19.1.2009

Esitutkintaa koskeva päivitys

Joulukuussa luimme lehdistä, että poliisi aloittaa blogiani koskevan rikostutkinnan. Epäilty rikosnimike oli "kiihottaminen kansanryhmää vastaan", ja tutkinnan oli tarkoitus käsittää koko tuotantoni.

Rikosylikonstaapeli Jouni Niskanen on kuulustellut minua tammikuun alkupuolella sähköpostitse. Tänään kävi kuitenkin ilmi, että poliisi on tähän mennessä tutkinut ainoastaan tekstikatkelmia, joita sille on toimittanut kansanedustaja Heli Järvinen ja Vihreät Naiset ry. Myös kuulustelu on koskenut sanottuja katkelmia. Niskanen kertoi tänään keskustelleensa valtionsyyttäjä Mika Illmanin kanssa ja saaneensa tältä ohjeet käydä koko sivustoni läpi. Operaatio on tarkoitus suorittaa viikon aikana.

Tieto siitä, että tekstejäni ei vielä olekaan kahlattu läpi, oli hieman yllättävä paitsi lehtitietojen myös sen valossa, että Sisäministeriön poliisiosaston koneilta on ollut sivuillani jatkuva virka-aikainen päivystys viimeisten viikkojen ajan.

Huomautettakoon (toistamiseen), että Heli Järvisen ja Vihreiden Naisten "rikokseen yllyttämistä" ja kirjoitustani "Monikulttuurisuus ja nainen" koskeva tutkintapyyntö meni saman tien ö-mappiin. "Kiihottaminen kansanryhmää vastaan" on yleisen syytteen alainen rikos, eikä nyt käynnissä oleva tutkinta liity Järviseen muutoin kuin ilmiantojen osalta.

Julkaisen alla tähänastiset kuulustelut päivämäärillä 13.1. ja 14.1.2009. Että tiedätte, mitä kaikkea hyödyllistä valtion tuottavuusohjelman paineissa henkilöstöään supistava poliisitoimi rahoillanne tekee, courtesy of Heli Järvinen, Vihreät Naiset ja Mika Illman. Tekstiin on lisätty linkkejä:

Kuulustelu 13.1.2009:

Suostutko asiassa kuulusteluun sähköpostitse ?

Suostun.

Oletko kirjoittanut 20.12.2006 internetissä blogissasi julkaistun kirjoituksen otsikolla "Kirjoituksia uppoavasta lännestä" ?

Tämän nimistä kirjoitusta ei ole. "Kirjoituksia uppoavasta lännestä" on blogini nimi. Viitannet samalla päivämäärällä julkaistuun kirjoitukseen "Monikulttuurisuus ja nainen", jonka olen kirjoittanut.

Oletko kirjoittanut 17.10.2006 internetissä blogissasi julkaistun kirjoituksen otsikolla "Katuhäirinnästä" ?

Olen julkaissut kirjoituksen nimeltä "Katuhäirinnästä", mutta se on julkaistu 17.10.2003.

Oletko kirjoittanut 13.9.2007 internetissä blogissasi julkaistun kirjoituksen otsikolla "Vielä raiskauksista" ?

Kyllä.

Oletko kirjoittanut 13.4.2006 internetissä blogissasi julkaistun kirjoituksen otsikolla "Ihmisarvosta" ?

Kyseisen niminen kirjoitus on julkaistu 13.4.2005.

Oletko kirjoittanut 3.6.2008 internetissä blogissasi julkaistun kirjoituksen " Muutama täky Illmanin Mikalle " ?

Kyllä.

Oletko kirjoittanut 31.3.2008 internetissä blogissasi julkaistun kirjoituksen " Kepeitä kevätjuttuja " ?

Kyseisen niminen kirjoitus on julkaistu 31.3.2007.

Toteuttavatko edellä mainitut kirjoitukset tai jokin kirjoituksista mielestäsi kiihottaminen kansanryhmää vastaan tunnusmerkistön?

Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kuuluu seuraavasti:

"Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Teksteissäni ei uhata, panetella eikä solvata mitään laissa tarkoitettua ihmisryhmää, eikä niillä ole sellaista tarkoitustakaan. Ei myöskään voida osoittaa, että ne olisivat omiaan kiihottamaan ketään mitään ryhmää vastaan. Täten ne eivät täytä rikoksen tunnusmerkistöä vaan kuuluvat lain turvaaman ilmaisunvapauden piiriin.

"Panettelulla" tarkoitetaan yleistäviä ja harhaanjohtavia väitteitä, mutta teksteissäni ei käytetä yleistyksiä enempää kuin julkisessa keskustelussa yleensä on pidetty suotavana (vrt. varsin yleiset väittämät: "Suomalaiset miehet ovat väkivaltaisia", "Suomalaisten alkoholinkäyttö on humalahakuista".) Lakia kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ei ole tarkoitettu tarjoamaan erityissuojaa maahanmuuttajille tai muille vähemmistöryhmille, joten näistä on voitava keskustella samojen sääntöjen puitteissa kuin muistakin ihmisryhmistä.

"Solvauksella" tarkoitetaan totuudenmukaisen väitteen esittämistä loukkaamistarkoituksessa, mutta koska niin loukkaamistarkoituksen olemassaolon kuin puuttumisenkin osoittaminen on käytännössä mahdotonta, ja koska Suomessa vallitsee syyttömyysolettama (itseään ei tarvitse todistaa syyttömäksi), solvausta koskeviin lakeihin (vrt. kunnianloukkausrikokset) tulee vedota vain poikkeustapauksissa.

Pelkkä kohteen subjektiivinen kokemus väitteen loukkaavuudesta ei voi olla riittävä kriteeri rikoksen tunnusmerkistön täyttymiselle, koska tällöin eri kansanryhmät olisivat lain kannalta eri asemassa riippuen niiden loukkaantumisherkkyydestä. Myös herkästi loukkaantuvia kansanryhmiä on voitava kritisoida samoilla säännöillä kuin muita.

Suostutko asiassa kirjalliseen menettelyn eli luovutko oikeudestasi saada asiassasi mahdollisen syyttäjän nostaman syytteen osalta suullinen pääkäsittely käräjäoikeudessa ?

Periaatteessa kyllä.

Ovatko tulosi muuttuneet olennaisesti viimeiseksi vahvistetun verotuksen eli verovuoden 2007 jälkeen?

Eivät.

Onko sinulla puolisoa tai lapsia, jotka ovat elatuksesi varassa?

Kolme alaikäistä lasta.

Kuulustelu 14.1.2009:

Olet kirjoittanut internetissä olevassa blogissasi " Kirjoituksia uppoavasta lännestä " 20.12.2006 julkaistun kirjoituksen " Monikulttuurisuus ja nainen ". Olet kirjoittanut mm. seuraavasti:

" Muslimien kunniaa ei loukannut se, että he marginaalisena vähemmistönä tekivät kaksi kolmasosaa uuden kotimaansa raiskauksista. Heitä loukkasi vain se, että jonkun mielestä asialla olisi pitänyt tehdä jotakin. Tämä on loogista, jos hyväksytään tosiasiaksi se, että muslimiraiskaajat eivät mielestään tee yhtään mitään väärin raiskatessaan. Varsinkaan raiskatessaan vääräuskoisia. Itse asiassa muslimioppineet ovat sanoneet tämän moneen kertaan, mutta emme halua kuunnella heitä. Me kuuntelemmme mieluummin Jaaakko Hämeen-Anttilan tuhannen ja yhden yön satuja."

Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä muslimiuskoisia vastaan?

Siinä ei uhata, panetella eikä solvata ketään, joten se ei ole lain tarkoittamaa kiihotusta. Väitteet muslimioppineiden raiskauskannoista (joiden mukaan nainen on syyllinen raiskaukseen) on lähteistetty. Esitän yhden loogisen selityksen sille, miten Norjan muslimit reagoivat uutiseen muslimien yliedustuksesta maan raiskaustilastoissa.

Siteerattu tekstinpätkä käsittelee muslimiraiskaajia, ei muslimeja yleensä. En pidä muslimiraiskaajia lain tarkoittamassa mielessä "kansanryhmänä". Kirjoituksessa ei sanota, että kaikki muslimit ovat raiskaajia.

Olet kirjoittanut blogissasi 17.10.2003 julkaistun kirjoituksen " Katuhäirinnästä ". Olet kirjoittanut mm. seuraasti:

" Tehtaanpuiston homon kanssa mietin hetken, että jospa hakisin yläkerrasta pyssyn ja ampuisin päähän. Olisiko siitä seuraava hekuma niin suuri, e ttä se ylittäisi vankilareissusta seuraavan harmituksen. Väkivalta on nykyään aliarvostettu ongelmanratkaisukeino. "

Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä ryhtymään väkivaltaan homoseksuaaleja kohtaan?

Kirjoituksessa ei puhuta homoseksuaaleista yleensä vaan yhdestä tietystä homoseksuaalista, joka ehdotti minulle sitkeästi suuseksiä keskellä katua. Tämä käy tekstistä selvästi ilmi. En usko, että suuseksiä ohikulkijoille sitkeästi tarjoavat homoseksuaalit ovat lain tarkoittamassa mielessä "kansanryhmä".

Lisäksi on huomattava, että siteeratussa kohdassa ei yllytetä ketään mihinkään eikä uhata ketään millään. Siinä kerrotaan, millainen ajatus käväisi päässä yhtenä tiettynä hetkenä.

Tämän lisäksi on lukijalle selvää, että kirjoitus "Katuhäirinnästä" on kokonaisuudessaan kieli poskella kirjoitettu. Kirjoituksen viimeisessä kappaleessa mm. ehdotan perustettavaksi "muhamettilaisyhteiskunnista tuttua partasuumiliisiä", joka "jakelisi sähköpiiskalla tärskyjä" kaduilla ihmisiä häiritseville ryhmille. Poliisi ei uskoakseni epäile, että kiihottaisin lukijoita väkivaltaan Unicefin rahankerääjiä tai Hare krishnoja vastaan.

Olet kirjoittanut blogissasi 13.9.2007 kirjoituksen otsikolla " Vielä raiskauksista ". Olet kirjoittanut mm. seuraavasti:

" Minä en ainakaan mene väliin, jos näen jossakin pahoinpitelyn tai raiskauksen. Poliisille toki soitan, mutta on aivan varmaa, etten ryhdy omatoimisesti tapahtumiin puuttumaan. Yksi syy on se, että raiskaajat ja pahoinpitelijät, jotka yleisillä paikoilla suoritettavissa akteissa pääsääntöisesti ovat kolmannen maailman tulokkaita, ovat yleensä aseistettuja ja erittäin halukkaita vahingoittamaan ja tappamaan. En halua kuolla. Toinen ja luultavasti tärkeämpi syy on se, että en vähäisimmässäkään määrin halua riskeerata tilannetta, jossa joutuisin maksamaan jollekin Afrikan sarven ihmissaastalle vahingonkorvauksia " kivusta ja särystä ". Tuollaisessa tilanteessa voisin hyvin kuvitella menettäväni kokonaan itsehillinnän ja ottavani hengiltä sekä tuomarin, kipua ja särkyä kärsineen saastan että häntä puolustavan oikeusavustajan. "

"Asian arkaluonteisuuden " vuoksi kukaan ei ole kertonut hänelle, että tiettyihin - naamasta tunnistettaviin - maahanmuuttajaryhmiin kuuluvat miehet raiskaavat hirvittävän paljon suuremmalla todennäköisyydellä kuin suomalaiset tai muut länsimaalaiset. "

Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä väkivallantekoihin tai muutoin Afrikkalaista syntyperää olevia henkilöitä vastaan?

Ei. Ensimmäisessä sitaatissa käytetty ilmaisu "Afrikan sarven ihmissaasta" ei tarkoita, että Afrikan sarvesta kotoisin oleva henkilö on "ihmissaasta", vaan siinä viitataan esimerkinomaisesti raiskaajaan tai pahoinpitelijään, joka on kotoisin Afrikan sarvesta. Samassa kirjoituksessa mm. viitataan kahteen suomalaissyntyiseen pahoinpitelijään sanalla "eläin".

Mielestäni raiskaajat ja pahoinpitelijät, olivat sitten Afrikan sarvesta tai Suomesta, eivät voi olla laissa tarkoitettuja "kansanryhmiä". Toisaalta pidän kiinni oikeudestani kutsua raiskaajaa tai pahoinpitelijää "ihmissaastaksi", vaikka tämä olisi kotoisin Afrikan sarvesta.

Jälkimmäisessä lainauksessa ei mainita mitään yksittäistä ihmisryhmää. Se, että maahanmuuttajat yleensä ja tietyt maahanmuuttajaryhmät erityisesti ovat yliedustettuina Suomen raiskaustilastoissa, on tosiasia. Esim. Helsingin Sanomien julkaiseman tilaston mukaan 2000-luvulla poliisin tietoon Helsingissä tulleista raiskauksista 41,4% on ulkomailla syntyneiden tekemiä.

Seura-lehden aihetta koskevassa artikkelissa kirjoitetaan näin:

"Poliisin raiskaustilastoista pomppaa esiin muutama kansallisuus: Irak, Iran, Turkki, Somalia, Afganistan, Uzbekistan, Pakistan, Nigeria. Kaikki maita, joissa muslimikulttuuri on osa valtakulttuuria. Kun ulkomaalaisten raiskaustapaukset laskee yhteen, yli puolet epäillyistä on kotoisin muslimikulttuurista."

Olet kirjoittanut blogissasi 13.4.2005 julkaistun kirjoituksen " Muutama täky Illmanin Mikalle ". Olet kirjoittanut mm. seuraavasti:

" Profeetta Muhammad oli pedofiili, ja islam on pedofilian pyhittävä uskonto, siis pedofiiliuskonto. Pedofilia on Allahin tahto. Ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre. "

Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä muslimeja ja somaleja vastaan?

Ei. Kirjoitusta kokonaisuutena tarkasteltaessa käy selvästi ilmi, että en esitä noita väitteitä tosiasioina tai edes omina mielipiteinäni. Kirjoituksessa pohditaan sitä, millaiset yleistävät ja loukkaavat lauseet yleisesti koetaan sopiviksi, ja millaisia ei koeta. Edellä siteeratut lauseet tarjotaan esimerkkeinä sellaisista väittämistä, joita ei pidettäisi sopivina, vaikka ne perusteltaisiin. Niitä verrataan vastaavaan, suomalaisia koskevaan yleistävään väittämään, jota pidetään sopivana. Somaleja koskeva lause on lisäksi ilmeinen parodia tekstissä siteeratusta, suomalaisten humalakäyttäytymistä koskevasta ja sanomalehti Kalevan julkaisemasta väitteestä (joka ei ole johtanut poliisitutkintaan).

Oletko kirjoittanut blogissasi 20.12.2007 julkaistun kirjoituksen " Älä suvaitse suvaitsematonta" ?

Kyllä.

Edellä mainitussa kirjoituksessa on kirjoitettu mm. seuraavaa:

" Sen myönnän tietysti suureen ääneen, että tarkoitukseni on lietsoa maahanmuuttovastaisia asenteita. Tämä taas johtuu siitä, että maahanmuutto, nykyisessä muodossaan, on kohtalokasta niille asioille, joita minä pidän tärkeinä, että maahanmuutto, nykyisessä muodossaan, on kohtalokasta niille asioille, joita minä pidän tärkeinä, eikä maahanmuuttopolitiikassa tapahdu muutosta, elleivät ihmisten ( = äänestäjien) asenteet muutu. En voi kritisoida maahanmuuttoa kritisoimatta myös maahanmuuttajien tekemisiä ja olemisia. Niiden kritisointi taas, sanomattakin selvää, on omiaan lisäämään negatiivisia tuntemuksia myös relevantteja maahanmuuttajaryhmiä kohtaan. "

" Maahanmuutto- ja maahanmuuttajavastaisuus kumpuavat siitä tosiasiasta, että tietyt maahanmuuttajaryhmät elävät kuin siat pellossa."

Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä maahanmuuttajia vastaan?

Ei. Maahanmuuttopolitiikkaan kohdistuva kritiikkini perustuu maahanmuutton vaikutuksille. Koska maahanmuutto koostuu maahanmuuttajista, on selvää, että maahanmuuttokritiikissä puhutaan nimenomaan maahanmuuttajien tekemisistä. On täysin absurdi ajatus, että vapaata maahanmuuttoa saa kyllä vastustaa, mutta vastustusta ei saa perustella (koska se loukkaa maahanmuuttajia). Oleellisena on pidettävä sitä, perustuuko kritiikki tosiasioihin vai ei.

Lisäksi on huomattava, että "maahanmuuttajat" (joista kirjoituksessa puhutaan), eivät ole mikään etninen tai uskonnollinen ryhmä. Olen useissa kirjoituksissani tehnyt selväksi, etten vastusta maahanmuuttoa kokonaisuutena tai maahanmuuttajia yleensä, vaan ainoastaan sellaista maahanmuuttoa, joka on vastaanottavan yhteiskunnan kannalta vahingollista.

Ovatko edellä mainitut kirjoitukset edelleen blogissasi ? Jos eivät, kuka ne on poistanut ja milloin?

Olen poistanut "Katuhäirinnästä"-kirjoituksesta ylempänä siteeratun kohdan aikoja sitten. En pysty sanomaan tarkkaa ajankohtaa.

Tiedätkö tai osaatko arvioida, montako kävijää blogissasi on viikko tai kuukausitasolla?

Erillisten lukijoiden määrää on mahdotonta arvioida. Sivuston laskuri laskee ns. uniikit kävijät ns. evästeen perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että jos saman lukijan kahden vierailun välillä on vähintään tunti, vierailut lasketaan kahdeksi uniikiksi kävijäksi.

Uniikkeja kävijöitä on sivuillani nykyään n. 5000 päivässä.


Takaisin