10.12.2008

Erikoisnumero: Uusi ulkomaalaislaki

Maahanmuutto- ja Eurooppa-ministeri Astrid Thorsin ehdotus uudeksi ulkomaalaislaiksi on tulossa eduskunnan käsittelyyn mahdollisesti jo ennen joulua. Suurin osa suomalaisista ei ole edes kuullut asiasta, koska Aamulehteä lukuunottamatta yksikään tiedotusväline ei ole nähnyt hyväksi kertoa siitä.

Thorsin muutosesitykseen voi kokonaisuudessaan tutustua täällä. Kts. erityisesti dokumentin loppuosa.

Thors on aiemmin perustellut kiireellä kyhättyä lakimuutosesitystä sillä, että nurkan takana väijyvä työvoimapula ei anna mahdollisuutta ulkomaalaislain harkittuun kokonaisuudistukseen. Näin ollen muutosesityksen voisi kuvitella keskittyvän nimenomaan työperäisen maahanmuuton edistämiseen. Näin ei kuitenkaan ole. Lakimuutokset koskettavat yksinomaan humanitaarista maahanmuuttoa.

Uuden lain johtoajatuksena on vaikeuttaa perusteetta turvapaikkaa hakevan tai rikoksiin syyllistyneen turvapaikanhakijan karkotusta kaikissa tapauksissa. Se on ennennäkemättömällä tavalla avaamassa Suomen ovia elintasosiirtolaisuudelle ja turvapaikkaturismille. Uusi laki mm. mahdollistaa pysyvän oleskeluluvan myöntämisen sillä perusteella, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta ei teknisistä syistä voida palauttaa kotimaahansa. "Teknisiä" syitä ovat esim. huonot tai puuttuvat liikenneyhteydet, matkustusasiakirjojen puuttuminen tai lähtömaan haluttomuus ottaa henkilöä vastaan.

On varsin helppoa nähdä, mihin tällainen politiikka johtaa. Liikenneyhteydet elintasosiirtolaisuuden tärkeimpiin lähtömaihin (kuten Somaliaan) näyttävät puuttuvan vain silloin, kun kyse on karkotuspäätöksistä. Ne näyttävät toimivan varsin hyvin silloin, kun kyse on turvapaikanhakijoina Suomeen tai muihin EU-maihin saapuneiden kyläilystä vanhassa kotimaassaan. Yhtä hyvin ne tuntuvat toimivan silloin, kun turvapaikanhakijan sukulaiset tuodaan perheenyhdistämisen puitteissa Suomeen.

Matkustusasiakirjojen tahallinen hävittäminen tutkinnan vaikeuttamiseksi on turvapaikanhakijoiden keskuudessa rutiinitoimenpide jo nyt. Uusi laki palkitsee passinhävittäjät pysyvällä oleskeluluvalla.

On selvä asia, että lähtömaat ovat haluttomia ottamaan takaisin elintasosiirtolaisiksi lähteneitä kansalaisiaan, uskonnollisia kiihottajia tai rikollisia. Uusi laki tarjoaa näille maille entistä paremman mahdollisuuden dumpata ylijäämä- tai muuten ei-toivottua väestöään Suomeen ja Suomen kautta koko EU-alueelle.

Thorsin lakiesityksen helmiin kuuluu se, että rikoksia tehneellä, karkotuspäätöksen saaneella maahanmuuttajalla pitää olla oikeus perheenyhdistämiseen Suomessa. Onko tarkoitus lennättää karkotettavan perhe Suomeen ja sitten lähettää se karkotettavan mukana takaisin? Vai onko tarkoitus luoda tilanne, jossa karkotuspäätös on pakko kumota "inhimillisten syiden" vuoksi?

Tämä on uutta, thorsilaista maahanmuuttopolitiikkaa. Tämä on sitä politiikkaa, jolla Thors ratkaisee karjuvan työvoimapulan ja huoltosuhdeongelmat. Tämä on myös sitä politiikkaa, jonka seurauksena 10% Suomen ja 25% Helsingin asukkaista on muutaman vuosikymmenen kuluttua maahanmuuttajia, heistä suurin osa muslimeja. Me tiedämme, mitä holtiton maahanmuuttopolitiikka on saanut aikaiseksi muualla Euroopassa. Kokemuksistaan viisastuneina useimmat Länsi-Euroopan maat ovat sulkemassa oviaan. Siksi me tiedämme, mitä Thorsin lakimuutosten läpimeno merkitsee Suomelle ja sen tulevaisuudelle.

Sano vastalauseesi nyt, kun vielä ehdit. Käy allekirjoittamassa:

Uutta ulkomaalaislakia vastustava adressi

Thors on vastuussa uuden lain sisällöstä, mutta ei sen läpimenosta. Hallitus on yksimielisesti esityksen takana. Siten Kokoomus, Keskusta, RKP ja Vihreät ovat puolueina syyllisiä. Tälle sivulle tullaan kirjaamaan jokaisen istuvan kansanedustajan äänestyskäyttäytyminen uuden ulkomaalaislain tiimoilta. Jokainen esityksen puolesta tai tyhjää äänestänyt on äänestäjiensä ja suomalaisen yhteiskunnan edessä vastuussa uuden lain seurauksista. Kirjoita kansanedustajallesi, ja kerro, mitä mieltä äänestäjänä olet.

On korostettava, että uudessa laissa ei ole kysymys mistään kansainvälisistä sitoumuksista, EU-direktiivien voimaansaattamisesta tai lainsäädännön yhtenäistämisestä. Uudesta ulkomaalaislaista tulee EU:n liberaalein. Suomi on lipeämässä eurooppalaisesta linjasta, omaksi vahingokseen.

Ja lopuksi: Kerro asiasta ja adressista kavereillesi ja sukulaisillesi.

Päivitys 11.12.2008:

Kansalaisaktivismin (kumarrus adressimies Mäki-Ketelälle) ja prässäystoiminnan tuloksena eduskunta on nousemassa vastarintaan ja tiukentamassa ministeri Thorsin lakimuutosehdotusta. Kiinnitän huomiotanne muutamaan seikkaan:

Helsingin Sanomien mukaan...

"...[hallinto]valiokunnan sisältä ei ole ollut hankkeesta lausuntoja saatavissa. Nimettömästi on kuitenkin perusteltu, ettei haluta vain hallituskurin vuoksi hyväksyttää eduskunnalla poliittisesti tulenarkaa lakia, jota eduskunnan enemmistö ei oikeasti halua."

HS:n mukaan kyseessä on poliittisesti tulenarka laki. Kuitenkaan HS, sen enempää kuin hallituskaan, ei ole nähnyt tarvetta tuoda lakiesitystä julkiseen keskusteluun ja siten saattaa sitä normaaliin demokraattiseen prosessiin. "Poliittisesti tulenarka" laki on yritetty viedä eduskunnan läpi hiljaisuudessa ja ilmoitusasiana. Missä on median vastuu kansalaisyhteiskunnan edistämisestä?

Edelleen...

"...Thorsin arvion mukaan laki tulee nyt suunnilleen vastaamaan nykykäytäntöä."

Huomaatteko, mitä tämä lausunto tarkoittaa? Se tarkoittaa, että maahanmuuttopolitiikasta vastaava ministeri Thors on tähän asti vetänyt linjaa, joka ei vastaa voimassaolevaa lakia. Hän haluaa muutosesityksellä vaihtaa lakia, jota hän on tähän asti oman ilmoituksensa mukaan rikkonut.

Mitä tästä voidaan päätellä?

Ministeri Thorsin on erottava tai hänet on erotettava.

Thors on Suomen hallituksen ministerinä ilmoittanut, että hänen johdollaan maahanmuuttopolitiikkaa harjoitetaan "asiakkaiden" eli tulijoiden, ei suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen kansan, ehdoilla. Mielestäni ministeri, joka tekee maansa kannalta (todennetusti) tuhoisaa politiikkaa jonkin ulkopuolisen tahon eduksi, on lähinnä maanpetturi, ellei juridisesti, ainakin moraalisesti.

Edelliseen voidaan lisätä epärehellisyys kansalaisten edessä. Thors valehtelee kirkkain silmin harjoitetun maahanmuuttopolitiikan todellisuudesta.

Paitsi että Thors on moraalisesti kelpaamaton tehtäväänsä, hän on myöntänyt toimineensa tavoitteidensa edistämiseksi vastoin voimassaolevaa ulkomaalaislakia. Hänen on erottava, ja hänen toimiensa lainmukaisuus on tutkittava. Niinikään on tutkittava, onko Matti Vanhasen hallitus ollut tietoinen Thorsin toimintatavoista, ja jos kyllä, miksei se ole puuttunut asiaan.

Kansalaisaktiivisuuden ansiosta Thorsin lakiesitykseen on tulossa muutoksia. On kuitenkin pelättävissä ja odotettavissa, että muutoksista tulee kosmeettisia. Lakiesityksessä ei ole mitään hyvää. Se on kaikilta osiltaan askel huonompaan suuntaan, minkä vuoksi se on hylättävä kokonaisuudessaan. Eduskunnassa on ryhdyttävä työhön ulkomaalaislain kokonaisvaltaiseksi uudistamiseksi, lainvalmistelusta tulee sulkea kokonaan pois sellaiset, Pakolaisneuvonta ry:n tai vähemmistövaltuutetun kaltaiset "asiantuntijatahot", joille humanitaarisen maahanmuuton lisääminen on itsetarkoitus, ja ulkomaalaislain noudattamista ministeriön toiminnassa on valvottava.

Ja ennen kaikkea tämä "tulenarka" aihe on alistettava perusteelliselle kansalaiskeskustelulle. Eduskunnasta kantautuneiden epävirallisten tietojen mukaan Lex Thors on RKP:n ja Vihreiden luomus. Näiden puolueiden yhteenlaskettu kannatus ei ole niin suuri, että niillä olisi oikeus keskenään päättää maamme kohtalosta.

Päivitys 12.12.2008:

Päivän lehdet kertovat Thorsin ulkomaalaislain tiukentuneen Eduskunnan hallintovaliokunnassa. Uudessa versiossa tekninen este karkotukselle ei ole peruste pysyvän oleskeluluvan myöntämiselle, eikä lähtömaassa vallitseva "huono ihmisoikeustilanne" ole sinänsä peruste "humanitaariselle suojelulle".

Tällaiset muutokset, niin oikeansuuntaisia kuin ovatkin, ovat kokonaisuuden kannalta pelleilyä. "Humanitaarista suojelua" voidaan edelleen tarjota, jos lähtömaassa vallitsee "aseellisesta selkkauksesta" tai "vaikeasta ihmisoikeustilanteesta" johtuva "huono turvallisuustilanne". Muotoilu on niin epämääräinen, että jos "oikea" (eli väärä) henkilö tekee harkinnan ja tulkinnan, jokainen Somaliasta, Irakista tai Afganistanista saapunut täyttää nämä kriteerit.

Toistan aikaisemman vaatimukseni: Lakiesitys on hylättävä kokonaisuudessaan, koska se on laadittu vääristä lähtökohdista ja väärien ihmisten toimesta. Ulkomaalaislain uudistus on aloitettava puhtaalta pöydältä ilman Thorsia ja thorsilaisia, ja voimassaolevan lain toteutumista on valvottava. Miksi Suomi ei palauta "Dublin-tapauksia", toisesta turvallisesta maasta (kuten Ruotsista) saapuvia turvapaikanhakijoita? Miksi Suomi ei karkota kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita tai rikoksista tuomittuja turvapaikanhakijoita Somaliaan, Irakiin ja Afganistaniin, vaikka lähes kaikki muut Euroopan maat tekevät niin?

Eduskunta päättänee lain läpimenosta helmikuussa. Siihen asti on siis aikaa ottaa kantaa. Jatkakaa adressin allekirjoittamista:

Uutta ulkomaalaislakia vastustava adressi

Päivitys 13.12.2008:

Uusien tietojen mukaan uusi ulkomaalaislaki aiotaan tuoda eduskunnan käsittelyyn mahdollisesti jo ensi viikolla. Ainoan eriävän mielipiteen hallintovaliokunnassa esitti perussuomalaisten Pirkko Ruohonen-Lerner.

Kansalainen voi vain ihmetellä, mistä tämä yht'äkkinen hätä ja kiirus kumpuaa.

Lakiesityksen ilmeisimmät älyttömyydet on poistettu, mutta kuten Maahanmuuttoviraston päällikkö Jorma Vuorio toteaa, maastapoistamismenettelyä olisi pitänyt uudistuksessa keventää ja saattaa yhdenmukaiseksi muiden pohjoismaiden kanssa. Käännytyspäätöksen saanut turvapaikanhakija voi vetkutella maassa vuosia valittamalla päätöksistä eri oikeusasteissa.

Muutosesityksessä on joitakin teoriassa hyviä elementtejä, esim. se, että tilapäisen oleskeluluvan saanut turvapaikanhakija voi tehdä työtä. Käytännön merkitystä tällä ei kuitenkaan ole, koska suurin osa pysyvänkin oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista on työttömänä. Työllistymisen esteet ovat siis jossakin aivan muualla kuin työluvassa tai sen puuttumisessa.

Päivitys 16.12.2008:

Arpominen uuden ulkomaalaislain tiimoilta jatkuu. Päivän uutisen mukaan eduskunta päättääkin laista vasta ensi vuoden puolella. Seuraavaan seikkaan on syytä kiinnittää huomiota:

"Thorsin mukaan myös hallituksen tarkoituksena oli, että Suomessa noudatettua nykyistä käytäntöä voidaan jatkaa."

Lakia siis halutaan muuttaa, jotta nykyinen, voimassaolevan lain vastainen käytäntö muuttuisi lailliseksi. Jos nykyinen käytäntö olisi voimassaolevan lain mukainen, miksi lakia pitäisi muuttaa lainkaan?

Ulkomaalaislain uudistusta vastustavan adressin keskusteluosasta löytyy kansanedustaja Kimmo Sasin viesti, jossa tämä korostaa sitä, että uusi laki sallii karkotusta odottavan maahanmuuttajan tehdä työtä. Mitä käytännön hyötyä tällaisesta lakimuutoksesta on? Ei karkotuspäätöksen saanutta ulkomaalaista tarvitse työllistää. Hänet pitää poistaa maasta. Uusi laki ei millään tavoin puutu varsinaiseen ongelmaan eli maastapoistamismenettelyyn ja vuosia kestävään valitusruljanssiin.

Hesarin uutisessa Thors mainostaa sitä, että uusi laki on "hyvää eurooppalaista keskitasoa". Paitsi että tämä ei ole totta, "eurooppalaiseen keskitasoon" pyrkiminen ei saa olla tavoitteena, koska Euroopassa viimeiset vuosikymmenet vallinnut "keskitaso" ei ole hyvä vaan huono. Huonot ulkomaalaislait ovat luoneet sen yhteiskunnallisen ja taloudellisen katastrofin, jonka vuoksi useimmat muut Euroopan maat ovat tällä hetkellä tiukentamassa lakejaan.

Lakiesitysten on oltava järkeviä. Ei lakimuutoksen perusteluksi saa kelvata se, että "näin on tehty muuallakin", varsinkaan, jos vastaavien käytäntöjen seuraukset siellä muualla on havaittu kielteisiksi.

Uusi ulkomaalaislaki, uudessakin muodossaan, laajentaa "humanitaarisen suojelun" soveltamismahdollisuuksia ja näin lisää Suomen houkuttelevuutta muun Euroopan sulkiessa oviaan. Se pyhittää nykyisen, voimassaolevan lain vastaisen käytännön, jonka tuloksena maastamme turvapaikkaa hakevien elintasosiirtolaisten määrä on tänä vuonna kasvanut vähintään kaksijapuolikertaiseksi viime vuoteen nähden. Mikäli laki hyväksytään eduskunnassa, tulijoiden määrä voi ensi vuonna olla mitä hyvänsä.

Adressin keskusteluosasta selviää myös, että SDP on tehnyt de facto ryhmäpäätöksen uuden lain kannattamisesta. Papukaijamerkin ansaitsee Kokoomuksen edustaja Jari Larikan vastaus hänelle esitettyihin kysymyksiin:

"Suomi on Euroopan laidalla oleva pieni kansakunta joka asuu kuin haulikolla ammuttuna ympäri valtakuntaa. Lisäksi puhumme vaikeasti opittavaa kieltä, jota puhuu siis vain 5 miljoonaa ihmistä maailmasta. Rakastamaamme neljää erilaista vuodenaikaa kylmine talvineen ei juurikaan muualla arvosteta. Mutta juuri me olemme sitä mieltä, että nyt kaikki maailman pakolaiset haluavat muuttaa tänne meidän riesaksi. Ongelmamme on ollut ja tulee olemaan jatkossakin se, että vaikka tänne saataisiin ahkeraa työikäistä väkeä, jatkavat he matkaansa vähän ajan päästä Keski-Eurooppaan."

Ottamatta kantaa maamme lukuisiin epäkohtiin haluaisin kysyä Larikalta, ratkeaako osaavan ja ahkeran työvoiman tarve sillä, että maahan otetaan entistä enemmän pääosin kouluttamatonta ja kielitaidotonta väkeä, joka tähän astikaan ei ole työllistynyt sen enempää Suomessa kuin muissakaan Euroopan maissa. Uusi laki ei vaikuta millään tavalla Suomen houkuttelevuuteen työperusteisen siirtolaisen näkökulmasta. Sen ainoa tavoite ja efekti on "humanitaarisen" (käytännössä sosiaalisen) maahantulon helpottuminen.

Larikka:

"Suomalaisen yhteiskunnan tuleekin kiinnittää enemmän huomiota tänne muuttavien ulkomaalaisten kotouttamiseen. Tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan työvoimaa enemmän kuin olemme olleet itse valmiita tekemään. Siksi on tärkeää, että ne jotka päättävät tänne asettua, tuntevat olonsa turvatuksi ja kotoisaksi. Muuten emme selviä tulevaisuuden 1,8 miljoonan eläkeläisen palveluiden vaateesta kunniallisesti. Lisäksi meillä tulee olla riittävästi osaavaa työvoimaa teollisuuden tarpeisiin taantuman hellittäessä."

Näin varmasti on, mutta miten tämä liittyy humanitaariseen maahanmuuttoon?

Tämä on tilanne puolueessa nimeltä Kokoomus.

Tämän päivän Ylen Aamu-tv:ssä ministeri Thors jatkaa leijailua omassa todellisuudessaan. Löperö ulkomaalaislakihan ei sinänsä voi ketään huolestuttaa. Thorsin kohtaama kritiikki johtuu siitä, että ... hän on ruotsinkielinen:

"Luulen, että ruotsinkielisyyteni, se, että on ruotsinkielinen maahanmuuttoministeri, on se tekijä, joka näitä ihmisiä ärsyttää."

Ehkä tämä on sitä "avointa keskustelua", jota Thors samassa jutussa ilmoittaa kannattavansa.

Päivitys 27.12.2008:

Ministeri Thors käsittelee ulkomaalaislain uudistusta blogissaan. Edelleenkään hän ei näe mitään moitittavaa alkuperäisessä ehdotuksessaan, joka poliisin ja maahanmuuttoviraston kaltaisten asiantuntijoiden mielestä olisi liberaalisuudessaan saattanut Suomen vaaralliseen tilanteeseen. Päinvastoin, Thors antaa ymmärtää, että hänen alkuperäistä lakiesitystään ei suinkaan ole hallintovaliokunnassa tiukennettu vaan löysennetty:

"On väitetty että jatkuva turvanpaikanhakijalle oleskelulupa olisi myönnetty heti jos palauttaminen ei olisi teknisen esteen vuoksi ollut mahdollista. Itse asiassa sitä olisi hallituksen esityksen mukaan saattanut joutua odottamaan jopa vuoden. Tämä tiukennus kuitenkin poistui esityksestä valiokuntakäsittelyssä, eli tämänhetkinen menettely, jossa oleskelulupa myönnetään heti hakemuksen käsittelyn yhteydessä, säilyy."

On vaikeaa päätellä, onko Thors täydellisen kuutamolla omasta toimialueestaan, vai valehteleeko hän täysin häikäilemättömästi (ja huomattavan kömpelösti). Tämänhetkisessä menettelyssähän hylätyn turvapaikkapäätöksen saanut mutta palautuskelvoton hakija saa tilapäisen oleskeluluvan, b-luvan. Thorsin visioissa palautuskelvottomuus olisi oikeuttanut pysyvään oleskelulupaan. Ei oleellista ole se, joutuuko oleskelulupaa odottamaan päivän vai vuoden, vaan se, onko tämä lupa pysyvä vai määräaikainen.

Thors:

"Perheenyhdistämiseen olisi hallituksen esityksen perusteella ollut mahdollisuus, jos oleskeluluvan haltija olisi pystynyt turvaamaan oman ja perheen toimeentulon. Ottaen huomioon toimeentulovaatimuksen kovan tason, Suomessa perheenyhdistäminen onnistuu vain jos perheenkokoajalla on suhteellisen hyväpalkkainen työ."

Lausunto on täysin absurdi. Ulkomaalaisviraston turvapaikkayksikön johtajan Esko Revon mukaan jokaista oleskeluluvan saanutta irakilaista ja somalia kohti maahan tulee 3-4 perheenjäsentä. Uskooko joku vakavissaan, että perheenyhdistämistä hakevilta turvapaikanhakijoilta oikeasti edellytetään kykyä elättää perässä saapuvat perheenjäsenensä? Onko irakilaisten ja somalialaisten turvapaikanhakijoiden joukossa runsaastikin kovapalkkaista väkeä?

Thorsin lakiesityksen tavoitteena ei ollut mahdollistaa perheenyhdistämistä hyväpalkkaisen työn tekijöille vaan esim. karkotusta odottaville turvapaikanhakijoille, joilla (kaiketi) harvemmin on "suhteellisen hyväpalkkaista työtä".

Thors vakuuttelee, että lakiesityksen tarkoituksena oli mahdollistaa työnteko niille, joiden määräaikaiseen oleskelulupaan ei tällä hetkellä sisälly työlupaa. Thors olisi ratkaissut ongelman korvaamalla määräaikaisen oleskeluluvan pysyvällä. Miksi näin? Työllistymisen esteethän voitaisiin poistaa yksinkertaisesti sisällyttämällä työlupa kaikkiin oleskelulupiin, myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille (mutta syystä tai toisesta palautusesteellisille) myönnettäviin b-lupiin.

Todellisuudessa Lex Thorsin tarkoitus ja tavoite oli luoda porsaanreikä, jonka kautta kuka hyvänsä saa turvapaikkaa hakemalla pysyvän oleskeluluvan, pääsee sen myötä kansalaisuusputkeen ja saa tuoda kaikki perheenjäsenensä mukanaan.

"Samalla oli tarkoituksena korjata ongelma, joka syntyi, kun sadoille turvapaikanhakijoille myönnettiin tilapäisiä oleskelulupia, jotka eivät antaneet heille oikeutta tehdä työtä tai muuttaa vastaanottokeskuksesta kuntaan."

Thors pyrkii hämärtämään sitä tosiseikkaa, että kyse on nyt henkilöistä, jotka eivät ole oikeutettuja sen enempää turvapaikkaan kuin mihinkään muuhunkaan oleskelulupaan, ja joille myönnetään tilapäinen oleskelulupa siitä yksinkertaisesta syystä, että maasta poistamiselle on "tekninen este". Siitä olen samaa mieltä, että periaatteellisista syistä heille on myönnettävä työlupa, mutta tämä ongelma - kuten sanottua - voidaan ratkaista sisällyttämällä työlupa tilapäiseen oleskelulupaan. Sanon "periaatteellisista syistä", koska mitään todellista riskiä työllistymisestä heillä ei tietenkään ole.

Sitä sen sijaan haluaisin kysyä, miksi b-lupalaiset pitäisi päästää vastaanottokeskuksista kuntiin. Kielitaidottomina, useimmiten ammattitaidottomina ja usein luku- sekä kirjoitustaidottomina heillä ei olisi edes nousukauden oloissa pienintäkään mahdollisuutta löytää töitä, vaan he päätyisivät 100-prosenttisella varmuudella kuntien asunto- ja sosiaalitoimen riesaksi ja yhdessä maanmiestensä kanssa slummiuttamaan kaupunkien lähiöitä. Kenen etu tämä on?


Takaisin