27.1.2009

Esitutkintaa koskeva päivitys, osa 2

Tiedotusvälineet raportoivat suuriäänisesti, että kirjoituksiani koskeva esitutkinta on menossa syyteharkintaan. Koska toimittajilla on selkeää kyvyttömyyttä tai (todennäköisemmin) haluttomuutta ymmärtää, missä mennään, selostan hieman tilannetta.

Toisin kuin lehdistä saimme lukea, esitutkinta tai syyteharkinta eivät liity millään tavalla kirjoitukseen Monikulttuurisuus ja nainen, "raiskausyllytyksiin" tai Heli Järvisen ja Vihreiden Naisten tekemään tutkintapyyntöön. (Aivan kuin toistaisin itseäni.) Vihreiden Naisten tutkintapyyntö raiskauksiin yllyttämistä koskien ei johtanut mihinkään toimenpiteisiin, koska sellaisiin ei ollut aihetta.

Esitutkinta ja syyteharkinta koskee "kiihottamista kansanryhmää vastaan". Kyseinen rikosnimike ei tunne asianomistajaa, vaan se on ns. yleisen syytteen alainen rikos.

Jutun siirtyminen syyteharkintaan ei ole uutinen. Syyteharkinta on esitutkinnan automaattinen jatke. Syyttäjä harkitsee esitutkintamateriaalin perusteella, onko syytteen nostamiseen aihetta. Syyteharkinnan aloittaminen ei tarkoita syytteen nostamista. Syytteen nostaminen tai nostamatta jättäminen tapahtuu syyteharkinnan perusteella.

Tulikohan tämä nyt tarpeeksi selvästi sanottua.

Liitän alle kolmannen sähköpostikuulustelun päivämäärällä 26.1.2009. Tämän enempää kommentoimatta pyydän kiinnittämään huomiota siihen, että jopa viittausten tiedotusvälineiden julkaisemiin, maahanmuuttajien rikollisuutta käsitteleviin uutisiin epäillään olevan laitonta kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Kuulustelu 26.1.2009

Olet kirjoittanut internetissä olevassa blogissasi "Kirjoituksia uppoavasta lännestä" 25.10.2004 julkaistun kirjoituksen "Miksi en äänestä vihreitä". Olet kirjoittanut mm. seuraavasti:

"Vihreiden toinen perusteesi on, että maahanmuuttajat ovat rikkaus ja voimavara. Tällä tarkoitetaan lähinnä afrikkalaisia maahanmuuttajia, ennen kaikkea somaleita, koska lähinnä heidän rikastuttavasta vaikutuksestaan vallitsee erimielisyyttä.."

"Vai ovatko vihreät oikeasti, yhdessä aika monen ei-vihreän kanssa, sitä mieltä, että maahanmuuttajat (= afrikkalaiset) eivät ole mikään rikkaus ja voimavara vaan taloudellinen ja sosiaalinen pain-in-the-ass, jonka todellinen luonne saadaan parhaiten piilotettua hajasijoittamalla se vauraille asuinalueille?"

Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä afrikkalaisia maahanmuuttajia ja/tai somalaleita vastaan?

Ei. Tekstissä ei väitetä maahanmuuttajista mitään, vaan pohditaan asiallisesti sitä, miten vihreät ja monet muut maahanmuuttajiin suhtautuvat. Ei myöskään ole kiistanalaista, että afrikkalaisten (ml. somalit) rikastuttavasta vaikutuksesta vallitsee yhteiskunnassamme erimielisyyttä.

Olet kirjoittanut internetissä olevassa blogissasi "Kirjoituksia uppoavasta lännestä" 20.4.2005 julkaistun kirjoituksen "Mietteitä kansainvaelluksesta". Olet kirjoittanut mm. seuraavasti:

"Joillakin ihmisillä on harhakuva, että pakolaiset ryhmänä vastustavat sortoa (eiväthän he muuten pakenisi), eikä siksi ole perusteltua väittää, että somalialainen turvapaikanhakija edustaisi (ja toisi Suomeen) samoja arvoja kuin Mogadishussa heiluva pyssymies. Ei pakolaisuus ole sitä, että hyvät ihmiset pakenevat yleistä epäoikeudenmukaisuutta. Somaliassa on pyssymiesjoukko A ja pyssymiesjoukko B, jotka molemmat koostuvat khattia jyystävistä tappajista."

"Hitaasti mutta väistämättä ne, joita (ilman ylimielisyyttä ja omantunnontuskia) kutsun barbaareiksi, muuttuvat pienestä ja eksoottisesta joukosta ensin merkittäväksi vähemmistöksi ja sen jälkeen enemmistöksi. Silloin me emme enää määrittele "hyvää" yhteiskuntaa. Silloin sen tekevät ne, jotka ovat käyttäneet arvojamme hyväkseen uskomatta itse niihin hetkeäkään. Silloin alkaa pimeys."

"Jos jossakin kivitetään avionrikkojia tai tapetaan ne, jotka vilkaisivat jonkun siskoa väärällä ilmeellä, nämä ovat kulttuurisia piirteitä."

"Kielteinen suhtautuminen johtuu siitä, että romanit ja somalit ovat "suvaitsevaisten" hysteerikkojen yllyttäminä redusoituneet ruikuttaviksi huollettaviksi, kun taas japanilaiset ja tataarit eivät ole."

Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä somaleita ja/tai romaneja vastaan?

Ei. Sitaateissa ei uhata, panetella eikä solvata mitään kansanryhmää. Somaliassa on sisällissota, joten siellä kiistatta on pyssymiesjoukkoja. Khatin käyttö stimulanttina on taistelijoiden keskuudessa tavallista.

Toisessa sitaatissa sana "barbaarit" ei viittaa somaleihin tai mihinkään muuhunkaan kansanryhmään vaan kaikkiin, jotka kannattavat barbaarisina pitämiäni arvoja.

Kolmas sitaatti: Ellei avionrikkojien kivittäminen (tavallinen käytäntö esim. Iranissa ja Afganistanissa) ole kulttuurinen piirre, mikä piirre se voisi olla? Rodullinen? Uskonnollinen?

Viimeisessä sitaatissa pohditaan sitä, miksi romaneihin ja somaleihin suhtaudutaan kielteisemmin kuin japanilaisiin ja tataareihin. Kritiikki kohdistuu "suvaitsevaisiin hysteerikkoihin" ja huonoon kotoutusideologiaan, ei somaleihin tai romaneihin.

Olet kirjoittanut internetissä olevassa blogissasi "Kirjoituksia uppoavasta lännestä" 19.5.2005 julkaistun kirjoituksen "Muhamettilaisen musta aukko". Olet kirjoittanut mm. seuraavasti:

"Olen toistuvasti tuonut esille, että mielestäni islam on tuhoisa, vaarallinen ja erityisesti primitiivinen uskonto ja kulttuurikompleksi. Kerron taas vähän siitä, miksi näin on."

"Se, että islam on pedofiiliuskonto, ei ole yllätys, koska jo uskonnon perustaja Mohammed oli pedofiili. Jos tämän sanominen on mielestäsi rumaa, miten sinä luonnehtisit miestä, joka harrasti sukupuolielämää 9-vuotiaan "vaimon" kanssa? Kun norjalainen evankelisti Runar Søgaard alkuvuodesta 2005 mainitsi asiasta saarnassaan, hän pääsi ruotsalaisten muslimien tappolistalle. Minkä ihmeen vuoksi? Jos Allah on pyhittänyt pedofilian, miksei siitä olla ylpeitä? Jos pedofiiliksi kutsuminen taas loukkaa muslimeja, miksi he palvovat pedofiili-Mohammedia? Vastaavanlainen paradoksi toteutui Theo van Goghin tapauksessa. Hän syytti dokumentissaan islamia väkivaltaiseksi uskonnoksi, ja rangaistukseksi tällaisesta aiheettomasta panettelusta apinanraivoon kiihtynyt muslimi puukotti ja ampui hänet hengiltä keskellä kirkasta päivää. (Tämän jälkeen "suvaitsevainen" osa Hollannista, mukaan lukien kuningashuone ja kirkko, huolestuivat islamin-vastaisten sentimenttien noususta, kuinkas muuten.)"

"Vanhana freudilaisena haen selityksen vyön alta. Muslimit hikeentyvät, koska islam, afrikkalaisten luonnonuskontojen (kristillisellä kuorrutuksella tai ilman) tavoin, on genitaaliuskonto. Kutsun genitaaliuskonnoiksi sellaisia uskontoja, joiden älyllinen fabriikki kietoutuu pimpin, pippelin tai tissien ympärille. Joko elimiä on tavalla tai toisella leikeltävä, tai niiden näkyminen ja ajatteleminen kielletään, mikä epäsuorasti viestii siitä, että ilman kieltoa mitään muuta ei ajateltaisikaan."

"Genitaaliuskonnossa nainen on yhtä kuin naisen sukuelin, joka puolestaan on eräänlainen musta aukko. Musta aukko (nainen=pimppi) saa vetovoimallaan lähettyvillä olevan aineen kiertämään itseään. Tähän vertautuu vimmainen sukulaisnaisten koskemattomuuden varjeleminen ja siihen yhdistyvä vieraiden naisten aggressiivinen lähentely. Mustan aukon (pimpin=naisen) valtava vetovoima saa kiertävän aineen (miehen) kuumenemaan hirvittäviin lämpötiloihin: ne miehet tapetaan, jotka kyseenalaistavat sukulaisnaisten koskemattomuuden, ja ne naiset piestään, jotka torjuvat lähentelyn."

"Ainoa sosiaalisesti hyväksyttävä tapa lähestyä naista on väkivalta (esim. raiskaus on de facto sosiaalisesti hyväksytty teko, koska raiskaaja on raiskatun uhri)."

"Islam, sellaisena, millaiseksi islamin omat uskonoppineet (eivätkä länsimaiset marksistit) sen määrittelevät, on barbariaa ja ihmiskunnan musta vihollinen."

"Ei ole ihmisjärjelle käsitettävissä, miksi niin teoriassa kuin käytännössä väkivaltaisen, pedofiilisen ja naisvihamielisen kulttuurin suurimpia ymmärtäjiä ja puolestapuhujia ovat nykyään länsimaiset sapelihammasfeministit."

Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä islaminuskoisia vastaan?

Ei. Sitaateissa harrastetaan (toki kärkevässä äänilajissa) loogista pohdintaa ja viitataan mitattaviin ja osoitettaviin tosiasioihin. Vastaavia näkemyksiä naisen sukupuolimoraalin hysteerisestä vahtimisesta muslimikulttuurissa on esittänyt mm. (suomennettukin) somalikirjailija Ayaan Hirsi Ali.

Profeetta Muhammadin vaimon Aishan alaikäisyys mainitaan islamin omissa kirjoituksissa, ja useissa muslimimaissa tavallinen käytäntö naittaa esipuberteetti-ikäisiä tyttöjä vanhoille miehille perustellaan mm. Muhammadin toiminnalla, jota pidetään kaikissa suhteissa esimerkillisenä.

Tekstissä käytetty termi "genitaaliuskonto" on poleeminen ja provosoiva, mutta sitä ei käytetä loukkaamistarkoituksessa, vaan se määritellään sisällöllisesti. Viittaan sillä islamin ohella mm. katolilaisuuden ja juutalaisuuden vanhempiin valtavirtamuotoihin.

Raiskauksen sosiaalisella hyväksyttävyydellä viittaan mm. siihen monissa muslimimaissa ja Euroopan muslimiyhteisöissä tavalliseen käytäntöön, että raiskauksen uhrin katsotaan raiskatuksi tulemisellaan häpäisevän perheensä ja sukunsa. Syyllisenä pidetään siis uhria, ei tekijää.

"Islamin omilla uskonoppineilla" viittaan mm. siihen, että monissa Euroopan maissa suosituimpien moskeijoiden imaamit kehottavat lyömään tottelemattomia vaimoja ja tyttäriä, julistavat Allahin janoavan kristittyjen ja juutalaisten verta tai vaativat sananvapauden lakkauttamista. Tämä on dokumentoitua todellisuutta.

Lapsimorsiamet ja naisiin kohdistuva henkinen ja fyysinen väkivalta ovat tavallisia ilmiöitä muslimiyhteisöissä ja niitä perustellaan uskonnolla. Mielestäni ei ole kovin yliampuvaa kutsua tällaista uskontoa pedofiiliseksi, väkivaltaiseksi tai naisvihamieliseksi. Toisaalta kirjoitukseni tekevät hyvin selväksi, että kritiikki kohdistuu nimenomaan islamin fundamentalistisiin suuntauksiin, ei maallistuneisiin muslimeihin.

Olet kirjoittanut internetissä olevassa blogissasi "Kirjoituksia uppoavasta lännestä" 22.9.2005 julkaistun kirjoituksen "Vähän rikollisuudesta vaihteeksi". Olet kirjoittanut mm. seuraavasti:

"Kehottamalla ihmisiä välttelemään yksin kaupungilla liikkumista poliisi (ja ne samat "suvaitsevaiset") tunnustaa, että kaupungin keskustasta on tullut afrikkalaisten legitiimiä metsästysmaata, jossa uhri saa syyttää itseään väärässä paikassa olemisesta."

"Jos muutaman elämäntapahäviäjän muutama väkivallanteko ulkomaalaisia kohtaan Joensuussa tai Kajaanissa vie maineen koko kaupungilta, miksi viimeisen kymmenen vuoden aikana tavaksi muodostuneet puskaraiskaukset, kännykkävarkaudet ja pahoinpitelyt Helsingin keskustassa eivät vie mainetta Helsingin afrikkalaisilta?"

"Helsingin keskustan väkivalta-, seksuaali- ja omaisuusrikollisuus on maahanmuuttajien käsissä."

"pieni joukko afrikkalaisia ja lähi-itäläisiä maahantulijoita tekee hillittömästi rikoksia vuodesta toiseen."

"Koska maahanmuuttajien absoluuttinen lukumäärä on pieni (kuten meille päivittäin muistutetaan), rikollisten suuri määrä heidän joukossaan tarkoittaa, että rikolliset maahanmuuttajat eivät ole häviävän pieni joukko kaikkien maahanmuuttajien joukossa (kuten meille päivittäin muistutetaan)."

"Olen väsynyt kyselemään, miksi varsinkin suomalaiset naiset (joskin myös huomattava osa miehistä) hiljaa hyväksyvät sen, että maahanmuuttajat ryöstävät ja pahoinpitelevät suomalaisia lapsia ja raiskaavat suomalaisia naisia Helsingin keskustassa."

"Huomattava osa suuresta yleisöstä katkeroituu huomatessaan, että afroa eivät koske samat säännöt kuin valkkaria. Koska suuri yleisö koostuu ihmisistä, ja koska suuri osa ihmisistä on aika tyhmiä, huomattava osa suuren yleisön katkeroituneesta osasta kohdistaa vihansa ja suuttumuksensa väärään osoitteeseen, ts. tilannetta hyväksi käyttävään afroon."

"Todellinen vikapää ei ole afro, joka toteuttaa itseään juuri niin kauan ja paljon kuin koneisto antaa hänen toteuttaa." Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä afrikkalaisia maahanmuuttajia vastaan?

Ei. Sitaateissa viitataan todennettavissa ja mitattavissa oleviin sekä monissa eri lähteissä uutisoituihin tosiasioihin. Lisäksi niissä pohditaan rasismin syitä ja maahanmuuttomyönteisten ihmisten motiiveja ja ajatuskulkuja.

Olet kirjoittanut internetissä olevassa blogissasi "Kirjoituksia uppoavasta lännestä" 12.12.2005 julkaistun kirjoituksen "Mediakatsaus Tampereelta". Olet kirjoittanut mm. seuraavasti:

"Turvapaikkakäytäntöihin on vaadittu tiukennuksia siksi, että (huomattava) osa turvapaikanhakijoista ei tule tänne tekemään töitä vaan niistämään rahaa suomalaisesta verokirstusta."

Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä turvapaikanhakijoita vastaan?

Ei. Kyseessä on todennettavissa ja mitattavissa oleva tosiasia. Huomattava (suurin) osa turvapaikanhakijoista ei tee töitä vaan elää julkisten palveluiden varassa. Pidän tätä ongelmana, ja mielestäni se on yksi painavimmista syistä vastustaa humanitaarisen maahanmuuton lisäämistä. Jos tällaisten perustelujen ilmaiseminen kiellettäisiin "kiihottavana", kiellettäisiin samalla asiaperusteinen maahanmuuttokritiikki.

Olet kirjoittanut internetissä olevassa blogissasi "Kirjoituksia uppoavasta lännestä" 21.2.2006 julkaistun kirjoituksen "Suvaitsevaisuuden umpikuja". Olet kirjoittanut mm. seuraavasti:

"Voitaneen todeta, että somalikulttuuri, kuten useimmat muutkin muslimikulttuurit, on tilastojen valossa väkivaltainen kulttuuri. Väkivalta kohdistuu niin sisäänpäin, somaliyhteisön heikoimpiin, kuin ulospäin, vastaanottavaan yhteiskuntaan."

"Myös "suvaitsevainen" länsimaalainen myöntää implisiittisesti pitävänsä somaliyhteisössä rehottavaa väkivaltaa kulttuurisena piirteenä, vaikka juhlapuheissa väkivallanteot selitetäänkin syrjinnän ja rasismin aiheuttamiksi reaktioiksi (joka näkemys tietysti sisältää sen implikaation, että somalit, kuten muutkin etnot, ovat tahdottomia ja järjettömiä Pavlovin koiria, jotka osaavat ja voivat ainoastaan reagoida ulkoatuleviin ärsykkeisiin)."

Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä somaleita vastaan?

Ei. Siinä viitataan konkreettiseen uutiseen, jossa pahoinpitelyyn syyllistyneet somalit vetosivat puolustukseksi kulttuuriinsa. Ensimmäisen sitaatin väite voidaan perustella myös koti- ja ulkomaisilla rikostilastoilla.

Jälkimmäisessä sitaatissa ei väitetä somaleista mitään, vaan pohditaan suvaitsevaisena itseään pitävien länsimaalaisten tapaa suhtautua somalien väkivaltaan.

Olet kirjoittanut internetissä olevassa blogissasi "Kirjoituksia uppoavasta lännestä" 7.7.2006 julkaistun kirjoituksen "Keskustelua meillä ja naapurissa". Olet kirjoittanut mm. seuraavasti:

"Sensurointi on eri asteista. Uutisista voidaan saksia ikäviä yksityiskohtia, kuten Helsingin Sanomat teki hiljattain Suutarilan maaliskuista puukotusta koskeneessa artikkelissaan. Jutusta on poistettu sanat "ulkomaalaissyntyinen" ja "Somaliasta kotoisin oleva", jotka löytyvät Iltalehden muuten identtisestä uutisesta."

"Suomalaisilta, poliisia, sosiaaliviranomaisia ja asianomaisia lukuunottamatta, meni koko syksy sen oivaltamiseen, että katuryöstöt eivät ole sattumanvaraisia tapauksia, vaan Helsingin keskustassa ihan oikeasti on somalinuorista koostuva joukko, joka järjestelmällisesti ryöstää ja pahoinpitelee ohikulkijoita."

"2) Sen, että Mohammad kahden pikkuveljensä ja neljän serkkunsa kanssa hakkaa Sven-Peterin tohjoksi, vie tämän käteisvarat ja raiskaa tyttöystävän?"

"Jos muslimivähemmistön röyhkeydestä ja väkivaltaisuudesta puhuttaisiin, annettaisiin aseita rasisteille, eikä se käy."

"Ylempänä linkitetty haastattelututkimus kertoo, miksi tietyt maahanmuuttajaryhmät tekevät enemmän rikoksia. He käyvät sotaa. He ovat sotureita. Ruotsalaiset ovat vihollinen."

Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä somaleita ja/tai islaminuskoisia vastaan?

Siinä ei uhata, panetella eikä solvata ketään, joten se ei ole lain tarkoittamaa "kiihotusta kansanryhmää vastaan". Tekstissä viitataan uutisiin ja yhteen yliopistotasoiseen tutkimukseen.

Jos valtavirtamedioissa julkaistuihin uutisiin viittaaminen ja niiden käsittely voidaan tulkita rikolliseksi "kiihotukseksi", tämä merkitsee todellisuuden kriminalisoimista.

Olet kirjoittanut internetissä olevassa blogissasi "Kirjoituksia uppoavasta lännestä" 25.8.2006 julkaistun kirjoituksen "Sarvikuono olohuoneessa". Olet kirjoittanut mm. seuraavasti:

"Islamistit eivät halua länsimaisen kulttuurin tekevän mitään. He haluavat sen kuolevan. Jos me emme halua sen kuolevan, meidän on nujerrettava islamistit käyttämällä tarvittavaa voimaa ja lopetettava lässytys toimenpiteistä, joilla muslimien "turhautumista" tai "suuttumusta" voitaisiin vähentää yhteiskunnallisiin epäkohtiin puuttumalla.."

Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä islaminuskoisia vastaan?

Tekstissä ei puhuta "islaminuskoisista". Siinä puhutaan militanteista, terroriin turvautuvista "islamisteista", kuten mainittua artikkelia kokonaisuutena tarkastelemalla voidaan selkeästi havaita.

Olet kirjoittanut internetissä olevassa blogissasi "Kirjoituksia uppoavasta lännestä" 2.9.2006 julkaistun kirjoituksen "Keskustelua meillä ja naapurissa, 3 osa". Olet kirjoittanut mm. seuraavasti:

"Kun somalijoukkiot heinäkuussa hyökkäilivät satunnaisesti valittujen suomalaisten ohikulkijoiden kimppuun Turussa, televisiouutiset eivät sanoneet mitään, Helsingin Sanomat ei sanonut mitään, työministeri Filatov ei sanonut mitään, eivätkä somaliyhteisön edustajat sanoneet mitään. Kun lahtelaista perhettä vuosia uhkaillut ja vainonnut somalimies yritti tappaa perheen 14-vuotiaan tyttären, Hesari julkaisi tapahtumasta yhden, oleellisilta osiltaan sensuroidun pikku-uutisen."

"Mikäli näin on, miksi somaliyhteisö ei ole kollektiivisesti vastuussa Turun ja Lahden tapahtumista? Jos se on niistä kollektiivisesti vastuussa, miksi yhteisön edustajat eivät tuomitse tekoja ja puutu niihin?"

"Ikävää on, että "suvaitsevaisten" mielestä pakolaisten ikkunoiden rikkominen näyttää nollaavan mittavan, jatkuvan, järjestäytyneen ja mitä ilmeisimmin rasistisesti motivoidun rikollisuuden suomalaisia kohtaan."

"Suomalaisista on de facto tulossa samanlaista vapaata riistaa kuin naapureistamme ruotsalaisista on tullut jo kauan sitten. Heidän turvallisuudellaan ei ole mitään väliä."

"Ksenomaaninen pilari edellyttää, että maahanmuuttajien tekemät rikokset ja heistä aiheutuvat kustannukset pimitetään mahdollisimman hyvin."

"Maahanmuuttajajoukkojen harrastama öisen Turun terrorisointi on kuitenkin saanut Mäenpään polkaisemaan käyntiin käytännöllisen ja kiistattoman hyödyllisen projektin, jokamiehenoikeuksilla operoivat katupartiot, jotka tarkkailevat tapahtumia ja puuttuvat kahinoihin. "

"Kun ottaa huomioon, että ihmiset luonnostaan pelkäävät vierasta, ja että katuväkivalta ja katuryöstöt ovat käytännössä eräiden maahanmuuttajaryhmien eksklusiivista työsarkaa, en pidä lainkaan ihmeellisenä, jos mummot puristavat käsilaukkujaan nuoren somalimiehen nähdessään."

"Alin jälkimmäinen paheksunta koskee poliisia, joka kuulemma pysäyttelee mielivaltaisesti vain siksi, että toinen on musta. Ensinnäkään en usko tätä. Ali ei esitä ensimmäistäkään esimerkkiä. Sen sijaan olen törmännyt useampaankin tapaukseen, jossa rähinöinnistä tai puukon kanssa hillumisesta yhytetty, vastaan potkiva somali on kasan pohjalta kiljunut, että "rasismia, rasismia"."

"Edelliseen liittyen en malta olla toistamatta sitä seikkaa, että ulkomaalaisen roskaväen sietämisestä ja karkottamattajättämisestä maksavat suurimman hinnan salonkikelpoiset maahanmuuttajat."

Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä somaleita vastaan?

Tekstissä ei uhata, panetella eikä solvata mitään kansanryhmää, joten se ei ole lain tarkoittamaa "kiihottamista kansanryhmää vastaan". Sitaateissa viitataan tiedotusvälineissä julkaistuihin uutisiin. Jos näiden uutisten julkaiseminen on ollut laillista, niihin viittaaminenkaan ei voi olla laitonta.

"Ulkomaalaisella roskaväellä" viitataan ulkomaalaisiin rikollisiin, kuten tekstistä aivan selvästi käy ilmi.

Olet kirjoittanut internetissä olevassa blogissasi "Kirjoituksia uppoavasta lännestä" 4.9.2007 julkaistun kirjoituksen "Ettei yksittäisyys unohtuisi". Olet liittänyt kirjoitukseesi lainauksia mm. Monikulttuuri-blogista. Olet kirjoittanut mm. seuraavasti:

"24.8. ulkomaalainen, vuonna 1979 syntynyt mies puukotti keskellä päivää kahta satunnaista naista ratikkapysäkillä Helsingin Viiskulmassa. Poliisiasemalla mies löi vielä konstaapelia nyrkillä naamaan."

"Toimituskunta kuitenkin havaitsi pian pelin menetetyksi ja lisäsi omaan versioonsa maininnan tekijän ulkomaalaisuudesta. Hiukan myöhemmin kävi ilmi, että puukottajan "ulkonäkö viittaa eteläisempiin maihin"."

"Seuraavana päivänä, 25.8., kaksi tummaihoista nuorta miestä puukotti satunnaista ohikulkijaa selkään Helsingin rautatieaseman tuntumassa."

"...kesäkuussa 2006 gambialainen nuorukainen pahoinpiteli kadulla vastaantulleen tytön Oulussa."

"...kesäkuussa 2006 joukko "nuorukaisia" pahoinpiteli lyömällä ja potkimalla vuonna 1987 syntyneen miehen sairaalaan Helsingin keskustassa."

"...kesäkuussa 2006 tummaihoinen mies hakkasi pesäpallomailalla kolme satunnaista ohikulkijaa turkulaisella pysäköintialueella."

"...heinäkuussa 2006 somalinuoret hyökkäilivät lyöden ja potkien ohikulkijoiden kimppuun Turussa."

"...heinäkuun lopussa 2006 maahanmuuttajat hakkasivat sairaalaan kaksi raisiolaismiestä Turussa."

"...elokuun alussa 2006 kaksi maahanmuuttajaa hakkasi suomalaismiehen pankkiautomaatilla Turussa."

"...syyskuussa 2006 joukko tummaihoisia nuorukaisia pahoinpiteli lyömällä ja potkimalla 1975 syntyneen miehen Oulussa."

"...syyskuussa 2006 maahanmuuttajat pahoinpitelivät 19-vuotiaan miehen Turussa."

"...marraskuussa 2006 neljä maahanmuuttajanuorta potki myymälävartijaa päähän Turussa."

"...marraskuussa tummaihoiset nuorukaiset ryöstivät ja pahoinpitelivät potkimalla naisen Turussa."

"...tämän vuoden tammikuussa joukko aasialaisia nuorukaisia pahoinpiteli lyömällä ja potkimalla miehen Turussa."

"...huhtikuussa maahanmuuttaja pahoinpiteli lyömällä opiskelijan Oulussa."

"...huhtikuussa joukko tummaihoisia nuorukaisia hakkasi kepeillä kaksi miestä sairaalaan Turussa."

"...huhtikuussa neljä maahanmuuttajanuorukaista puukotti vastaantullutta miestä Espoossa."

"...huhtikuussa vasaralla, ilmakiväärillä ja ilmapistoolilla aseistautunut maahanmuuttajanuorukainen pahoinpiteli miehen Oulussa."

"...huhtikuussa tummaihoinen nuori mies löi iäkästä naista nyrkillä päähän bussissa keskellä päivää Pernossa."

"...huhtikuussa monikulttuurinen poikajoukko heitti kivellä silmän puhki ohikulkeneelta mieheltä Herttoniemessä."

"...toukokuussa irakilainen mies yritti lyödä puukolla ainakin kahta ohikulkijaa Hämeenkadulla Tampereella."

"...kesäkuussa maahanmuuttajanuorukaisten joukot pahoinpitelivät lyömällä ja potkimalla kaksi miestä Vantaalla."

"...elokuussa kaksi maahanmuuttajaa puukotti miestä selkään Vantaan Hakunilassa."

"...elokuussa tummaihoinen nuorukainen pahoinpiteli hakkaamalla ja päähän potkimalla vuonna 1989 syntyneen miehen Hietaniemessä."

"Mikonkadulla (myös rautatieaseman tuntumassa) kaksi somalinuorukaista puukotti ohikulkijan sairaalaan. Kaarinassa laudoin ja rautaputkin aseistautunut joukko "tummahkoihoisia" nuorukaisia ryösti ja pahoinpiteli 16-vuotiaan pojan."

"Paitsi että maahanmuuttajien harrastama väkivalta on erittäin tavallista ja lisää yhteiskunnan absoluuttista vaarallisuutta, se eroaa kotoperäisestä mätkimisestä laadullisesti useassa suhteessa: a) Tekijät ovat selvinpäin; b) Väkivalta on silmitöntä, tekijöiden pyrkimyksenä on vahingoittaa, rampauttaa ja tappaa eikä esimerkiksi puolustaa humalaista kunniaansa; c) Väkivalta kohdistuu keneen tahansa vastaantulijaan, mistä seuraa, että kaikki ovat vaaravyöhykkeessä, eikä tavallinen kansalainen voi millään keinolla pienentää itseensä kohdistuvaa riskiä."

"Koska lisäksi tiedämme, että suurimmat ulkomaalaisryhmät, kuten ruotsalaiset ja venäläiset, eivät raiskaa enempää kuin kantaväestö, tiettyjen varsin pienten maahanmuuttajaryhmien, lähinnä afrikkalaisten ja muslimien, yliedustus on huikeasti tätä suurempi. Tilastotietoja luonnollisesti tukee myös mediahavainnointi."

"He raiskaavat, koska heidän kulttuurillisesta kontekstistaan katsottuna raiskaaminen on joko hyväksyttävää ("se keikutti ja oli pukeutunut riettaasti") tai suorastaan suotavaa ("se on vääräuskoinen")."

"Naisen asema ei ole muslimimaissa surkea siksi, että sikäläiset lait mahdollistavat naisen kurjan kohtelun, vaan siksi, että sikäläisten miesten arvomaailmassa naista voi ja pitää kohdella kurjasti."

"Muslimimaahanmuuttajat eivät kunnostaudu raiskauksissa siksi, että he eivät tietäisi raiskaamisen olevan kiellettyä, vaan siksi, että heidän arvomaailmassaan raiskaus, ainakaan vääräuskoisen huoran raiskaus, ei ole väärä teko."

"...elokuussa 2006 maahanmuuttajamies yritti raiskata alaikäisen tytön Tapulikaupungissa."

"...lokakuussa 2006 pidätettiin Jyväskylässä maahanmuuttajamies epäiltynä useiden 13-15-vuotiaiden tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tuomioksi langetettiin myöhemmin huikea vuoden ja neljän kuukauden ehdollinen vankeus."

"...tämän vuoden maaliskuussa "ihonväriltään eteläeurooppalainen" taksialan ammattilainen raiskasi 10-vuotiaan tytön Turussa. Myöhemmin turkkilaiseksi osoittautunut mies passitettiin sittemmin mielentilatutkimukseen."

"...toukokuussa tummaihoinen herrasmies lähenteli 13-vuotiasta tyttöä Katajanokalla."

"...kesäkuussa kaksi tummaihoista miestä yritti raiskata 14-vuotiaan tytön Turussa."

"...heinäkuussa kaksi maahanmuuttajanuorukaista käytti hyväkseen 14-vuotiasta tyttöä Vantaalla."

"On helppo uhota (kuten eräät ovat verkossakin uhonneet), että mitäs miehiä ne Martinlaakson isät oikein ovat, kun eivät lähde joukolla ojentamaan pedofiilia."

"Jos he ottavat afron hengiltä, he joutuvat kymmeneksi vuodeksi vankilaan, ja media leipoo afrosta rasisminvastaisen taistelun marttyyrin. Jos he pahoinpitelevät afron, he maksavat lopun ikäänsä korvauksia naureskelevalle afrolle. Jos he ojentavat afroa sanallisesti, tämä näyttää hihitellen keskisormea: "et sa mulle mita voi"."

"Puukottavat, päähän potkivat ja raiskaavat maahanmuuttajat tulevat kulttuureista, joissa voima on ainoa auktoriteetti. Ympäröivän yhteiskunnan terrorisointi on heille tapa näyttää voimaa. Yhteiskunnan harrastama loputon ymmärtäminen, selittely ja 30 päivän ehdolliset tuomiot eivät ole heidän näkökulmastaan osoitus yhteiskunnan edistyksellisyydestä tai suvaitsevaisuudesta vaan aseettomuudesta. "

"On tietysti mahdollista, että lainsuojattomaksi itsensä havainneen kantaväestön kuppi jossain vaiheessa vastoin kaikkia odotuksia läikkyy yli, ja kultamuna löytää itsensä betonimöykky jalassaan satama-altaan pohjasta tai narun jatkona lyhtypylväästä."

Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä afrikkalaisia maahanmuuttajia ja/tai muslimeja vastaan?

Tekstissä ei uhata, panetella eikä solvata mitään kansanryhmää, joten se ei ole lain tarkoittamaa "kiihottamista kansanryhmää vastaan".

Kyseessä eivät ole lainaukset Monikulttuuri-blogista vaan viittaukset johtavissa tiedotusvälineissä julkaistuihin uutisiin. Koska kirjoituksen teemana on maahanmuuttajien rikollisuus, siinä luonnollisesti viitataan maahanmuuttajien rikoksia käsitteleviin uutisiin.

Lisäksi sitaateissa esitetään allekirjoittaneen omia, täysin legitiimejä tulkintoja rikollisuuden taustoista ja pohditaan tilanteen mahdollista jatkokehitystä.

Olet kirjoittanut internetissä olevassa blogissasi "Kirjoituksia uppoavasta lännestä" 11.9.2007 julkaistun kirjoituksen "Oma ääni kuuluville". Olet kirjoittanut mm. seuraavasti:

"Kun islamin omat oppineet päästetään puhumaan, he kertovat valloittavansa maailman, pukevansa naiset säkkiin ja leikkaavansa kurkut juutalaisilta ja muilta siasta siinneiltä."

"Sillä muslimeihin kohdistuva nuivuus ei ole seurausta median tai äärioikeiston islamofobisesta propagandasta vaan siitä, mitä muslimit itse sanovat ("Kuolema kaikille!") ja tekevät (kuten räjäyttävät ja silpovat)."

"Sen sijaan kääntyminen on aktiivinen teko, ja kääntyminen nykyisen valtavirtaislamin kaltaiseen militanttiin ja totalitaariseen kuolemankulttiin on jo sinänsä osoitus luonne- tai mielenvikaisuudesta. "

"Pieni mutta viikoittain kasvava osa väestöstä on joutunut muslimien ryöstämäksi, pahoinpitelemäksi tai raiskaamaksi. "

"He saavat kuulla, että Euroopan moskeijoissa saarnataan maailmanvalloitusta ja vääräuskoisten alistamista orjuuteen sekä lietsotaan musliminuoria väkivaltaan isäntäyhteiskuntia vastaan."

Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä islamin uskoisia vastaan?

Ei. Kirjoituksessa viitataan muslimisaarnaajien omiin puheenvuoroihin, jotka epäilemättä ovatkin omiaan kiihottamaan ihmisiä islaminuskoisia vastaan. Edelleen sitaateissa pohditaan syitä muslimeihin kohdistuviin asenteisiin. Kolmas sitaatti on toki kärkevä mielipide, mutta se on kontekstissaan perusteltu, eikä se eroa niistä kannoista, joita esim. vapaa-ajattelijat ja muut ateistipiirit rutiininomaisesti esittävät kristinuskosta ja kristityistä.

Olet kirjoittanut internetissä olevassa blogissasi "Kirjoituksia uppoavasta lännestä" 5.10.2007 julkaistun kirjoituksen "Kultamunien kuoriutumista odotellessa". Olet kirjoittanut mm. seuraavasti:

"Tiedoksi Rainerille, Mikolle ja Maila-Katriinalle: ainakin intention tasolla tämä kirjoitus on käsitteen varsinaisessa merkityksessä kiihotusta kansanryhmää vastaan. Somalit kiihottavat minua, koska - toisaalla esitetyistä syistä - en ymmärrä, mitä he tekevät täällä."

"Se, että tiettyjen maahanmuuttajaryhmien edustajat joko ovat joutilaita asemanseinänkannattimia tai työskentelevät monikulttuuriasiantuntijoina, propagandamannekiineina, islamin tuntiopettajina tai kiintiöministereinä, ei mielestäni lähetä kovin hyvää signaalia sen enempää vähemmistöille kuin valtaväestöllekään. Vähemmistöt oppivat, että heidän pitää etnisyytensä perusteella saada erityiskohtelua, mikä tehokkaasti vie heiltä sen vähäisenkin motivaation omilla ansioilla yrittämiseen. He oppivat, että heidän ihonvärinsä on itsessään ansio."

"Ja lisäksi kiintiöetnot heittävät epäilyksen varjon myös pätevien maahanmuuttajien niskaan; jos kaikki tietävät, että somaleja tai muita korrektin värisiä vähemmistöjä värvätään hyväpalkkaisiin positioihin etnisyyden perusteella, niiltä marginaalisilta osaajaetnoilta viedään mahdollisuus pärjätä omilla ansioillaan ja saada ansaitsemaansa tunnustusta."

"Monikulttuurikoneisto on täsmäviritetty hoivaamaan ja huoltamaan somaleja kehdosta hautaan ja tyydyttämään heidän erityisiä tarpeitaan, jotka joko eroavat oleellisesti kaikkien muiden tarpeista tai ainakin ohittavat ne heittämällä."

"Viimemainittu selitysvaihtoehto on toki rationaalinen, mutta siitä seuraa kysymys, kannattaako tänne päästää syntymään vähemmistöä, jonka syrjäytymistodennäköisyys on maksimaalinen ja syrjäytymisen seuraukset katastrofaaliset."

"Minun on vaikea uskoa, että lusmuja ja sluibaajia ei olisi vähintään yhtä paljon ja todennäköisesti enemmän somalinuorissa, joiden kokemuspiirissä ei ole ensimmäistäkään töissä koskaan käynyttä aikuista, ja joille suomalainen yhteiskunta hienotunteisuudessaan, suvaitsevaisuudessaan ja relativismissaan ei ole koskaan vääntänyt rautalangasta työn ja toimeentulon välistä yhteyttä."

"Uskon vaivatta, että somalien joukossa on niitäkin, jotka haluavat kunnialliseen ammattiin, mutta yhtä vaivatta hyväksyn sen, että heidän joukossaan, kuten suomalaisten preka-eetujenkin joukossa, on runsaasti niitä, jotka notkuvat rautatieasemalla räkimässä ja soittamassa suutaan siksi, että he haluavat tehdä niin. "

"Sama tietysti pätee syrjäytymiseen laajemminkin. Ei se ole epätasa-arvoista, että somalien työttömyysaste on 60 tai 70. Epätasa-arvoista on vasta se, että järjestelmässä on jotakin, joka syrjäyttää nimenomaan somaleja. Jos tätä jotakin ei voida osoittaa, on lähdettävä siitä, että niin somalien työttömyys kuin heidän muutkin ongelmansa johtuvat heistä itsestään."

"Maassa oli puoli miljoonaa työtöntä, mutta jostain olisi silti pitänyt tempaista motivoivaa ja koulutusta vastaavaa työtä kielitaidottomille Siad Barren upseereille, jotka olivat opiskelleet Moskovassa toverisopimuksella marksilaista dialektiikkaa ja sodankäyntitaitoja. Se, että näin ei tehty, oli rasismia."

Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä islaminuskoisia ja/tai somaleita vastaan?

Ei. Siinä viitataan mitattavissa ja todennettavissa oleviin tosiasioihin ja käydään täysin perusteltua keskustelua harjoitetun maahanmuutto- ja kotoutuspolitiikan mielekkyydestä.

Olet kirjoittanut internetissä olevassa blogissasi "Kirjoituksia uppoavasta lännestä" 8.1.2009 julkaistun kirjoituksen "Tammikuista tajunnanvirtaa". Olet kirjoittanut mm. seuraavasti:

"Toimittaja poimi kirjoituksistani kohdan, jossa sanoin muslimivähemmistöjen muodostavan länsieurooppalaisissa yhteiskunnissa "sosioekonomisen pohjasakan", ja kysyi useamman kerran, olenko todella ja yhä tätä mieltä. Keskustelu meinasi jumittua, kun en kerta kaikkiaan ymmärtänyt, mitä mieltäolemista tuossa ilmaisussa on. Kysehän oli ja on havaittavasta ja mitattavasta asiaintilasta, jota kukaan ei käy kiistämään."

Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä islaminuskoisia ja/tai somaleita vastaan?

Ei. Eikä siinä edes mainita somaleja.

Lopuksi haluan todeta, että minulla on huomattavia vaikeuksia antaa perusteltuja vastauksia moniin tässä kuulustelussa esitettyihin kysymyksiin, koska en ymmärrä, millä perusteella useimpien nyt lainattujen tekstikohtien voidaan edes epäillä täyttävän minkään rikoksen tunnusmerkistöä. Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on toki väljä, mutta se sisältää joitakin selkeitä kriteereitä: uhkauksen, solvaamisen ja panettelun. Laki ei kiellä (eikä sen uskoakseni haluta estävän) maahanmuuttopolitiikan, kotoutuspolitiikan, uskonnon, yksittäisten maahanmuuttajien tai maahanmuuttajaryhmien (ja niiden toiminnan) perusteltua arvostelua tai analysointia silloinkaan, kun analyysi ei ole kyseisten ryhmien tai yksilöiden kannalta mairitteleva. Analyyseistä voidaan olla eri mieltä, mutta näiden erimielisyyksien käsittely kuuluu yhteiskunnalliseen keskusteluun eikä tuomioistuimeen.

Suostutko asiassa kirjalliseen menettelyn eli luovutko oikeudestasi saada asiassasi mahdollisen syyttäjän nostaman syytteen osalta suullinen pääkäsittely käräjäoikeudessa?

En suostu enkä luovu. Tältä osin olen edellisen kuulustelun jälkeen muuttanut mieleni.


Takaisin