13.12.2008: Hyvät lukijat! Pyydän kaikkia toistaiseksi pidättymään rahallisen ja lainopillisen avun tarjoamisesta. Arvostan suuresti auttamisvalmiuttanne, ja saatan vielä joutua siihen vetoamaankin, mutta tällä hetkellä kaikki aikani menee sähköposteihinne vastaamiseen. Kiitos!

Nuiva puuhakalenteri (kiitokset Sakarille!)
Adressi ulkomaalaislaista
Homma-forum


Pääsivu Viestit 107476-107500

Nimi : TJV
Mitä teen : Äänestäisin Halla-ahoa, mutta...
  
Viesti : Mitä mieltä Halla-Aho on Venäläisistä kansana ja kulttuurina. Ja mitä mieltä Venäläisen kulttuurin leviämisestä Suomeen?
  
  12. joulukuuta 2008 21:12:58

Nimi : xor_rox
Mitä teen : Homma^^^!
  
Viesti : Ilman muuta osallistun talkoisiin jos kustannuksia syntyy. Tilinumero vain kiertoon.
  
  12. joulukuuta 2008 21:14:00

Nimi : JT
Mitä teen : Kunhan tuuletan ikeniä
  
Viesti : Jokohan Mestarin tekstejä läpikäyville poliiseille on järjestetty uudelleenkoulutusjakso nuivien ajatusten häätämiseksi. Tai ehkäpä poliisilla on jo niin paljon tietoa arjen monikulttuurista, ettei Scripta muuta käsityksiä mitenkään. Tuo sananvapauden kuoppaamistilaisuus voisi olla hyvä performanssi, jonka me 20 netsiä voisimme tehdä valkoiset naamarit kasvoillamme. Olisi lystiä seurata saako poliisi pidettyä antifat irti naamareista.
  
  12. joulukuuta 2008 21:15:39

Nimi : ämpee
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti : "No niin, nyt on Halla-aho rikostutkinnassa kiihotuksesta kansanryhmää vastaan - luojan kiitos tässä maassa on poliisilla vielä järkeä ja älyä puuttua kirjoituksiisi jotka ovat rasistisia, loukkaavia ja saavat minut häpeämään että olet suomalainen!!"

Tuo oli aika hyvin, varsinkin kun ottaa huomioon sen Iltalehden kirjoituksen, jonka mukaan poliisin vieläkin pitää tutkia asiaa, että tietäisi mitä rikosnimikettä pitäisi soveltaa, joka sekin on itsessään "hieman" kummallinen, sillä siinähän tunnustetaan suoraan, että rikos on tapahtunut, mutta nimikettä vielä haeskellaan.

On tämä niin Neuvostosuomea että...
  
  12. joulukuuta 2008 21:17:35

Nimi : Maastamuuttaja
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti : Jotta mielipiteitä vaihtavat tahot voisivat vastedes pelotta ja hyvillä mielin jatkaa toimintaansa, ehdotan, että perustetaan ns. "hyvän mielen kommunikaationeuvosto" (HMK).

Neuvoston tehtävänä tulee olla kaikkien pahaa mieltä, huonotuulisuutta ja yhteiskunnallista epävarmuutta lisäävien mielipiteiden rajoittaminen.

Neuvoston itseoikeutettuina jäseninä näen yhden sosiaalipolitiikan professorin, yhden tai kaksi valtion syyttäjää ja kuusi muuta, osittain tai kokonaan itsensä syrjäytetyksi kokemaa maahanmuuttajaa ja sitten vielä tämän Hyvärisen.

Uskonnollisia kysymyksiä varten neuvostoon tulisi kuulua vähintään myös yksi iloinen Mitro ja kuusi vähemmän iloista jonkun toisen uskontokunnan edustajaa.

Sanomansa mahdollisesta loukkaavuudesta huolestuneet tahot voivat ennen purkautumistaan alistaa mielipiteensä HMK:n hyväksyttäviksi. Ilman HMK:n lausuntoa mielipiteensä julkaisevat toimivat omalla riskillään.

Kaikissa tapauksissa HMK:n lausunnot edellyttävä Abdullah Tammen tai muutoin luotettavan imaamin hyväksyntää.

Mahdollisia laiminlyöntejä pyytää anteeksi Suomen pääministeri.

Fair enough?
  
  12. joulukuuta 2008 21:18:26

Nimi : tsirp-tsirp
  
Viesti : Yle toden totta poisti sekä kommenttiketjun että varmuuden vuoksi koko kommentointimahdollisuuden uutisesta "Halla-ahon tekstit rikostutkintaan". Ultrakoomista!
  
  12. joulukuuta 2008 21:20:39

Nimi : Ullanlinna
Mitä teen : Ilmoitusasia
  
Viesti : Siltä varalta, että Scripta suljetaan, olen ryhtynyt printtaamaan Jussin kirjoituksia paperille jälkipolvia varten. Olen vuodessa 2006. Näitä voi sitten edelleen monistaa jaettavaksi maanalaisesta vastarintapesäkkeestä ehkä jo lähitulevaisuudessa.
  
  12. joulukuuta 2008 21:20:46

Nimi : acc
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti : Saamme lisää tietoa sananvapauden ja törkeyksien rajasta. -- Mitä saa sanoa ja mitä ei? Onko pakolaiskysymys sen luokan tabu, että sen varjolla esim. suomen islamilaiset voisivat kuvailla tuntemuksiaan ja väkivaltaisia unelmiaan, joita Jalla-aho:n tekstit ovat heissä herättäneet ja esittää toivomuksia, että hänet laitettaisiin maksamaan siitä tai pyytämään anteeksi kailta, joita kohtaan hän on esittänyt loukkaavia kommenttejaan.
Kun ymmärtää tehneensä väärin, voi oppia, miten toimia oikein.


Voi olla, että eliitti pelkää rauhanuskonnon edustajien terroritekojen tuloa myös Suomeen ja siksi Jussi halutaan vaientaa.

Jos Jussi saa tuomion, niin hänestä tulee marttyri ja kannatus kasvaa entisestään. Alkuperäisväestö voi myös radikalisoitua.

Tässä tilanteessa ehkä olisi hyvä polkaista pystyyn tiedotuskampanja kohderyhminään merkittävät mediat ja järjestöt maailmalla.

Mitkähän olisivat Jussin mahdollisuudet päästä europarlamenttiin. EU:ssa olisi paljon tekemistä.  
  12. joulukuuta 2008 21:21:14

Nimi : Pasi Turunen
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti : "häpeämään että olet suomalainen!!"

Veikkaus:
Olet vähintään AMK tasoisesti kouluttautunut nainen?
  
  12. joulukuuta 2008 21:21:40

Nimi : J. Mäki-Ketelä
  
Viesti : Myyräkuume pahenee

"ilmapiiriä toimituksessamme voisi luonnehtia suorastaan vainoharhaiseksi: kukaan ei uskalla enää puhua kenenkään kanssa, ihmiset piilottelevat papereitaan jne. jne."


******

Että semmoista on meno nykyisin toimituksissa.

Tässä niitä kirjoja. HUOM! Kirjoittajia on paljon, mutta monet artikkelit löytyvät samasta kirjasta. Laitoin teoksia, jotka löytyvät lähes kirjastosta kuin kirjastosta. LeBonin joudutte tilaamaan, muistaakseni Kuopion yliopistossa. Se pitää lukea ehdottomasti!

Tähdellä merkittyjä suosittelen erityisesti!

Postaus 1:

Ahlfors, B., Kolanen, R. & Reuna, R. 1995. Valta murroksessa. Helsinki: Tammi

* Allardt, E. 1964. Yhteiskunnan rakenne ja sosiaalinen paine. Porvoo: WSOY

Chomsky, N. 2002. Ideologia ja valta. Helsinki: Like.

Chomsky, N. 2003. Mediakontrolli. Tampere: Kustannusosakeyhtiö Sammakko. Alkuperäisteos Media Control. New York: Seven stories press. Suomentanut Sami Heino

Hakalehto, I. 1991. Puolueiden nykytila. Teoksessa Taivalsaari, E. (toim.) Näennäinen demokratia. Helsinki: Art House. 67 – 85.

Heikkilä, J., Martikainen, O. & Norrena, L. 2002. Valta, valtio ja yksilö – ajasta aikaan.Porvoo: WSOY

Heinonen, R. & Hannula, I. 1999. Valvonta tietoyhteiskunnassa. Helsinki: Edita

* Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K. 1998. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita

Helne, T. 2002. Syrjäytymisen yhteiskunta. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen Tiedekunta, sosiaalipolitiikan laitos. STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia 123

* Huhtinen, A-M. 2002. Johdanto. Teoksessa Huhtinen, A-M. (toim.) Propagandan renesanssi – julkisen manipulaation paluu. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen laitos. Julkaisusarja 2, artikkelikokoelmat N:o 8. Helsinki. 13 – 30.

* Huttunen, R. 1999. Opettamisen filosofia ja kritiikki. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing house

* Huttunen, R. 1999. Koulutuksen ideologisuudesta. Teoksessa Aittola, T. (toim.) Kasvatussosiologian teoreetikoita. Helsinki: Gaudeamus. 44 – 57.

* Huttunen, R. 2003. Kommunikatiivinen opettaminen. Indoktrinaation kriittinen teoria. SoPhi82. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto

Jokinen, K. & Saaristo, K. 2002. Suomalainen yhteiskunta. Juva:WSOY

Karkama, P. 1998 Kulttuuri ja demokratia –kirjoituksia kulttuurin nykytilasta. Tietolipas 161. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura

Kellner, D. 1998. Mediakulttuuri. Tampere: Vastapaino. Alkuteos: Rouledge 1995, Media Culture. Cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern. Useita suomentajia, suomennostyön ohjannut Riitta Oittinen.

* Kunelius, R. 2001. Viestinnän vallassa – johdatusta joukkoviestinnän kysymyksiin. Helsinki: WSOY

Kyntäjä, T. 1998. Yksilö ja yhteiskunta. Teoksessa Koskinen, K. (toim.) Sosiologisia karttalehtiä. Tampere: Vastapaino. 33 – 35

Laine, M. 1991. Johdatus kriminologiaan ja poikkeavuuden sosiologiaan. Helsinki: Tietosanoma Oy

Laitinen, A & Nyholm, M-L. 1995. Luvaton nuoruus. Helsinki: Painatuskeskus Oy

Lehtinen, E. & Kuusinen, J. 2001. Kasvatuspsykologia. Juva: WSOY

Lehtonen, J. 1998. Ikuisuuskysymys. Miten viesteillä vaikutetaan? Teoksessa Kunelius, R. & Kivikuru, U. (toim.). Viestinnän jäljillä – näkökulmia uuden ajan ilmiöön. Juva: WSOY. 57 – 78.

*** Le Bon, G. 1912. Joukkosielu. Helsinki: Otava. Alkuperäisteos ”Psychologie des foules 1895”. Suomennettu alkuteoksen 17:nnestä painoksesta. Suomentajaa ei mainita.

* Luostarinen, H. 1999. Propagandan vuosituhat. Teoksessa Junttila, J., Lehtinen, T. & Olkinuora, H. (toim.). Toisen vuosituhannen perintö. Tampereen hiippakunnan vuosikirja LI 2000. 58 – 71.

* Luostarinen, H. 2002. Propaganda, media ja sota. Teoksessa Huhtinen, A-M. (toim.) Propagandan renesanssi – julkisen manipulaation paluu. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen laitos. Julkaisusarja 2, artikkelikokoelmat N:o 8. Helsinki. 31 – 60.

Luostarinen, H. 2003. Sodan viestit. Teoksessa Männistö, A. (toim.). Miksi soditaan? Tampere: Vastapaino. 17 – 31.

Mattelart, A. 2003. Informaatioyhteiskunnan historia. Suomentanut Risto Suikkanen. Tampere: Vastapaino

Mustonen, A. 2001. Mediapsykologia. Porvoo: WSOY

Mäki-Kulmala, H. 2002. Näin puhui Sarasvuo. Tampere: Vastapaino
  
  12. joulukuuta 2008 21:23:24

Nimi : einomutta
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti :
Asia kirkas!
Siellä kidutetaan (oikeasti kidutetaan) tuhansia omia kansalaisia, missä ?, missä vaan.
Selevä ,kaikki tänne pohjoisnavan vehreyteen, nekin yhdeksän muuta, jotka vain muistivat väärin ettei kidutusta ole tullin punainen linja.

Kehenkähän sormi osoittaa, kun mahdollisuudet ottaa hädänalaisia hukkuvat mamu2siin?


<
  
  12. joulukuuta 2008 21:24:47

Nimi : MW
Mitä teen : Kunhan tuuletan ikeniä
  
Viesti : tsirp-tsirp: "Yle toden totta poisti sekä kommenttiketjun että varmuuden vuoksi koko kommentointimahdollisuuden uutisesta "Halla-ahon tekstit rikostutkintaan". Ultrakoomista!"

Eikö. Näin yhteiskuntarahoitteinen organisaatio parhaansa mukaan tukee avoimempaa yhteiskuntaa ja kansalaisvaikuttamista. Kunhan oikeat kansalaiset vaikuttaa.

Voi vaikku.
  
  12. joulukuuta 2008 21:26:08

Nimi : J. Mäki-Ketelä
  
Viesti : Lisää kirjoja eli Postaus 2.

* Orwell, G. 1950. Vuonna 1984. Juva: WSOY. Alkuperäisteos Nineteen Eighty-four, 1949. Suomentanut Raija Mattila
Paastela, J. 1995. Valhe ja politiikka. Tutkimus hyveestä ja paheesta yhteiskunnallisessa kanssakäymisessä. Helsinki: Gaudeamus

Pietilä, K. 1998. Massa ja yleisö journalismin historiassa. Teoksessa Kunelius, R. & Kivikuru, U. (toim.). Viestinnän jäljillä – näkökulmia uuden ajan ilmiöön. Juva: WSOY. 57 – 78.

Pietilä, V. 1998. Hajanaisesta moninaiseksi. Joukkoviestintätutkimuksen kehitystä (etupäässä) angloamerikkalaisessa kulttuuripiirissä. Teoksessa Kunelius, R. & Kivikuru, U. (toim.). Viestinnän jäljillä – näkökulmia uuden ajan ilmiöön. Juva: WSOY. 397 – 418.

Pietilä, V. 1997. Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä. Tampere: Vastapaino

* Pohjola, M. 1991. Miksi Suomessa ei ole jalkapallomellakoita? Teoksessa Taivalsaari, E. (toim.) Näennäinen demokratia. Helsinki: Art House. 193 – 212.

Pratkanis, A. & Aronson, E. 1992. Age of Propaganda. The everyday use and abuse of persuasion. New York: W.H.Freeman and Company

*** Puolimatka, T. 1998. Rakenteellinen indoktrinaatio. Teoksessa Mäkelä, P. Vehkavaara, T. & Vuorio, T. (toim.) Filosofisia iskuja. Kirjoituksia Martti Kuokkasen 50-vuotispäivän kunniaksi. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol 65. Tampere: Fitty 65. 228 – 237.

*** Puolimatka, T. 2001. Opetusta vai indoktrinaatiota? Valta ja manipulaatio opetuksessa. Helsinki: Tammi

Rainio, K. 1971. Informaatiosota ja vapaa ihminen. Porvoo: WSOY

Ramonet, I. 2001. Median tyrannia. Helsinki: WSOY. Alkuperäisteos La Tyrannie de la communication 1999. Suomentanut Jouni Kuurne.

Rantapelkonen, J. 2002. Psykologiset operaatiot Afganistanissa. Teoksessa Huhtinen, A-M. (toim.) Propagandan renesanssi – julkisen manipulaation paluu. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen laitos. Julkaisusarja 2, artikkelikokoelmat N:o 8. Helsinki. 87 – 110.

Reich, W. 1973. Fasismin massapsykologia. Keuruu: Otava. Alkuperäisteos ”Die Massenpsykologie des Faschismus, III korrigierte und erweiterte Auflage. 1933. Kääntänyt Erkki Puranen avustajina Riitta Heikkilä ja Marja Tilanterä.

* Salminen, E. 2004.Viestinnällä vallankumoukseen. ”Demokraattisen toimittajakoulutuksen” aika 1960-luvulta 1980-luvulle. Helsinki: Edita.

Santonen, A. 2003. Uusliberalismin ajassa. Maailman tapahtumien vertailua kolmannen vuosituhannen näkökulmasta. Saarijärvi: Gummerus

Sedergren, J. 2002. Sotavuosien propagandaa kotimaisessa elokuvassa. Teoksessa Huhtinen, A-M. (toim.) Propagandan renesanssi – julkisen manipulaation paluu. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen laitos. Julkaisusarja 2, artikkelikokoelmat N:o 8. Helsinki. 73 – 86.

Silvennoinen, H. 2002. Koulutus margninalisaation hallintana. Helsinki: Gaudeamus

Suoranta, J. 2003. Kasvatus mediakulttuurissa. Osuuskunta vastapaino. Jyväskylä: Gummerus Oy

* Suoranta, J. 2002. Propagandan / pedagogiikan kulttuurista kulttuurin propagandaan / pedagogiikkaan. Teoksessa Huhtinen, A-M. (toim.) Propagandan renesanssi – julkisen manipulaation paluu. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen laitos. Julkaisusarja 2, artikkelikokoelmat N:o 8. Helsinki. 61 – 72.

Sänkiaho, R. 1995. Poliittisen vieraantumisen selittämisestä. Teoksessa Ruostetsaari, I. (toim.). Vaalit, valta ja vaikuttaminen – Juhlakirja Olavi Borgin 60-vuotispäiväksi 30.3.1995. Tampere: Tampere University Press. 103 – 117

Taivalsaari, E. Alaston totuus markkinavoimista. Kirjoituksia aikamme umpikujasta ja ulospääsyn mahdollisuuksista. Helsinki: Tammi

Varto, J. 2002. Voiko propaganda olla eettistä. Teoksessa Huhtinen, A-M. (toim.) Propagandan renesanssi – julkisen manipulaation paluu. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen laitos. Julkaisusarja 2, artikkelikokoelmat N:o 8. Helsinki. 49 – 60.

Vuolle, M. 1997. Kapitalismin massapsykologia. Teoksessa Junttila, J., Ora, S. ja Rinnetmäki-Rantanen, K. (toim.) Katso ihmistä. Tampereen hiippakunnan 49. vuosikirja. 92 – 113.

*** Wächter, M. 1968. Aivopesu. Tutkielma käyttäytymisen valvonnasta. Jyväskylä: Gummerus. Alkuperäisteos Hjärntvätt. En studie i beteendekontroll 1965. Suomentanut Ape Kuronen


*****

Tulee taas mukavasti allekirjoituksia, välillä oli vähän hiljasempaa. Porukka bissee hakemassa?
  
  12. joulukuuta 2008 21:26:40

Nimi : jellona
  
Viesti : Valmistaudun tulevaan, mellakkavarustukset on jo kasassa. Pikkukivet on poimittu ja koivuhalko kuorittu. Siannahka liivit suojaa kumiluodeilta, suojalasit kestää.

Olen jo venytellyt kättä pari päivää jotta lähtee kivi rivakammin. Vähän vaihtelua Suomalaiseen politiikkaan.
  
  12. joulukuuta 2008 21:29:30

Nimi : Pohjosen tyttö
  
Viesti : Pakko kirjoittaa sen verran, että meille täällä pohjosessa koko etelän perussuomalaiset vs. vihreät ja monikulttuurisuus vs. maahanmuuttajakriittisyys tuntuu kovin kaukaiselta. Tuntu suorastaan että pääkaupunkiseudun erityiskysymyksistä on tullut koko valtakunnan politiikkaa.

Onhan täällä pohjosesssa joitain harvoja maahanmuuttajia, mutta ei niistä ole käsitääkseni mitään erityistä ongelmaa. On myös joitain vihreitä, eikä niistäkään ole erityisempää ongelmaa, paitsi jos tulevat etelästä sankoin joukoin jotakin mieltään osoittamaan asiasta josta eivät mitään ymmärrä.
Monikulttuurisuuskriitikkojakaan ei oikein ole, koska täällähän näitä kulttuureja ja kieliä on Pohjois-Kalotilla elänyt rinta rinnan vuosisatoja. Kaikki tietysti alunperin maahanmuuton tulosta, kun skandinaavit ja me suomalaiset muutettiin saamelaisten maille.

Ongelmat alkoivat siinä vaiheessa, kun nationalistiset kansallisvaltioajatusket levisivät sekä Suomen, Ruotsiin että Norjaan ja kukin maa alkoi sotkea Pohjois-Kalottia omien intressiensä mukaisesti, yrittäen kukin tehdä omasta osastaan aluetta yksikultuurista. Perinteisestihän esim. kolmikielisiä (suomi, joku skandinaavi, joku saame tai Suomessa saame 1 (koltta, inari tai pohjoissaame), saame 2 ja suomi) ihmisiä ja kyliä on ollut paljonkin, nykyään saa hakemalla hakea.
Mielestäni näistä perinteisistä alueista voisi ottaa oppia kaiken maailman kohkaajat puoleen ja toiseen! Ehkä olisi myös syytä keskusteluissa erottaa "perinteinen" ja "uusi" monikulttuurisuus.
  
  12. joulukuuta 2008 21:32:14

Nimi : jellona
  
Viesti : Arvon J. Mäki-Ketelä, nenäni edessä on parhaillaan Wilhelm Reichin Fasismin massapsykologia. Kaivoin sen kätköistä jo viikko sitten:)
  
  12. joulukuuta 2008 21:32:22

Nimi : Catilina
Mitä teen : Kunhan tuuletan ikeniä
  
Viesti : Joku voisi väsätä Flash-pelin, jossa yksinkertaisesti ammutaan rikki kultaisia munia. Sitten ilmiannetaan se. Jos ilmianto ei johda mihinkään, tehdään hivenen eksplisiittisempi, mutta vain hivenen, jne.
  
  12. joulukuuta 2008 21:33:22

Nimi : Nimi
Mitä teen : Viritän keskustelua
  
Viesti : Mitä ihmettä tapahtuu Suomessa tänään vuonna 2008? Erään ison pääkaupunkiseudun sanomalehden verkkoversion uutisoinnin keskustelu- ja kommentointipalstalta katoaa pätkä kolmen tunnin ajalta. Erään TV-kanavan verkkoversion uutisoinnin kokonainen kommenttiketju poistetaan kokonaisuudessaan. Erään pääkaupunkiseudun iltapäivälehden uutista editoidaan ensimmäisen julkaisuhetken jälkeen kuumeisesti ainakin kolmasti. Kertokaa minulle, että tämä kaikki, pelkästään tänään tapahtunut, ei pidä paikkansa. Kertokaa, että tämä on vain pahaa unta.
  
  12. joulukuuta 2008 21:34:44

Nimi : jellona
  
Viesti : Reichin mukaan fasismin synnyn syynä on tukahdetut seksuaaliset tarpeet:) Minulla ei niitä ole, nain kuin kani! Veikkaan että vihreillä naisilla on pahanlaatuinen puute, ei ne muutoin niin kärttysiä olis!!
  
  12. joulukuuta 2008 21:34:55

Nimi : Pasi T
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti : J.M.Ketelä: Passaako?
http://irc-galleria.net/blog.php?nick=[FIN]VX&beid=23961839
  
  12. joulukuuta 2008 21:35:57

Nimi : Kekke
Kotisivu : kekenoma.blogspot.com
  
Viesti : "Ehkä olisi myös syytä keskusteluissa erottaa "perinteinen" ja "uusi" monikulttuurisuus."

Nimenomaan. Pohjoiskalotin edustama monikulttuurisuus on sitä, mistä minä pidän. Ei affirmative actionia eikä muutenkaan masinoitua nami-nami-ideologiaa. On ihan luonnollista että Pekka sanoo morjens ja Aslak buuris.
  
  12. joulukuuta 2008 21:36:42

Nimi : Ano Nyymi
Mitä teen : Ilmoitusasia
  
Viesti : Jos Jussi Halla-aho tarvitsee häneen kohdistuneen poliittisen ajojahdin takia avustusta oikeudenkäyntikuluihinsa niin olen valmis rahalahjoitukseen...

Kuten varmaan on muutama tuhat muutakin "väärinajattelijaa".
  
  12. joulukuuta 2008 21:38:18

Nimi : ämpee
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti : "Siannahka liivit suojaa kumiluodeilta, suojalasit kestää. "

Antifalla ei ole käytössään kumiluoteja, joten "turhaa, (pyyhkäisee kädellään) ei niitä enää nykyään kukaan tarvitse".

Tästä taistelusta, mitä nyt käydään, on katu suljettu kokonaan pois, mutta lakikirjasta käydäänkin niin kovaa taistelua, ettei siinä jää sivua sivun päälle.
  
  12. joulukuuta 2008 21:38:57

Nimi : J. Mäki-Ketelä
Mitä teen : Paljastan, että Halla-aho on SIVARI
  
Viesti : Pasi: Jep, pist sinne vaan!

jellona: olet ymmärtänyt Reichin näkemykset aivan oikein.


*****

Hankkikaa se Le Bon, se on ehdoton ykkönen. Jos ei löydy, voin kirjoittaa siitä tiivistelmän. Joskus, kun kiireiltäni ehdin...

Mulla on nääs siitä sellanen itse kirjoittelemani raakaluonnos jossain.

*****

Outoa, että toisaalta nettiä pidetään valtaeliitin keskuudessa erittäin edustuksellisena ja edistyksellisenä välineenä esim. äänestyksessä (jotka tosin menevät ns. käteen), mutta sitä kaavailemaani nettisivua kansanedustajien mielipiteitä Thorsin lakiesityksen suhteen ei tunnu haluavan oikein kukaan. Siis valtaeliitistä. Kansan syvät rivit sen sijaan odottavat jo sormet täristen sitä osoitetta. Tulossa on...


*****

Jussi: voisiko "mitä teen -valikkoon" saada vaihtoehdoksi, että Paljastan taas, että Halla-aho on SIVARI tai murskaan TAAS Halla-ahon uskottavuuden. Tulis rispektiä vähän lisää
  
  12. joulukuuta 2008 21:40:50

Nimi : einomutta
Mitä teen : Kommentoin
  
Viesti :
Pohjoisen tyttö:

Siellä teilläkään laki ei ole kaikille sama; 500v on poliisi katsonut läpi sormien erään väestön murhia pienempiä välien sevittelyjä. Jos suomessa syntynyt somali-tyttö soittaa sinulle sinne napapiirille ja kysyy ; pitääkö minut mielstäsi saada hakata, tai uhata hakata (riittää), jollen nai, elä, tahdo, kuten sanotaan tässä pohjoisessa demokratiassa, mitä vastaat?

Entä antaisitko tyttäresi naida hänen veljensä, kun otat huomioon, että hän astuu kultuuriin "jossa tietynlainen väkivalta kuuluu kulttuuriin" ja suomen oikeuslaitos "ymmärtää" tämän.
Saman voit kysyä arvopresidentiltämme!

<
  
  12. joulukuuta 2008 21:45:06


guestbook © freebok.net