Pääsivu Viestit 112901-112925

Nimi : Jukka
Kotisivu : http://kansankokonaisuus.blogspot.com
  
Viesti : Esimerkiksi kulttuuriantropologia on nykyään kahdenlaista - luonnontieteellisemmin orientoituunutta evolutiivista kulttuuriantropologiaa ja humanistisemmin orientoitunutta sosiaaliantropologiaa. Samantyyppinen jako on uskontotieteessä.

http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=404341&c=1

Humanistiset lähestymistavat ovat perinteisesti olleet aika epätieteellisiä ja ne kokevat luonnontieteellisesti suuntautuneet lähestymistavat uhaksi. Kuilu kahden lähestymistavan välillä voi olla aika suuri. Todennäköisesti kuilu kapenee vielä joskus ja tapahtuu jopa synteesi.

  
  2. helmikuuta 2009 12:11:45

Nimi : Man Boy
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti : Kas kun ns. ihmistieteissä on vähän erilaiset kriteerit - esim. perinteiden luonnontieteidin objektivismi on hyvin ongelmallista.
  
  2. helmikuuta 2009 12:20:25

Nimi : Sakari Nora
  
Viesti : Itselläni ei ole mitään humanistisia aineita kohtaan, eikä sinällään yksittäisiä humainistejakaan kohtaan. Valitettavasti olen vain saanut havaita, että hyvin (lue liian) monella humanistisia aineita lukeneella on selkeitä vaikeuksia hahmottaa realimaailman todellisuutta. Kovin monet humanistit tuntuvat suhtautuvan hyvin negatiivisesti matemaattisesti todistettavissa oleviin reaalimaailman rajoituksiin, jotka eivät sovi yhteen heidän oman maailmankuvansa kanssa. Itse pelkään tällaisten pelkällä tunteella ratkaisuja tekevien toimia, koska tunteella tehdyt ratkaisut voivat voivat olla hyvinkin tuhoisia, ellei hahmoiteta reaalimaailman rajoituksia.

Veit jalat suustani.
  
  2. helmikuuta 2009 12:30:28

Nimi : Johannes Nieminen
Kotisivu : Blogi
  
Viesti : "Viha" humanisteja kohtaan pursuaa pääsääntöisesti ei-koulutetun väestön parista. Alla olevista kommenteista voi jo havaita, ettei humanistisia tieteitä eroteta valtiotieteestä, eikä oikeastaan tiedetä mitä kumpikaan näistä tieteen aloista loppujen lopuksi sisältää.

Toisekseen monesti nähdään vasemmistoeliitin vallanneen näiden oppiaineiden opetuksen, joka myös osittain pitää paikkaansa. Myös näiden tieteenalojen opiskelijat nähdään monesti maailmanparantajina, vaikka vain pieni osa on niitä.

Yhteiskunnallisesti sekä humanistiset, että yhteiskunnalliset tieteet ovat hyödyllisiä. Toki yliopistossa pystyy opiskelemaan monia ei kovinkaan hyödyllisiä aineita saavuttaen maisterin tutkinnon.

Humanistisella puolella erittäin merkittäviä aineita ovat kielet (ja niitä sivuava kulttuurien tutkimus) sekä historia. Kielet ovat hyödyllisiä mm. ulkomaankaupan, opetuksen jne. takia. Ei varmaan tarvitse kertoa enempää.

Eräs näkyvä asia eri oppialojen koulutuksen arvostuksessa, on niiden näkyvä tuloksellisuus. Näkyvin on varmasti tekniikka. Seuraavina tulevat lääkärit, lakimiehet, kauppatietelijät jne. Korostan, että puhutaan nyt korkea-asteesta, sillä tavalliselle ihmiselle parhaiten näkyy toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työpanos.

Ylipäätänsä kannattaisi miettiä miksi on olemassa niin useita erilaisia oppiaineita. Nämä yleensä täydentävät toisiaan, ja osittain juuri siksi yliopistossa opiskellaankin pääaineen lisäksi sivuaineita (ja jos nämä valitsee huonosti, niin tulevaisuus ei välttämättä ole kauhean hyvä).

Mitä tulee omiin kokemuksiin ja havaintoihin, niin en juurikaan näe suurta eroa eri tieteenalojen opiskelijoiden kohdalla. Se on kyllä sanottava, että tiettyjen valtiotieteellisten ja tiettyjen humanististen tieteiden oppialojen opiskelijoiden joukossa on huimasti jonkinlaisia idealisteja. Tiedätte mitä tarkoitan.

Se mitä minä kritisoisin eniten, on aloituspaikkojen määrä. Niitä on aivan liikaa. Suurin ongelma tämä mielestäni on ammattikorkeakouluissa, joka on esimerkiksi johtanut siihen, ettei tradenomin tutkinnolla välttämättä pääse toimistosihteerin työtä pidemmälle.

Myös yliopistossa pitäisi tehdä karsintaa kovalla kädellä. Tässä vain on yksi ongelma. Esimerkiksi oma pääaineeni on sellainen, että vain hyvin harva suorittaa siitä tutkinnon. Yliopistossa helposti siirrytään toiseen pääaineeseen. Tästä johtuen jotkut aineet kärsivät. Jos näiden aineiden opiskelijamäärää karsitaan, niin on uhka ettei kukaan suorita tutkintoa näistä aineista.

Yliopistojen aloituspaikkoja on siis karsittava harkiten, ja mm. siten, että aloituspaikkamäärät vaihtelevat aineittain. Näin lopputulos olisi parempi.
  
  2. helmikuuta 2009 12:33:45

Nimi : Debatoija
  
Viesti : Tieteen kehityshän ja tekniikankin kehitys on kutakuinkin pysähtynyt viime vuosina. Johtunee siitä, että voimavaroja on suunnattu humanistiseen humpuukiin ja monikulttuurin pönkittämiseen. Myös ihmiset muuttuvat kaiken aikaa epäälyllisemmiksi.Koko länsimainen sivilisaatio on vapaassa pudotuksessa. Humanistisille humpuukialoille ja kehitysapuihin jne käytettävät valtavat voimavarat pitäisi suunnata perustutkimukseen kuten esimerkiksi tähtitieteeseen ja fysiikkaan.
  
  2. helmikuuta 2009 12:38:27

Nimi : Man Boy
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti : Olen Johanneksen kanssa paljolti samoilla linjoilla.

Insinöörialoilla välittömiä tuloksia on helppo mitata, kun taas humanistisyhteiskunnallisella alalla kehitys ei yleensä olekaan niin nopeasti marko perustaistelijan havainnoitavissa.

Ja eräs kiinnostava pointti on, että mihin koulussa viitataan, kun puhutaan tieteestä: puhutaanko matematiikasta, filosofiasta, lingvistiikasta, historiasta, fysiikasta, politologiasta vai kenties tietoteknisistä aloista?
  
  2. helmikuuta 2009 12:41:47

Nimi : J. Mäki-Ketelä
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti : Debatoija kirjoitti: ”No koska humanistista aineista suurin osa on humpuukia. Ne eivät tuota mitään eivätkä vie tiedettä eteenpäin. Päinvastoin niistä on nykymuodossaan pelkästään haittaa, mitä tulee siis kaiken maailman sosiologeihin ja valtiotieteilijöin jostain naistutkimuksista puhumattakaan?”

Humanistisia tieteitä ovat esimerkiksi arkeologia, fonetiikka, historia, kielitieteet, puheviestintä sekä perinteentutkimus. Miten nämä teidän humanististen tieteiden vastustajien mielestä ovat muka humpuukia? Rationaalisia perusteita, kiitos.

Sosiologia kuuluu yhteiskuntatieteisiin, jota ennen kutsuttiin yleisesti valtiotieteiksi.

Helsingin yliopistossa on erillinen valtiotieteellinen tiedekunta. Sen laitoksia ovat mm. kansantaloustieteen laitos, matematiikan ja tilastotieteen laitos, sosiaalipsykologian laitos, sosiologian laitos, viestinnän laitos, yhteiskuntapolitiikan laitos, yleinen valtio-opin laitos sekä Svenska social- och kommunalhögskolan.

En minä nyt ihan noitakaan kyllä humpuukiksi kutsuisi.

Kaikenkarvaisesta nais- ja miestutkimuksesta olen sen sijaan Debatoijan kanssa täysin samaa mieltä, eli nuo ovat kyllä täyttä jaskaa eli humbuugia.

Joku kehitysmaatutkimus (Åbo Akademia) särähtää myös korvaan, taitaa olla aikas tarkoitushakuista tuo tutkimus… Vähän niin kuin tuo naistutkimus, johon olen valitettavasti joutunut turhan monta kertaa törmäämään Tampereen yliopistossa. En siis puhu mutupohjalta, vaan ihan kokemuksesta.

Tiedoksi vielä, että itse olen lukenut pääaineena ammatti- ja aikuiskasvatusta sekä pitkinä sivuaineita psykologiaa ja liiketaloustieteitä, joten tämä ei siis ollut mikään katkera ja kiukkuinen itkupotkuraivari.
  
  2. helmikuuta 2009 12:47:59

Nimi : P
  
Viesti : Vihreään lankaan palautetta;

"
Olisikos kyse realismista?
Nimetön | 02.02.2009 12:47

Esim. Kuopiossa on jo paljon maahanmuttajia Afrikasta ja arabimaista. Taitaa olla yli 100:sta kansallisuudesta porukkaa? Työllistyminen vaan eksoottisimmilla mamuilla ei ole ollut kovin kummoista viimeisen 20 -vuoden aikana ja suuri osa on elänyt koko kaupungissa oloaikansa sosiaaliturvalla.

Nyt kaupungin rahat ovat lopussa. Koko kaupungin henkilöstö lomautetaan, palveluita leikataan kovalla kädellä. Yhteisöverotulot samalla romahtavat alkavan talouslaman, jonka kestosta ei ole kenelläkään tietoa.

Nyt siis pitäisi ottaa "turvapaikanhakijoita" , joista yli 90% myönnetään oleskelulupa muin syin kuin oikena turvapaikan tarpeen vuoksi. Perustettava pakolaiskeskus, jonka kulut maksetaan kolme vuotta valtion verovaroista ja sen jälkeen kulut siirtyvät kuopiolaisten 90 000 ihmisen maksettaviksi määrättömäksi ajaksi eteenpäin. Samoin jokaista oleskeluluvan saanutta kohden saapuu keskimäärin 3-5 ihmistä "perheenyhdistämisen myötä", joiden elatuksen ja asumisen sekä terveydenhuollon ja kotouttamisen joutuu kaupunki maksamaan.

Saapujista HS:n tietojenkin mukaan jopa 80-90% voi olla lukutaidottomia. Työllistyminen jää suurella osalla haaveeksi jo pelkästään tuontakia, kuten o käynyt aikaisemin saapuneiden kanssa ja muualla Euroopassa.

Kyllä tuo ihan realismia on, ei ennakkoluuloa, sillä pakolaiskeskushan toimi Kuopiossa pitkää 90-luvulta 2000 -luvulle ja saapunutta väkeä on kortisto täynnä.

Ei ole varaa. Kunnan tehtävä on oitaa kuntalaisten palvelut, ei elättää ja taata parempaa elintasoa 6,3 miljoonaa ihmistä per kuukausi kasvavalle maailman liikaväestölle.

Haihattelu on kivaa. Miksi hyvinvointivaltio pitää tuhota - halussa taata muutamalle sadalle tuhannelle köyhemmän maan asukkaalle perempi elämäntaso - vaikka 6 miljoonaa tulee lisää joka kuu.

Turvapaikkaan oikeutettuja - ja sillä perusteella oleskeluluvan saavia - eli oikeita pakolaisia saapuu vuodessa muutama sata Suomeen. He ovat tervetulleita. Elintason nostajat kitos ei. Heihin ei ole nyt varaa."


  
  2. helmikuuta 2009 12:50:38

Nimi : raisiolaine
Mitä teen : Kunhan tuuletan ikeniä
  
Viesti : http://www.turunsanomat.fi/sunnuntai/?ts=1,3:1012:0:0,4:12:0:1:2009-02-01,104:12:590811,1:0:0:0:0:0:

Aika paljon olisi parannettavaa - tosin taitaa käydä niin että nykymenolla lukutaidottomuus lisääntyy lähitulevaisuudessa ja riski syrjäytyä on olemassa.

Esimerkiksi moni maahanmuuttaja on tässä tilanteessa, Niemi sanoo
  
  2. helmikuuta 2009 12:57:54

Nimi : Sami
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti : "Saapujista HS:n tietojenkin mukaan jopa 80-90% voi olla lukutaidottomia."

Herää kysymys, millä ilveellä se porukka kutsuu itseään muslimeiksi, kun eivät edes osaa lukea koraania.
  
  2. helmikuuta 2009 12:58:07

Nimi : P
  
Viesti : "
Herää kysymys, millä ilveellä se porukka kutsuu itseään muslimeiksi, kun eivät edes osaa lukea koraania."

Kas siihen tarvitaan sitä imaamia, joiden tehtävien tarvetta ja laajuutta joku kyseli eilen..


  
  2. helmikuuta 2009 13:13:35

Nimi : Pirjo
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti : Miksi muslimina olo edellyttäisi koraanin lukemista?onhan suomessakin kristittyjä jotka eivät varmaan koskaan ole raamattua avanneet.Islamin usko on jotain paljon syvempää kuin pelkkä koraanin lukeminen.Islamin tunteen syvällä sydämessään eikä sitä tarvitsem muille todistella toisin kuin kristinuskoa.
  
  2. helmikuuta 2009 13:43:41

Nimi : Sami
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti : "Islamin tunteen syvällä sydämessään eikä sitä tarvitsem muille todistella toisin kuin kristinuskoa."

Näinhän sen on eittämättä oltava. Jos ei ole niin syön hatullisen mutten kerro mitä.
  
  2. helmikuuta 2009 13:47:11

Nimi : Man Boy
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti : Kirjanuskonnoissa sillä kirjalla tietty on aika oleellinen rooli, varsinkin jos ajattelee, miten eri tavalla islamissa ja kristinuskossa on suhtauduttu pyhän kirjan kääntämiseen eri kielille.
  
  2. helmikuuta 2009 13:58:46

Nimi : Empiirikko
  
Viesti : "Aikuiskasvatus." Miten aikuisia kasvatetaan? Herää kysymys, että millaiseen ajatteluun siellä Tampereen punayliopistissa aikuisia oikein kasvatetaan...
  
  2. helmikuuta 2009 14:10:33

Nimi : Todistelusta
  
Viesti : YouTube: ISLAM: Mitä lännen tulee tietää, osat 1-13.
  
  2. helmikuuta 2009 14:19:23

Nimi : Janna
Mitä teen : Viritän keskustelua
  
Viesti : Sanan säilä tosiaankin sivaltaa näissä pakinoissa - jos niitä sellaisiksi saan kutsua.
Asiapitoisia, faktat kunnossa, mutta nasevasti kirjoitettuja tekstejä on ilo lukea.
Toivoisin seuraavaksi Kirjoitusta Uppoavasta Päivähoidosta.
  
  2. helmikuuta 2009 14:30:48

Nimi : Tieto
Mitä teen : Ilmoitusasia
  
Viesti : Pirjohan on muslimi.
  
  2. helmikuuta 2009 14:35:20

Nimi : Man Boy
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti : Yksi suurimmista tragedioista onkin, että Halla-aho itse ja suurin osa sanchopanchoista ei käsitä, että Jussin tekstit ovat retorisesti varsin hyviä, ainakin tietylle yleisölle. Kokonaan eri asia on, miten laajasti päteviä niiden "totuudet" ovat.
  
  2. helmikuuta 2009 14:44:30

Nimi : JM-K Man Boylle
  
Viesti : Kirjoitit: "Yksi suurimmista tragedioista onkin, että Halla-aho itse ja suurin osa sanchopanchoista ei käsitä, että Jussin tekstit ovat retorisesti varsin hyviä, ainakin tietylle yleisölle. Kokonaan eri asia on, miten laajasti päteviä niiden "totuudet" ovat."

Ihan jo melkein täristen odotan sinulta tuon kirjoituksesi jälkeen konkreettisia esimerkkejä, missä kohtaa Halla-aho valehtelee.

Samalla, kun kerrot ne esimerkit, laittanet myös lähteet, joihin nojaten Halla-ahon jutut todistat valheiksi. Samalla tuot todisteet koko kansan arvioitavaksi. Jookos?

Lisäksi kysäisen ihan henkilökohtaista kommenttiasi eräästä monikulttuurisuususkovaisten kestoperustelusta koskien tarvetta ei-työperäisten maahanmuuttajien määrän räjäyttämiseksi: Kuinka tieteellisesti perusteltuina pidät väitteitä työvoimapulasta? Mihin lähteisiin perustat mielipiteesi?

Vastaathan pian, kiitos!
  
  2. helmikuuta 2009 15:02:07

Nimi : OS62
Mitä teen : Haastan riitaa
  
Viesti : No sittenhän Man Boy heti perustellet, mikä jussin ajatuksissa mättää? Sitähän tässä on odoteltu todella kovasti, että Suvaitsevaisto todistaa vääräksi.
  
  2. helmikuuta 2009 15:08:14

Nimi : Man Boy
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti : JM-K joutuu varmaan pettymään.

Kirjoituksesi on oiva esimerkki juuri kuvailemastani ilmiöstä. Te kohtelette näköjään Halla-ahon tekstejä niin kuin muslimit koraania eli vähintäänkin jumalallisen intervention innoittamana Totuutena. Ja sitten olette ihan paniikissa, kun jollekin ne eivät olekaan niin kovin vakuuttavia...puhumattakaan, että joku taho (vaikkapa tuomioistuin) saattaisi kokea ne loukkaavina. Tässä juuri on kyse retorisista taidoista: tilastot sun muut on ihan jees, mutta jos ne puetaan retorisesti sellaiseen kaapuun, että seurauksena on oikeusjuttu(ja), niin onkohan se välttämättä pitemmän päälle ihan viisain mahdollinen tapa toimia?
  
  2. helmikuuta 2009 15:09:26

Nimi : Sami
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti : "Tässä juuri on kyse retorisista taidoista: tilastot sun muut on ihan jees, mutta jos ne puetaan retorisesti sellaiseen kaapuun, että seurauksena on oikeusjuttu(ja), niin onkohan se välttämättä pitemmän päälle ihan viisain mahdollinen tapa toimia?"

En tiedä tavan viisaudesta, mutta ainakin ongelmat ovat nousseet ihmisten tietoisuuteen. Tässä saattaa olla kyseessä puhtaasti sellainen ilmiö, että kun tarpeeksi moni alkaa puhumaan maahanmuuton ongelmista, niin todennäköisyys kasvaa sille, että kuulijakuntaa alkaa löytyä laajemmalti.
  
  2. helmikuuta 2009 15:15:36

Nimi : Joonatan
Mitä teen : Minut on masinoitu apujoukkoihin
  
Viesti : Olen kyllä kokenut sen niin että nuivistien piirissä aika paljonkin ollaan valmiita muokkaamaan maailmankuvaa, jos vain tulee riittävät perustelut sille.

Ja totuushan on että niitä perusteluita nuivismista pois kääntymiselle ei ole näkynyt. Ei sitten yhtään.

Sen toki myönnän että jotkut meistä kirjavista nuivisteista toki tulkitsevat itse asioita aika negatiivisesti, sellaisissakin tilanteissa joihin siihen ei ole merkitystä. Mutta sanoisin että sellaisia on toki kaikissa piireissä, sellaisia jotka tulkitsevat asioita hieman yksisilmäisesti.

Mutta toisaalta teoriaa ei ole vielä pystytty testaamaan: kun ei niitä vastaperusteluita näy sitten missään. Lisää sumua vaan tulee. Eihän se huono menesys voi rodusta tai kulttuurista johtua, se johtuu nimestä.
  
  2. helmikuuta 2009 15:26:18

Nimi : Man Boy
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti : Sami, kyllä! Tämän blogin ansiosta minäkin (usko tai älä) suhtaudun maahanmuuttopolitiikkaan huomattavasti kriittisemmin kuin aikaisemmin. Minusta vaan on vähän surullista, jos laajentuneen kuulikunnan hintana alkaa rapsua tuomioita Halla-aholle ja muille.
  
  2. helmikuuta 2009 15:26:38


guestbook © freebok.net