmuudella yhteiskuntaa ja kärjistävät asenteita entisestään.

On tosiasia, että yhteiskunnassa esiintyy kasvavaa tyytymättömyyttä eräitä politiikan osa-alueita kohtaan. Minä en ole tätä tyytymättömyyttä luonut, mutta omaksi meriitikseni katson sen, että olen kanavoinut sitä poliittiseksi osallistumiseksi ja yhteiskunnalliseksi keskusteluksi. Yhteiskunta on melko terveellä pohjalla niin kauan kuin ihmiset voivat keskustella elämäänsä koskettavista asioista ja pyrkiä vaikuttamaan niihin demokraattisesti.

Monet ihmiset kokevat, että minä edustan heitä ja olen heidän äänensä. Tällainen hysteerinen reaktio vallanpitäjien taholta lähettää varsin masentavan viestin näille ihmisille. Viesti on se, että turpa kiinni tai sinut lynkataan. On kuitenkin turha kuvitella, että itse tyytymättömyys katoaisi näillä konsteilla. Jos se ei saa kanavoitua keskusteluksi ja poliittiseksi osallistumiseksi, se kanavoituu jollakin muulla tavalla.

En epäile arvoisan hovioikeuden ymmärryskykyä, enkä sen vuoksi halua toistamiseen vääntää rautalangasta, mistä kirjoituksessani on kysymys. Sen sijaan pelkään joutuvani syyttäjälaitoksen arvovallan uhriksi. Tarkoitan tällä sitä, että mitä enemmän Jorma Kalskeen ja Mika Illmanin arvovaltaa on sidottuna langettavan tuomion saamiseen, sitä vaikeammaksi millekään oikeusistuimelle tulee hylätä tätä syytettä, niin ilmeisen makaaberi kuin se onkin.

Uskoakseni käräjäoikeuden tuomio heijastelee juuri tätä dilemmaa. Tuomari hylkäsi kahdesta syytteestä vakavamman ja härskimmän mutta tuomitsi lievemmästä pienet rapsut, koska kummankin syytteen kaatuminen olisi ollut syyttäjälle kasvojen menetys. Tuomari varmaankin toivoi, että kumpikin osapuoli voisi tyytyä nahkapäätökseen.

Väärä tuomio ei kuitenkaan ole siedettävä, vaikka seuraukset olisivatkin vähäiset. Voin vain hartaasti toivoa, että arvoisa hovioikeus säilyttäisi moraalisen integriteettinsä toisin kuin syyttäjä.

Hovioikeuden käsittely pidettiin - vanhaan tapaan - pikkuruisessa salissa, johon mahtui (lisätuolien hakemisen jälkeen) n. 15 kuulijaa. Paikalla oli toimittajia ja erilaisia, allekirjoittanutta "lähellä olevia tahoja". Varsinaisen käsittelyn ja loppupuheenvuorojen välillä pidettiin kymmenen minuutin vessatauko. Tauon aikana saliin oli ilmestynyt pitkä ja laiha, stereotyyppisen narkomaanin näköinen nuori mies virttyneessä villapaidassa, mustat renkaat silmien ympärillä ja likainen tukka takussa. Hän kiinnitti lievästi huomiotani.

Myöhemmin kävi ilmi, että kyseessä oli Vasemmistonuorten aktiivi Ari Lahdenmäki, joka syystä tai toisesta työskentelee toimittajana MTV3:lla. Ari sai laadittua oikeudenkäynnistä - tai siis paremminkin sen viimeisistä 15 minuutista - seuraavanlaisen uutisen. Jutun tarkoitus on kaiketi todistaa, että väitteeni median minuun kohdistuvista oudoista asenteista ovat vainoharhaisia ja perättömiä:

Halla-ahon katkera politikointi jatkui hovioikeudessa

[...]

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettuna Helsingissä toimiva Halla-aho jatkoi tuttua retoriikkaansa. Hänen syrjäytyneitä ihmisiä kosiskelevat huomautuksensa somalialaisista ja islamilaisista eivät ole rikollisia, vaan hän on median ja syyttäjäviranomaisten ajojahdin uhri.

[...]

Yleisössä istui pitkälti toistakymmentä ihmistä, pääasiassa Halla-ahon kannattajia, jokunen sananvapausaktiivi sekä nimellään ja Piraattipuolueen tunnuksella varustettu nuorimies. Kaikkia yhdisti parrakas ja huonoryhtinen olemus, lukuun ottamatta rotevaa miestä, jonka vyönsoljessa oli Suomen vaakuna.

Miehen, jonka jämäkkä ryhti ja housujen etumus vangitsivat Lahdenmäen katseen, tunnistan kyllä (terveisiä Timolle!), mutta parrakkaat henkilöt olivat kovin vähissä. Paikalla oli ainakin kolme siloposkista naisihmistä, ja yksi tavallisesti partainen tyyppikin oli tilaisuuden kunniaksi ajanut partansa pois. Partasuita oli laskujeni mukaan kaksi.

Yksi huonoryhtinen (ja samalla parrakas) kieltämättä joukkoon mahtui. Kyseessä oli Piraattipuolueen tiedottaja Janne Paalijärvi, joka kärsii selkärankareumasta. Janne pyytää huonoa ryhtiään anteeksi täällä.

Maikkarin uutispäällikkö Merja Ylä-Anttila sai uutisen johdosta paljon palautetta. Hän ei myöntänyt, että juttu olisi ollut millään tavalla asiaton. Parrakkaita ja huonoryhtisiä syrjäytyneitä koskeva huomautus kuitenkin poistettiin vähin äänin. Ilmoitin Ylä-Anttilalle, että asiattomasta uutisoinnista johtuen en vastaisuudessa tee minkäänlaista yhteistyötä MTV3:n kanssa.Takaisin