Muinaiskirkkoslaavin käsikirja/
Old Church Slavic Manual

Muinaiskirkkoslaavin käsikirja koostuu seitsemästä luvusta sekä Johdanto- ja Kirjallisuutta-kappaleista. Kunkin osan sivunumerot on annettu suluissa. Käsikirja on pdf-muodossa, mutta johdanto on luettavissa myös html-versiona.

Dokumentteja voidaan käyttää verkossa, mutta ne on kätevintä imuroida omalle koneelle. Tämä tapahtuu, esimerkiksi, klikkaamalla haluttua linkkiä hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla "Tallenna kohde nimellä".


The Old Church Slavic Manual consists of seven chapters, an Introduction, and a section on Literature. The pagenumbers contained by each part are given in parentheses. The manual is in the pdf format, but the introduction is also available in html.

The documents can be used on-line, but it is easiest to download them to your own pc. This may be done, for example, by clicking the appropriate link with the right-hand button of your mouse and choosing "Save target as".

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Käsikirja/Manual:

 • Kansi/Cover
 • Sisällysluettelo/Table of contents
 • Johdanto/Introduction (i-v), html-versio
 • Luku I: Äänteet ja kirjoitus/Sounds and Spelling (1-14)
 • Luku II: Verbi/The Verb (15-65)
 • Luku III: Substantiivi/The Noun (66-76)
 • Luku IV: Pronomini/The Pronoun (77-88)
 • Luku V: Adjektiivi/The Adjective (89-100)
 • Luku VI: Lukusanat/The Numeral (101-104)
 • Luku VII: Sijojen käytöstä ja prepositioista/On the Use of Cases and Prepositions (105-113)
 • Kirjallisuutta/Literature (114-117)

 • Lukemisto ja sanasto/Reader and Glossary:

 • Kansi/Cover
 • Lukemisto/Reader (1-22)
 • Sanasto/Glossary (23-47)